link til hjemmesiden - Det Kongelige Bibliotek

H. C. Andersen, 1805-75

H. C. Andersens eventyr

Tekst efter DSL-udgaven 1963-67, ved Erik Dal og Erling Nielsen.
Se også H.C. Andersens værker i Arkiv for Dansk Litteratur
| Eventyr i udgaven 1963-67's rækkefølge |

Eventyr (samt historier) alfabetisk:
077 tr. 1858 ABC-Bogen (8k)
056 tr. 1853 "Alt paa sin rette Plads!" (19k) | (Originalmanuskript)
084 tr. 1859 Anne Lisbeth (24k)
088 tr. 1860 Barnet i Graven (11k)
095 tr. 1863 Bedstemoder (5k)
115 tr. 1865 Bispen paa Børglum og hans Frænde (14k)
019 tr. 1842 Boghveden (5k)
085 tr. 1859 Børnesnak (5k)
151 tr. 1872 "Dandse, dandse, Dukke min!" (3k)
172 tr. 1870 Danish Poplular Legends (17 k)
029 tr. 1845 De røde Sko (14k)
131 tr. 1868 De smaae Grønne (5k)
149 tr. 1872 De Utroligste (9k)
012 tr. 1838 De vilde Svaner (37k)
104 tr. 1861 De Vises Steen (34k)
090 tr. 1860 "Deilig!" (15k)
161 tr. 1967 Den fattige Kone og den lille Canariefugl (3k)
014 tr. 1838 Den flyvende Kuffert (14k)
033 tr. 1847 Den gamle Gadeløgte (15k)
063 tr. 1855 Den gamle Gravsten (7k)
128 tr. 1868 Den gamle Kirkeklokke (11k)
025 tr. 1844 Den grimme Ælling (22k)
008 tr. 1837 Den lille Havfrue (51k)
004 tr. 1835 Den lille Idas Blomster (18k)
040 tr. 1848 Den lille Pige med Svovlstikkerne (6k)
041 tr. 1848 Den lykkelige Familie (8k)
125 tr. 1868 Den onde Fyrste. (Et Sagn.) (6k)
067 tr. 1855 Den sidste Perle (6k)
011 tr. 1838 Den standhaftige Tinsoldat (10k)
153 tr. 1872 Den store Søslange (21k)
098 tr. 1863 Den stumme Bog (5k)
006 tr. 1835 Den uartige Dreng (5k)
060 tr. 1855 "Der er Forskjel." (9k)
052 tr. 1852 Det er ganske vist! (6k) | (Originalmanuskript)
076 tr. 1858 Det gamle Egetræes sidste Dr&slash;m (14k)
038 tr. 1848 Det gamle Huus (18k)
107 tr. 1861 Det nye Aarhundredes Musa (13k)
160 tr. 1831 Det sjunkne Kloster (6k)
136 tr. 1868 Dryaden (48k)
078 tr. 1858 Dynd-Kongens Datter (82k)
020 tr. 1830 Dø:dningen, et fyensk Folke-Eventyr (51k)
028 tr. 1845 Elverhøi (15k)
097 tr. 1863 En Historie (11k)
091 tr. 1860 En Historie fra Klitterne (76k)
094 tr. 1862 En Rose fra Homers Grav (4k)
022 tr. 1844 Engelen (6k)
050 tr. 1852 Et Billede fra Castelsvolden (3k)
062 tr. 1855 Et Blad fra Himlen (7k)
054 tr. 1852 Et godt Humeur (10k)
086 tr. 1859 Et Stykke Perlesnor (14k)
061 tr. 1855 Fem fra en Ærtebælg (8k) | (Originalmanuskript)
073 tr. 1858 Flaskehalsen (22k)
043 tr. 1848 Flipperne (6k)
121 tr. 1866 Flyttedagen (9k)
130 tr. 1868 Folkesangens Fugl (7k)
065 tr. 1855 Fra et Vindue i Vartou (4k)
096 tr. 1863 Fugl Phœnix (4k)
001 tr. 1835 Fyrtøiet (17k)
154 tr. 1872 Gartneren og herskabet (16k)
119 tr. 1865 Gjemt er ikke glemt (7k)
026 tr. 1845 Grantræet (20k)
135 tr. 1868 Gudfaders Billedbog (50k)
117 tr. 1865 Guldskat (18k)
089 tr. 1860 Gaardhanen og veirhanen (6k) | (Originalmanuskript)
010 tr. 1838 Gaaseurten (10k)
169 tr. 1925 Herrebladene (9k)
042 tr. 1848 Historien om en Moder (13k)
055 tr. 1853 Hjertesorg (5k) | (Originalmanuskript)
032 tr. 1845 Holger Danske (11k)
068 tr. 1855 "Hun duede ikke." (16k) | (Originalmanuskript)
079 tr. 1858 Hurtigløberne (7k)
103 tr. 1861 Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige (11k)
156 tr. 1872 Hvad gamle Johanne fortalte (32k)
150 tr. 1872 Hvad hele Familien sagde (6k)
139 tr. 1870 Hvad man kan hitte paa (8k)
138 tr. 1870 Hvad Tidselen oplevede (9k)
147 tr. 1872 Hvem var den Lykkeligste? (10k)
044 tr. 1850 Hyldemoer (18k)
031 tr. 1845 Hyrdinden og Skorsteensfeieren (12k) | (Originalmanuskript)
137 tr. 1870 Hønse-Grethes Familie (29k)
047 tr. 1850 Hørren (10k)
106 tr. 1861 I Andegaarden (13k)
116 tr. 1865 I Børnestuen (8k)
066 tr. 1855 Ib og lille Christine (25k)
108 tr. 1862 Iisjomfruen (107k)
100 tr. 1863 Jødepigen (10k)
164 tr. 1952 Kartoflerne (3k)
009 tr. 1837 Keiserens nye Klæder (11k)
024 tr. 1844 Kjærestefolkene (6k)
064 tr. 1855 Klods-Hans (9k)
080 tr. 1858 Klokkedybet (8k)
046 tr. 1850 Klokken (12k)
143 tr. 1872 Kometen (9k)
158 tr. 1872 Krøblingen (21k)
140 tr. 1874 Laserne (4k)
002 tr. 1835 Lille Claus og store Claus (26k)
036 tr. 1847 Lille Tuk (9k)
141 tr. 1874 Loppen og Professoren (10k)
112 tr. 1865 Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen (28k)
142 tr. 1872 Lykken kan ligge i en Pind (6k)
021 tr. 1838 Lykkens Kalosker. (Ældste form) (65k)
045 tr. 1850 Lykkens Kalosker (Revideret form) (62k)
148 tr. 1872 Lysene (6k)
167 tr. 1967 "Man siger -"! (5k)
126 tr. 1868 Marionetspilleren (10k)
092 tr. 1862 Metalsvinet (25k)
123 tr. 1866 Moster (13k)
034 tr. 1847 Nabofamilierne (22k)
023 tr. 1844 Nattergalen (22k)
057 tr. 1853 Nissen hos Spekhøkeren (9k) | (Originalmanuskript)
132 tr. 1868 Nissen og Madamen (10k)
075 tr. 1858 "Noget." (14k)
146 tr. 1872 Oldefa'er (10k)
016 tr. 1842 Ole Lukøie (24k)
058 tr. 1853 Om Aartusinder (5k) | (Originalmanuskript)
013 tr. 1838 Paradisets Have (32k)
051 tr. 1852 Paa den yderste Dag (9k)
074 tr. 1858 Pebersvendens Nathue (27k)
133 tr. 1868 Peiter, Peter og Peer (107k)
087 tr. 1860 Pen og Blækhus (6k)
071 tr. 1855 Pengegrisen (5k)
082 tr. 1859 Pigen, som traadte paa Brødet (19k)
120 tr. 1866 Portnerens Søn (39k)
157 tr. 1872 Portnøglen (26k)
003 tr. 1835 Prindsessen paa Ærten (3k)
110 tr. 1862 Psychen (27k)
007 tr. 1835 Reisekammeraten (45k)
155 tr. 1872 "Rolighed". (2k)
017 tr. 1842 Rosen-Alfen (12k)
170 tr. 1926 Qvæk (5k)
102 tr. 1861 Skarnbassen (17k)
171 tr. 1926 [Skriveren] (3k)
124 tr. 1866 Skrubtudsen (16k)
037 tr. 1847 Skyggen (28k)
162 tr. 1836 Smaahistorier (11k)
027 tr. 1845 Sneedronningen (69k)
105 tr. 1861 Sneemanden (12k)
111 tr. 1862 Sneglen og Rosenhækken (6k)
145 tr. 1872 Solskins-Historier (7k)
109 tr. 1862 Sommerfuglen (6k)
122 tr. 1866 Sommergjækken (9k)
030 tr. 1845 Springfyrene (5k)
152 tr. 1872 "Spørg Amagermo'er"! (2k)
035 tr. 1847 Stoppenaalen (8k)
015 tr. 1839 Storkene (11k)
118 tr. 1865 Stormen flytter Skilt (9k)
072 tr. 1858 Suppe paa en Pølsepind (29k)
053 tr. 1852 Svanereden (4k) | (Originalmanuskript)
018 tr. 1842 Svinedrengen (10k)
114 tr. 1865 Sølvskillingen (10k)
159 tr. 1872 Tante Tandpine (24k)
163 tr. 1967 [Temperamenterne] (9k)
129 tr. 1868 Theepotten (4k)
127 tr. 1868 To Brødre (5k) | (Originalmanuskript)
069 tr. 1855 To Jomfruer (4k)
101 tr. 1861 Tolv med Posten (9k)
005 tr. 1835 Tommelise (25k)
083 tr. 1859 Taarnvægteren Ole (14k)
144 tr. 1872 Ugedagene (5k)
059 tr. 1853 Under Piletræet (33k) | (Originalmanuskript)
165 tr. 1967 Urbanus (4k)
039 tr. 1848 Vanddraaben (4k)
070 tr. 1855 Ved det yderste Hav (5k)
113 tr. 1865 Veirmø:llen (6k)
093 tr. 1862 Venskabs-Pagten (20k)
049 tr. 1852 Verdens deiligste Rose (6k)
081 tr. 1859 Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre (24k)
168 tr. 1967 Vor gamle Skolemester (5k)
134 tr. 1868 Vænø og Glænø (5k)
166 tr. 1959 Æblet (7k)
099 tr. 1863 "Ærens Tornevei." (9k)
048 tr. 1852 Aarets Historie (19k) | (Originalmanuskript)


H. C. Andersen Homepage
[Hjem] [English] [Det Danske Sprog- og Litteraturselskab]
© Det Kongelige Bibliotek