N.F.S. Grundtvig                                                                                De levendes Land

 


Udkast - side 1Udkast - side 3Udkast (fragment)

Udkast - side 2Udkast - side 4

8. ‘De levendes Land’ af N.F.S. Grundtvig (1783-1872). Trykt første gang i Poetiske Skrifter bd. 5, 1883.

Et af de mest poetisk fortættede digte i dansk litteratur, senere brugt som salme. En hel livshistorie (Grundtvigs egen, men sådan set enhvers) fortælles i en række faser. Det rækker fra barndommens lykkelige forventninger om, at lykkelandet ligger nabonært til vores egen barndomsland, over ungdommens smertefyldte erkendelse af, hvor himmelvidt der er fra jord til himmel. Ungdom og manddom er et drastisk tab af drømmens illusioner. Men kristendommen har med troen, håbet og kærligheden slået bro fra øverst til nederst i verden, så at paradisisk virkelighed alligevel strømmer ind i det jordiske. Digtet er skrevet som moddigt til Kingos salme "Far, Verden, farvel" for at overbygge det gab mellem himmelsk og jordisk, som Grundtvigs store forgænger byggede sin salme over.


Originalmanuskript (17 x 21 cm) i Grundtvig arkivet, fasc. 288.

Se teksten her.

Tilbage til Kulturkanon: Litteratur - Lyrikantologi

    © Det Kongelige Bibliotek 2006