Værkfortegnelse

Værkfortegnelse

 

Middelalder

NkS 298d 8º Statuta conuiuii sancti Johannis baptiste in Ygheløse. (GildeskrÃ¥ for Skt. Hans’ Gilde i Uggeløse). Uggeløse 14. Ã¥rh.
NkS 13 8º Compendium theologice veritatis. Vitskøl 1375-1400.
GkS 1634 4º Latinsk læsebog. Bordesholm ca. 1470.


16. årh.

82,-241 8º Der Deudsch Psalter ... Wittenberg 1531.
23,-122 4º Uber das Erst buch Mose predigete Mart. Luth. sampt einer unterricht wie Moses zu leren ist. Wittenberg 1527.
Thott 583 8º Jyske Lov og Kong Eriks Håndfæstning. 15. årh.
23,-291 4º Philipp Melanchton: Das die Fürsten aus Gottes beuelh und gebot schuldig sind ... Wittenberg 1540. (Hermed indbundet 4 andre samtidige, reformatoriske skrifter).
171,-647 8º Aulus Gellius: Noctes Atticae. Köln 1533.
Kall 551 4º Dansk lovhåndskrift. u.st. 16. årh.
GkS 1874 4º Musikstykker for trompet. u.st. 16. årh.


17. årh.

1,-72 2º Biblia Das ist Die gantze heilige Schrifft Deudsch. Wittenberg 1584.
54,-62 4º Christoff Dambach: Büchsenmeisterey. Frankfurt am Main 1609.
20,-181 4º Der Psalter Deudsch ... Wittenberg 1599.
77I,-43 4º Mateo Aleman: Primera parte de Guzman de Alfarache. Madrid 1599.
170,-92 8º P. Terentius Afer: Comoediæ commentario illustratæ. Leipzig 1610. (Sandsynligvis Kjeld Bogbinder eller Johan Diephorst).
169I,-34 8º Herodot: Historiæ parentis, Liber Primus; Qui inscribitur CLIO; Græcè et Latinè. Leipzig 1609. (Sandsynligvis Kjeld Bogbinder eller Johan Diephorst).
101,-276 8º Hugo Grotius: Florum sparsio ad ius iustinianeum. Amsterdam 1643. (Sandsynligvis Kjeld Bogbinder eller Johan Diephorst).
62,-60 4º Gabriele Zinano: Della ragione de gli stati. Venedig 1626.
151,-5 8º [Ch. de Souvigny-Sorel:] L’histoire de la monarchie françoise sous la regne du Roy Louis XIV. Paris 1662.
2,-54 2º Eusebius: Ευαγγελικης Ï€ροπαρασκευης Βιβ. πεντεκαιδεκα (Euangelicæ præparationis Lib. XV). Paris 1544.
92,-366 8º
ex. 1
Johann Preussen: Hertzliches Seyten-Spiel Oder Geist-reiche und Schrifftmässige Lieder ... Frankfurt an der Oder 1657.
92,-366 8º
ex. 2
Johann Preussen: Hertzliches Seyten-Spiel Oder Geist-reiche und Schrifftmässige Lieder ... Frankfurt an der Oder 1657.
162,-225 8º Discursus politicus de causis & remediis malorum Poloniæ, Editio Secunda. u.st. 1661.
54,-21 4º Melchior Andreas von Trotha: Kriegs Tractat. Magdeburg 1672.


18. årh.

82,-118 8º Nouum Testamentum (Græcum), vol. I. Paris 1549.
82,-236 8º Biblia, Das ist, Die gantze Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments, ..., vol. I. Leipzig 1720.
16,-310 2º Chronologia in Titi Livii Historiam. Frankfurt am Main 1568. (Boppenhausen).
78I,-37 4º Jo. Alberti Fabricii, Bibliothecæ Græcæ, vol. 11. Hamburg 1722. (Sandsynligvis Boppenhausen).
77I,-58 4º Giovanni Boccaccio: Il Decamerone. Firenze 1527. (Johann Boppenhausen).
82,-249 8º Das Neue Testament unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi, ... Rudolstadt 1724.
82,-293 8º [La Bible] + Les CL. Pseaumes de David mis en rime françoise, ... Geneve 1605.
67,-57 4º Johann Jacob Mascou: Geschichte der Teutschen ..., vol. I. Leipzig 1726. (Boppenhausen).
73II,-255 4º Julius Pollux: Onomasticon ... Basel 1541.
GkS 3532 8º Signaler og Ordres Til Anckers og under Seil. u.st. 1732.
GkS 943 2º Thomas Wegner: Kongens Daatters ... Indvortes Ypperlighed betragtet af ... Davids Ord ..., da Den ... Kongelige Princesse, Princesse SOPHIE HEDEVIG ... Hendes Kongelige Liig og Jordiske Lefninger Den 29. Martii Aar 1735 bleve ... udi den Kongelige Fæderne=Grav i Roeskilde Dom=Kirke nedsatte. (Ligprædiken over Christian V’s datter). u.st. 1735.
170,-237 8º Quinti Horatii Flacci Opera I-II. London 1733-1737.
82,-237 8º Biblia, Das ist: Die gantze Heil. Schrifft, Alten und Neuen Testaments, ... Basel 1751.
180II,-192 8º C. F. Gellert: Briefe, nebst einer Praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen. Zweyte Auflage. Leipzig 1756.
82,-238 8º Biblia, das ist: die gantze Heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments ... Ulm 1763. (Formentlig Johan Tobias Wilhelmi).
GkS 730 2º J. Zuber: ... die Risse meiner Machine, mit welcher ich die Statua Friderich des V.ten ... auf die Ehren-Säul ... gesetzt habe. (Planer til maskinen, der blev brugt til at anbringe rytterstatuen af Frederik V). u.st. 1768.
60III,-232 4º Ph. D. Lippert: Dactyliothec, vol. I. Leipzig 1767.
NkS 363p 8º Johan Bülows Stambog. 1780-1826. (Johan Tobias Wilhelmi).


19. årh.

Geogr., 3492 4º John Ross: Narrative of a Second Voyage in Search of a North-West Passage, and of a Residence in the Arctic Regions during the Years 1829-1833. London 1835.
C. Leunbach: Prædikener over Kirkeaarets Epistler og Lektier. København 1879. (Anker Kysters svendestykke).


20. årh.

175I,-326 8º W. J. Linton: Poems and Translations. London 1889. (Fagskolen for Boghåndværk).
175I,-114 8º The Romance of Sir Isumbras. Kelmscott Press, Upper Mall, Hammersmith 1897. (J.L. Flyge).
177IV,-129 8º William Morris: A Tale of the House of the Wolfings and All the Kindreds of the Mark. London 1889. (Anker Kyster).
177IV,-129 8º William Morris: News from Nowhere. Hammersmith 1892. (Oscar Jacobsen).
177I,-121 8º The Tale of King Florus and the Fair Jehane. Kelmscott Press, Upper Mall, Hammersmith 1893. (Anker Kyster).
gik-77-73 Wilfried Blecher: Das unschätzbare Schloß in der afrikanischen Höhle Xa Xa. Frankfurt am Main 1962. (Ole Olsen).
Frans Lasson: Tragisk himmel. Herning 1966. (Ole T. Jensen).
Maurice Maeterlinck: Pelléas og Mélisande. Herning 1968. (Ole T. Jensen).
J.-B. Rousseau: Contes et Épigrammes libres. Paris 1943. (Preben Bech).
Per Kirkeby: Kommentarer VI. 84 tegninger. Brøndum 1992. (Ernst Rasmussen).


© Det Kongelige Bibliotek 2003

Luk vindue