KB LOGO


Manuskriptets
titelblad

Andre manuskripter
H. C. Andersen: Hyldemoer

"Hyldemoer" er dels titlen på et af H. C. Andersens vigtige eventyr (trykt første gang i Gæa 1845), dels titlen på et skuespil af H. C. Andersen med undertitlen "Phantasiespil i een Akt."

Skuespillet Hyldemoer blev opført første gang på Casino teatret 1. december 1851 og udkom som bog dagen efter, udgivet af universitetsboghandler C. A. Reitzel. Stykket fik betydelig folkelig succes og oplevede ialt 60 opførelser frem til 1872. Stykket er af H. C. Andersen-forskeren Helge Topsøe-Jensen karakteriseret som H. C. Andersens "smukkeste dramatiske arbejde."

H. C. Andersens egenhændige manuskript til Hyldemoer, der kun afviger få steder fra 1. udgaven, blev solgt på Casino teatrets auktion i 1939. Køberen var forlagsboghandler Ejnar Munksgaard, og manuskriptet har været i familiens eje, indtil det i 1998 blev udbudt til salg på Bruun Rasmussens auktioner. At det hermed kan tilgængeliggøres på Internettet i sin helhed skyldes, at det blev erhvervet af Kulturværdiudvalget med støtte fra Carlsbergfondet og overdraget til Det Kongelige Bibliotek, hvor det nu er indgået i Håndskriftafdelingens samlinger med signaturen Acc. 1998/151.

Manuskriptet er et originalt blå-sort kladdehefte, bestående af 28 blade (fol. 1-28 recto og verso) samt 1 tilføjet blad (fol. 29 recto). Dimensionerne er 17x21 cm. Den forstørrelse, der ses på skærmen, er afhængig af skærmopløsningen. Det bedste resultat opnås ved opløsningen 1024 x 768.

Fotografi af H. C. Andersen

H. C. Andersen fotograferet
af F. Petersen, 1853


Litteratur:
Jørn Langsted: H. C. Andersens 'Hyldemoer', 1851. En dramaturgisk analyse, Odense 1968.

Udvalgte web-steder:
Det Kongelige Biblioteks H. C. Andersen Homepage: Eventyr, romaner, portrætter
H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet

Håndskriftafd.
Copyright © 1998,
Det Kongelige
Bibliotek

||  Manuskriptets titelblad ||  Håndskriftafdelingens Hjemmeside  ||