link til hjemmesiden - Det Kongelige Bibliotek

H. C. Andersen, 1805-75

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 (1829)

Tekst efter udgaven (med indledning og noter) i serien "Danske Klassikere" (DSL og Borgen).
Klik her for redaktion og tilsyn, serie-liste, priser på de enklte bind, online bestillingsmulighed etc.

Nærværende bind i serien er udgivet ved Johan de Mylius


Indhold:
 • 1. Hvorledes Satan faaer Magt over Forfatteren. Syndfloden No. 2, en Mythe (4k)
 • 2. Fodreise tager sin Begyndelse. - Hercules paa Skilleveien. - Den lyriske Muse (11k)
 • 3. Alvorlige Betragtninger ved at høre Vægterens: "nu er det paa de Tider, man føier sig til Seng." - Læseren gjør Bekjendtskab med en ung Digter og hans gamle Tante. - Et Spring trehundrede Aar frem i Tiden, som Forfatteren slipper, i det mindste med hele Lemmer, fra (31k)
 • 4. Søvngjængersken (12k)
 • 5. Et meget moralsk Stykke hvori en gammel Ræv spiller Hoved-Rollen - Blaataarn lader sig høre som Declamator. Elexir des Teufels begynder at spøge (10k)
 • 6. Bogen fortæller sin Barndoms Historie, sit Skoleliv hos Bogbinderen, Dimission til den Gyldendalske Boglade, Rusaaret, og endelig sin første Udflugt i Verden. - Klokken slaaer 12 (8k)
 • 7. Ludvig den Fjortende forvandler sig i en Tommeliden fra Sirius. - En poetisk Vægter. - St. Peder vil overraske Læserne med sin Nærværelse. - Livets og Dødens Port (27k)
 • 8. St. Peders Briller begynder at vise deres skjulte Kræfter. - Forfatteren seer paa Amager en stor Konge-Revue over alle Digterværker. - Et ædelt Træk af Mad. Cottins Malvina (18k)
 • 9. Poesiens Tempel. - Forfatteren kommer i et Fuglebuur (16k)
 • 10. Hvad det videre tildrager sig. - Jerusalems Skomager. - De bekjendte 100 Mile Støvler kommer til Syne (25k)
 • 11. Forelæsning af en gammel Lænkehund. - Læseren gjør Bekjendstskab med et stort Selskab af to- og fiirbenede Herrer og Damer. - Forfatteren seer med St. Peders Briller ind i Jorden og opdager Helvede. - Fanden i en Skolemesters Skikkelse med Horn i Panden. - Dobbeltgjængeren. - En poetisk Person ved Stranden (22k)
 • 12. Dykker-Klokken (15k)
 • 13 og 14.Dødens store Extra-Post kjører over Amager. - Læseren gjør Bekjendtskab med enkelte af Passagererne. - Ende paa Reisen (23k)

 • H. C. Andersen Homepage
  [Hjem] [English] [Det Danske Sprog- og Litteraturselskab]
  © Det Kongelige Bibliotek