Det Moderne Gennembrud 1870-1890

Tema 3: Kirstine Frederiksen - en moderne dansk gennembrudskvinde

Af udstillingsredaktør, mag.art. Olav Harsløf

 

Frem til 1880erne var de fleste højere uddannelser lukket land for kvinder. Tanken om kvindelige læger, fysikere, historikere, ingeniører eller gymnasielærere grænsede til det naturstridige. Og da det alligevel trods mange protester blev muligt for kvinder - efter behørigt aflagte prøver - at følge undervisningen og tage eksamen, var muligheden for embede fortsat så vanskelig, at mange måtte vælge helt andre former for beskæftigelse.

Således også Kirstine Frederiksen (1845-1903). Hun tog som den første kvinde i Danmark stenografieksamen, hvorved hun kvalificerede sig til en stilling som stenograf i Folketinget eller Landstinget. Men her var man endnu i slutningen af 1870erne ikke tilsinds at ansætte kvinder, og Kirstine Frederiksen måtte gå andre veje. Hun valgte pædagogikken og blev lærer (Se titelblad til Haandbog for Lærere). Hurtigt kastede hun sig over den teoretiske pædagogik som forfatter og underviser og var en af grundlæggerne af Københavns Forskoleseminarium. Samtidig trådte hun aktivt ind i Dansk Kvindesamfund, hvor hun først som leder af Kvindelig Læserforening, siden foreningens formand og en periode redaktør af dens blad Kvinden og Samfundet blev en absolut ledende skikkelse i såvel kvindesagens som pædagogikkens gennembrud i Danmark.

Hun udgav en række bøger om pædagogiske og psykologiske emner - Anskuelsesundervisning, Barnets Sjæleliv [Se titelblad], Den sorte Tavle og Amerikanske Undervisningseksperimenter - alle med udgangspunkt i Rousseaus tanker om barndommen som en selvstændig livsperiode, hvor barnenaturens nyttige og positive sider skal stimuleres gennem personlig erfaring og arbejde.

Kirstine Frederiksen er således både formidler og videreudvikler af de internationale pædagogiske og psykologiske strømninger, der i det 20. århundrede førte til mange eksperimenter og et helt nyt syn på barndom og opdragelse - sådan som vi kender dem fra mange børnehaver og lilleskoler over hele landet i dag.

Og en kvindesagskvinde, der med sit eksempel og sine artikler fik slået døre ind i mandssamfundet.


Tilbage til Georg Brandes' 'skrivebord'

TOP


Kirstine Frederiksen