Det Moderne Gennembrud 1870-1890

Tema 2: Det moderne gennembruds kvinder og mænd

Af cand.mag. Sune Berthelsen og udstillingsredaktør, mag.art. Olav Harsløf


Det moderne Gjennembruds Mænd (se titelblad her) er titlen på Georg Brandes’ præsentation af den nordiske realismes forfattere i 1883 – Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Brandes, Holger Drachmann, Henrik Ibsen, J.P. Jacobsen, Sophus Schandorph og Erik Skram. Bogen er siden blevet kaldt ”Generalens Revu over den nye Litteraturbevægelses Kærnetropper” (Ejnar Thomsen, 1935).

Det moderne gennembruds kvinder er titlen på Pil Dahlerups præsentation af gennembrudsårenes kvindelige forfattere i 1983 – bl.a. Amalie Skram, Adda Ravnkilde, Massi Bruhn, Illa Christensen, Olivia Levison, Emma Gad og Erna Juel Hansen. En kvindelig justering af Georg Brandes' maskuline briller.

Georg Brandes ville profilere naturalismens og realismens mandlige forfattere og dramatikere; han ville vejlede tidens kvindelige skribenter. Han tog kompromisløst del i 1880ernes store sexualdebat – den såkaldte ”Sædelighedsfejde 1885-87”. I dag ville han nok have fundet en sammenføring af de to litterære præsentationer af Det moderne Gennembrud på sin plads.

Kvinder:

Danske:

Emma Gad

     Erna Juel-Hansen  

                             

Svenske:

Victoria Benedictsson

      Ellen Key

              

Norske:

                      Camilla Collett

       Amalie Skram

                

 

Mænd:

Danske:

  Herman Bang

      Edvard Brandes

               Holger Drachmann

                     Karl Gjellerup

                          J. P. Jacobsen

                               Henrik Pontoppidan

                                     Sophus Schandorph

                                          Erik Skram

Svenske:

  August Strindberg

Norske:

  Bjørnstjerne Bjørnson

       Arne Garborg

            Knut Hamsun

                 Henrik Ibsen

                      Hans Jæger

                            Alesander Kielland

                                 Christian Krohg  

                                      Jonas Lie  

                                      


Tilbage til Georg Brandes' 'skrivebord'

TOP

Emma Gad


August Strindberg


Ellen Key


Holger Drachmann


Amalie Skram


J. P. Jacobsen