Bibliografi

 

Birkelund, Palle (red.): Dansk Boghaandværk gennem Tiderne 1482-1948. København 1949. [Beskrivende udstillingskatalog. Nr. 431-500: Bind].

Bøggild-Andersen, H.O. og Edward C.J. Wolf: Bogbindets historie. København 1945.

Christensen, Karsten: Christoffer Schrodt – en dansk bogbinder fra Frederik IIs tid. Et tilskrivningsforsøg. Fund og Forskning 24, 1979, s. 37-62.

Dahl, Svend: Bogens historie. København 1927.

Dal, Erik og Torben Nielsen (red.): L’Art du Livre au Danemark 1940-1960. Udstillingskatalog. Maison du Danemark, Paris 6-20 octobre 1960. Paris 1960.

Dal, Erik: Dansk bogudstyr som man husker det. [S.l.] [1966].

Dal, Erik: Noget om privatbind og især om de nyeste danske. [København] 1978.

Dal, Erik: Scandinavian bookmaking in the twentieth century. København 1968.

Danske bogbind gennem 100 år – Udstilling i Københavns Rådhushal i anledning af Forening for Boghaandværks 70-årsdag. København 26. februar-2. marts 1958. [Udstillingskatalog].

Elberling, Carl: Breve fra en bogelsker. København 1985 (ny forøget udgave). [Indeholder artikler med beskrivelser og illustrationer af bogbind og typiske superexlibris’er i Det Kongelige Biblioteks samlinger].

Hannover, Emil: Kunstfærdige gamle Bogbind indtil 1850. København 1907. [Udstillingskatalog fra Det danske Kunstindustrimuseum].

Historiske og moderne Bogbind udstillede af Universitetsbibliotheket i Forening med Bogbinder-lauget og Teknologisk Institut. 1924. [Udstillingskatalog].

Ilsøe, Harald (red.): On Parchment, Paper and Palm Leaves. København 1993. (På dansk: På Papir, Pergament og Palmeblade).

Ilsøe, Harald: ‘Magnus Frisius MP.’ Fra Det kongelige Biblioteks samlinger til et jysk herregårdsbibliotek på Christian IV’s tid. Fund og Forskning 34, 1995, s. 61-98.

Ilsøe, Harald: Danske komponerede bind ca. 1860-1877. Bidrag til en præsentation. Fund og Forskning 41, 2002, s. 171-212.

Ilsøe, Ingrid: Litteratur om dansk bogvæsen trykt 1950-1990: Tryk, bind og boghandel ca. 1482-1920 + forfatterregister. Fund og Forskning 31, 1992, s. 143-198.

Ilsøe, Ingrid: Bogbindsundersøgelser i Det kgl. Biblioteks samlinger. I. Danske bogbind og bogbindere ca. 1650-1710. Fund og Forskning 34, 1995, s. 99-138.

Ilsøe, Ingrid: Bogbindsundersøgelser i Det kgl. Biblioteks samlinger. II. Danske bogbind og bogbindere ca. 1710-1740. Fund og Forskning 35, 1996, s. 11-64.

Ilsøe, Ingrid: Bogbindsundersøgelser i Det kgl. Biblioteks samlinger. III. Danske bogbind og bogbindere ca. 1740-1760. Fund og Forskning 36, 1997, s. 71-118.

Kirkeby, Per: 11 Danske og Engelske Bogbindere. Udgivet i anledning af en udstilling i Københavns Kommunes udstillingsbygning Nikolaj Kirke den 6. dec. 1986 til den 11. jan. 1987.

Kyster, Anker: Bookbindings in the Public Collections of Denmark, Vol. I: The Royal Library Copenhagen. København 1938.

Larsen, Sofus: Dansk Bogdekoration fra Tiden omkring 1700. Skønvirke 10, 1924, s. 113-128.

Larsen, Sofus og Anker Kyster: Danish Eighteenth Century Bindings 1730-1780. København 1930.

Laugshistorier fra f.eks. Århus, Odense, København.

Laursen, Johs. Lehm: Dansk litteratur om bogvæsen: en bibliografi. 2 bd. København 1955-1956.

Marcus, Aage (red.): En bog om bogen. København 1950.

Nielsen, Carl P. og R. Berg: Danmarks Bogbindere gennem 400 Aar. København 1926.

Paulli, R.: Vore ældste komponerede bind. Fund og Forskning 7 + 8, 1960 + 1961, s. 151-183 + 140-171.

Priem-Nielsen, A.V.: Den håndindbundne bog - arbejdsprocesser og bindtyper skildret for bogvenner. København 1970.

Roos, Carl: Om nogle signerede og nogle ikke signerede danske Bogbind fra det 16. Aarhundrede. Bogvennen 1929, s. 115-148.

Roos, Carl: Om nogle vaaben- og portrætprydede danske Bogbind fra Slutningen af det 16. Aarhundrede. Bogvennen, Ny Række III, 1948, s. 134-177.


© Det Kongelige Bibliotek 2003

Luk vindue