Redaktion Bogens Verden Det Kgl.Bibliotek Næste nr. Forrige nr. Årgang 94BOGENS VERDEN

tidsskrift for dansk biblioteksvæsen1994 nr.4


1. Etik og ånd
Leder.
7. ...en klud, men af silke
Om nogle nyere danske bidrag til
H. C. Andersen-forskningen.
Af Aage Jørgensen.
2. Lyst og funktionelt
Et besøg i det ombyggede centralbibliotek i Herning
Af Knud Schulz og Børge Søndergård.
8. Statusopgørelsernes tid
Af Steffen Kronborg.
3. Kvinderne og friheden
Undervisningsminister Ole Vig Jensens tale ved
Folkevirkes 50 Års jubilæum i Københavns Rådhus festsal
9. Kommunismens kultur
Anmeldelse af Morten Things bog
ved Olav Harsløf.
4. Livet er formidling af noget kontinuerligt
To breve i William Heinesens arkiv.
Ved Hanne Flohr Sørensen
10. Tysklands genforening
Problemer og konsekvenser for biblioteksvæsen
og bibliotekaruddannelser.
Af Peter Vodosek
5. Filosoffens femtedel
En anmeldelse af Villy Sørensen:
Perioder. Dagbøger 1961-74.
Ved Erik Skyum-Nielsen
11. Knud Rasmussen og Thule på EDB
Af Jens Henrik Tiemroth
6. Journalen skal føres
Om franske forfatteres dagbøger.
Af Henrik Milton SørensenTilbage til toppen