Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Fokus
 
Julius Foss døde for 50 år siden

Musikhistorikeren Julius Foss (1879-1953) har især markeret sig inden for tre områder i dansk musikliv: 1) den historiske musik, 2) danske orgler og organister samt 3) musikdebat og -organisation, og han bidrog både kunstnerisk og videnskabeligt inden for flere af områderne. I dag er han ikke så kendt, men ved studier i dansk musikhistorie på de nævnte felter vil man ikke kunne undgå hans navn.

Julius Foss blev født i 1879, og allerede som 18-årig tog han organisteksamen som elev af bl.a. Gottfred Matthison-Hansen, Otto Malling og Louis Glass. Han kom snart efter på konservatoriet (1900-1901) og studerede en kort tid i Frankfurt. I 1901 blev han organist ved Sundby Kirke - en stilling han havde til 1949. Derudover virkede han som teorilærer, bl.a. gennem brevkurser.Portræt af Julius Foss Julius Foss
Interessen for den historiske musik har ytret sig på flere områder. Foss' største indsats på dette felt har nok været hans studier i Det Kongelige Cantoris stemmebøger fra 1541. Det var musikforskeren Angul Hammerich, der i 1910 henledte hans opmærksomhed på disse syv gamle stemmebøger i Det Kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Foss' indsats bestod i første omgang i at dechiffrere noderne og overføre dem til partitur.
Arbejdet med afskriften af de i alt 165 kompositioner var afsluttet i 1916, og der forestod nu bl.a. identifikation af satserne og afdækning af kildematerialet. Foss nåede et godt stykke og kunne i 1923 fremlægge sine resultater i Aarbog for Musik.

Interessen for ældre musik blev praktisk udmøntet i koret Dansk Mensural-Cantori, som Foss stiftede og var dirigent for. Det var noget eksotisk i datidens København at beskæftige sig med ældre musik, men Foss kunne alligevel i november 1918 danne koret med det formål, "at opføre a cappella Kompositioner fra Mensuraltiden". Ensemblets debut fandt sted i april 1920 i tilknytning til en af musikhistorikeren Angul Hammerichs forelæsninger på Københavns Universitet. På korets første programmer var især musik fra reformationstidens Tyskland og de danske madrigalister fra Christian IVs hof fremtrædende.
Koret optrådte ofte, både i kirker, på slotte, i Tivoli, tit på Ny Carlsberg Glyptotek og i Statsradiofonien. Julius Foss indledte som regel med en præsentation af den programsatte musik, som måtte være ny for de fleste tilhørere. Efterhånden hyldede ensemblet komponister som Buxtehude, Schütz og Pergolesi ved specialkoncerter, og koret foretog rejser i Norden og til Ungarn. Ensemblet opløstes først ved Foss' død i 1953.
I 1940erne udgav Foss uddrag af korets repertoire i serien Dansk Mensural Cantori. Den indeholdt en del satser af komponister fra Christian IVs hof, bl.a. Jacob Ørn, Truid Aagesen og Thomas Schattenberg, men også enkelte nye kompositioner af bl.a. Vagn Holmboe, Oluf Ring og Jørgen Bentzon. Flere af de ældre satser havde Foss selv skrevet ud.


Node fra serien Dansk Mensural-Cantori med en af Foss egne transsskriptioner Node fra serien Dansk Mensural-Cantori med en af Foss egne transsskriptioner.


Udover at være organist var Foss ansat som arkivar og bibliotekar ved Musikhistorisk Museum fra 1910 til 1943. Her demonstrerede han med stor entusiasme museets instrumenter ved forskellige koncerter. Han optrådte på både klavichord, spinet og harmonium samt mere kuriøse tasteinstrumenter som piano quatuor og adiophon. I 1916 kunne han kombinere instrumenterne med sin interesse for ældre musik ved på et "gammelt Kirkeorgel fra Sverige (c. 1725)" at præsentere organisten og komponisten fra Christian IVs hof Melchior Schildts variationsværk Gleichwie das Feuer "efter Manuskript (Kgl. Bibl. København), dechiffreret af Hortens Panum".

Titelbladet til første side af 'Organistbogen', 3. udgave Titelbladet til første side af Organistbogen, tredje udgave fra 1927


Det er muligvis også hans historiske interesse, der førte Foss ind på orgelområdet. Foruden sit praktiske virke som organist var han fra 1905 til 1934 næsten uden afbrydelse et engageret medlem af bestyrelsen i Dansk Organist- og Kantorsamfund, heraf fra 1922 til 1934 som formand. Han var konsulent på en række orgelsager og også hans øvrige skribentvirksomhed vidner om orgelinteressen i artikler som "Orgelbygningen i Danmark", "Orgelets tonale Basis", "Orgelets Funktionscentral" og "Autoriseret Organist-Eksamen".
I 1906 udkom første udgave af Organistbogen (Organist- og Kantorembederne). Den var blevet til på initiativ af Foss, og han både indsamlede og opstillede materialet til bogen, som han også selv bekostede. Bogen giver et overblik over en lang række kirkers orgler og deres disposition, om daværende og tidligere organister og kantorer - deres curriculum vitæ - samt om stillingernes klassifikation og lønforhold. De to næste udgaver fra 1916 og 1927 havde også Foss som redaktør, men blev udgivet med støtte bl.a. fra Dansk Organist- og Kantorsamfund.

Julius Foss' mere generelle musikalske virke var bredt. Han var anmelder ved Kristeligt Dagblad fra 1919 og medarbejder ved Illustreret Musikleksikon i 1925-26. Mange af hans artikler er udgivet i Dansk Kirkemusiker-Tidende eller Kristeligt Dagblad, og emnekredsen er bestemt bred, fra "Hvad er Jazz?" over "Violinernes Hemmelighed" til "Nye Koncertsale i København". De fleste handler dog om kirkemusik eller som nævnt orgelbygning. Derudover har han skrevet Kortfattet Vejledning i Musikteori (1908-09) og en legatbog for musikere (1927). Denne mere generelle interesse for musikernes forhold fik ham også til at være medredaktør på Musikernes Aarbog i 1913 - der kom dog kun én årbog til, nemlig i 1920. Endelig bidrog Foss med et par egne sange til nodetidsskriftet Nordens Musik.


Læs mere:

om Julius Foss:
Erik Abrahamsen: "Julius Foss", Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, bind 4, København 1980, s. 505-06

om Dansk Mensural-Cantori:
Sigurd Berg: "Dansk Mensural-Cantori", Dansk Musik Tidsskrift, vol. 23, 1948, s. 13-14
Julius Foss: Dansk Mensural-Cantori, stiftet 1918. Uden sted, 1928
Julius Foss: Dansk Mensural-Cantori 1921-1931. Uden sted 1931
Vagn Kappel: Dansk Mensural-Cantori. Virksomheden gennem Aarene 1918-1943, København 1943
Korets arkivalier befinder sig på Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling

om Hofkapellets stemmebøger:
Julius Foss: "Det Kgl. Cantoris Stemmebøger A.D. 1541", Aarbog for Musik, 1923, s. 24-41
Henrik Glahn: Musik fra Christian III's tid. Udvalgte satser fra det danske hofkapels stemmebøger 1541, 1-2. Dania Sonans IV-V, Egtved 1978 og 1986
Stemmebøgerne befinder sig i Håndskriftafdelingen, Gl. Kgl. Samling 1872
Foss' transskriptioner befinder sig på Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling

om Foss' orgelinteresse og organistvirksomhed:
Flere udgaver af Organistbogen kan ses på Center for Musik og Teater. De øvrige kan slå op i REX.
Emilius Bangert: Dansk Organist- og Kantorsamfund gennem 50 Aar. 1905 * 17. November * 1955, København 1955
Ulrich Teuber: Dansk Organist- og Kantorsamfund gennem 75 Aar 1905 * 17. November * 1980, København 1980

om Foss virke på Musikhistorisk Museum:
Anne Ørbæk Jensen: "'Disse Monumenter ere jo ikke Stene'. De tidligste historiske koncerter på Musikhistorisk Museum", Musikkens Tjenere. Instrument - Forsker - Musiker, red. af Mette Müller og Lisbet Torp, København 1998, s. 33-69, især 58 og 61

om skribentvirksomheden:
Slå op i Dansk musiklitterær bibliografi under Julius Foss
Slå op i www.bibliotek.dk, afgræns materialetype til "Alle typer artikler" og søg på Julius Foss som forfatter.


Tilbage til Fokus-oversigten

 


Kommentar til Musik- og Teaterafdelingen
Opdateret Januar 2003
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]


Musik- og Teaterafdelingen
Nyhedsbrev
Særlige enheder
Praktiske oplysninger
Faglige websider
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!