P.U.F.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Præsterne i hele landet.
g. Faglige meddelelser samt nyhedsstof, specielt for kirkelige kredse.
h. Udkom lejlighedsvis aug. 43-maj 45.
j. Af de udkomne numre har K.B. et enkelt udkommet i apr. 44.
k. 2.000 eks. pr. nr.
l. P.U.F. udsendte på Folk og Friheds Forlag: "Kirken og Retten i den aktuelle situation" i 20.000 eks.
m. Udgivet af en kreds af præster. Da Præsteforeningens Blad" kom under censur, danncdes P.U.F., d.v.s. "Præsternes uofficielle Forening". Efter 29. aug. fik foreningen forbindelse med en lignende sammenslutning i Jylland og omkring nytår 44 omfattede foreningen så godt som alle landets præster. Gennem meddelelsesbladet P.U.F. holdtes forbindelsen vedlige, og herigennem blev medlemmerne underrettet om de opgaver, som foreningen havde påtaget sig.
n. "Den danske Kirke under Besættelsen" under redaktion af Harald Sandbæk og N.J. Rald. 1945, side 44 ff.

Paa Falderebet. Udgivet af nogle "Radiser".
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. København.
f. Hele landet, især København og omegn.
g. Opl., komm. og agit. artikler med særlig henblik på tiden efter besættelsen.
h. Udkom mdl. febr.-april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-4.
k. 1.000-1.100, ialt 4.200 eks.
n. "Gjentofte under Besættelsen", udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte Kommune. 1947. Side 276.

Paa Vagt. (Hillerød.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl. og nr. 1 m. ill.
d. 4 sider.
e. Hillerød.
f. Hillerød og omegn.
g. Afsløring af unationale elementer, fortegnelse over sådanne.
h. Udkom 2 gange i 1944.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 350-650, ialt 1.000 eks.
m. Udgivet af Ny Tid, Hillerød, s.d. Udsendtes omkring nytår 43/44 og i slutningen af 44.

Partisan. Udgivet af De danske Gymnasiaster.
a. Tegnet navn m. ill.: to håndkolorerede tegninger, en Sovjetstjerne og et R.A.F.-mærke i to farver.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4-6 sider. m. iIl.
e. København.
f. Udsendt til gymnasiaster i København.
g. Komm. antinazistiske, kulturelle artikler, krigsnyt fra fronterne og de allierede lande samt oplysende artikler om forholdene i de besatte lande.
h. Udkom mdl. april-juni 1943.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5. Særnumre: 1943: 10/5, 5/6.
k. 500-800, ialt ca. 3.500 eks.
m. En kreds af gymnasiaster fra såvel København som provinsen påbegyndte udgivelsen af bladet i foråret 43. Gruppen samarbejdede bl.a. med De danske Studenter. Foruden de artikler, som redaktionen selv skrev, var der artikler fra andre illegale blade, bl.a. Ugens Nyt, svensk presse og radiostof. Bladet henvendte sig gennem artiklerne direkte til gymnasiasterne. Bladet indgik bl.a. på grund af distribueringsvanskeligheder i juni 43. Udgiverne bekostede selv udgivelsen af bladet. Et velskrevet og smukt udført blad.

Patrioten. Fredericia.
a. Tegnet navn. Med nr. 2 tillige undertitel: "Armatns pro pace".
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Fredericia.
f. Fredericia og omegn.
g. Opl., lokalt nyhedsstof samt afsløring af unationale elementer.
h. Udkom mdl. maj-aug. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, (3), 4.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet som en fortsættelse af Landsoldaten, s.d.

Patrioten. (København.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Agit. og komm. artikler.
h. Udkom lejlighedsvis sommeren 44.
j. 1944: nr. (1), 2, 3.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået. Bladene er formet som satiriske breve til Hitler. I det første brev kommenteres "beskyttelsen". I nr. 2 omtales mordet på de elleve natten til 9. aug. 44. Desuden et digt, skrevet i sommeren 42. Brevene er underskrevet A. Sjællænder.

Patrioten. (Sorø.)
a. Maskinskrevet nav.n.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. Sorø.
f. Sorø og omegn.
g. Opl.,komm. artikler med nyhedsstof fra D.S.O. Budstikken, Roskilde, s.d., samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt marts-april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1-8), 9-12. Opråb: 1945: "Aabent brev fra Patrioten", samt løbesedler ved flere lejligheder.
k. 250-600, ialt 5.600 eks.
m. Bladgruppen var tilsluttet organisationen D.S.O.

Patrioternes Efterretningstjeneste. (Aug. 1943.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Agit og komm. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom aug. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Patrioternes Efterretningstjeneste. (Sept. 1943.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 1 side.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom sommeren 43.
j. Hovednummer haves ikke, derimod 1 særnummer: 1. sept. 43.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Periskopet. (Esbjerg.)
Bladet, derudkommedet par numre i efteråret 44, udsendtes til fiskerbefolkningen. Oplysninger om bladet er ikke indgået, og numre deraf haves ikke.

Periskopet. Orienteringsb1ad for Sønderborg og Omegn.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Sønderborg.
f. Sønderborg by og amt.
g. Nyhedsstof fra Sønderjylland samt afsløring af unationale elementer.
h. Udkom jan. 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1.
k. 500 eks.
m. Der udkom kun dette nummer, fordi udgiverne blev optaget af andet illegalt arbejde.

Personligt og fortroligt. (Fåborg.)
a. Maskinskrevet navn, skiftende titler: Meddelelser, Orientering, Information eller Fortroligt.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Fåborg.
f. Fåborg og omegn.
g. Agit., komm. nyhedsstof med lokale nyheder.
h. Udkom lejlighedsvis efterår 43-aug. 44.
j. Antal numre ikke oplyst. (K.B. er i besiddelse af nr. af 27/4 44).
k. 4050, total oplag ikke oplyst.
m. Nyhedstjeneste hovedsageligt omfattende de fortrolige meddelelser, der blev tilstillet pressen. Bladet ophørte, da Budstikken gaar, s.d., begyndte at udkomme i juli 44.
n. Faaborg Folketidende, maj 45.

Pioneren. (Nykøbing F.)
a. Stemplet, senere tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 414 sider.
e. Nykøbing F.
f. Lolland-Falster, Sydsjælland og København.
g. Agit., komm. artikler, uddrag af den illegale presse og nyhedsstof.
h. Udkom mdl. okt. 43-novbr. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. (1, 2), 3, 1944, nr. 4, (5, 6), 7, (8), 9, (10, 11, 12, 13). Særnumre: Frihedsrådets publikationer i nævnte periode. Opråb: juni 44.
k. 1.000-3.000, ialt ca. 80.000 eks.
m. Bladet ophørte at udkomme i novbr. 44, da redaktørerr af bladet på grund af andet illegalt arbejde blev arresteret af gestapo.

Ploven. (Hillerød.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Hillerød.
f. Udsendt til landboerne i Frederiksborg amt.
g. Agit. komm. artikler med opl., alm. nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom 2 g. mdl. juli-okt. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1. 2, 3, 4. Særnumre: 1944: 2/7 og 24/9.
k. 2.000 pr. nr. iberegnet særnumre, ialt 12.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P. og F.D.-gruppen i Hillerød. Bladet ophørte på grund af gestaporazzia i Hillerød den 22/11 44. Se F.D., (Hillerød).

Plovfuren (udsendt i samarbejde med Frit Danmark.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 8-10 sider.
e. København og Aarhus.
f. Udsendt til landboerne over hele landet.
g. Opl., komm. artikler.
h. Hver 2. md. aug. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3. 1945, nr. 4. 5.
k. Ikke oplyst, ret store oplag.
m. Udgivet med støtte af F.D. Et særnr. af F.D. maj 44 har som undertitel "Plovfuren", trykt, 4 s.d. Bladet indeholdt artikler af særlig interesse for landboerne: Landbrugets stilling under besættelsen, modstandsbevægelsen på landet og artikler om landbrugets muligheder efter befrielsen.

Politiske Maanedsbreve.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-8 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Opl., komm., pol. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. okt. 41-febr. 42.
j. 1941: 1. årg. nr. 1-4. 1942, nr. 5-7.
m. Fortsætter som Land og Folk med undertitel Politiske Maanedsbreve, s.d.

Politiske Noter. Medlemsblad for Frederiksborg Amt af D. K. P.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Maskinskrevet med gennemslag.
d. 46 sider.
e. Helsingør.
f. Udsendt til D.K.P.s medlemmer i Frederiksborg amt.
g. Interne foreningsmeddelelser og Krigsnyt.
h. Udkom mdl. novbr.-dec. 42.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, 2, 3.
k. 25, ialt 75 eks.
m. Udgivet af Distriktsledelsen for D.K.P. Frederiksborg amt. Se Ny Tid, Helsingør.

Politisk Information.
a. Maskinskrevet navn.
b. Oktav.
c. Dupl. på fladduplikator.
d. 2 sider.
e. København.
f. Nørrebro.
g. Komm. nyhedsstof.
h. Udkom mdl. jan.-febr. 42.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 100, ialt 200 eks.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe. Bladet, der hører til de mindste af format (11 x 15cm), udkom 2 gange og efterfulgtes af bladet "Sandhed", s.d. Nr. 2 bærer navnet Politisk Orientering.

Pro Pace Armatus.
a. Navn m. ill.: Fredericia byvåben udført i linoleumstryk.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. Fredericia.
f. Fredericia og omegn.
g. Opl., komm. artikler med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 2 g. mdl. marts-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1-3), 4, (5). Løbesedler ved flere lejligheder.
k. 300-600, ialt 2.500 eks.
m. Udgivet af en bladgruppe, der betragtede sig som afløser for det tidligere Fredericia-blad Landsoldaten, og derfor valgte dettes motto "armatus pro pace" til navn. I april måtte redaktionen gå under jorden, men fortsatte udgivelsen indtil kap.

Pro Patria.
a. Tegnet navn m. ill.: en musketerer.
b. Kvart.
c. Dupl. m. ill.
d. 6-8 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Opl., komm. nyhedsstof fra hele landet.
h. Udkom mdl. jan.-febr. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.


[an error occurred while processing this directive]