Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Fokus
 
Jacob Gade: Tango Jalousie

Manuskriptet til det nok mest spillede danske musikværk rundt om i verden blev erhvervet af Det Kongelige Bibliotek i 1993 med støtte fra Augustinus Fonden. Tangoen blev skrevet som ledsagelse til en stumfilm i 1925.


Portræt af Jacob Gade som ung Portræt af Jacob Gade som helt ung violinist.Komponisten
Jacob Gade blev født i Vejle i 1879 i en musikerfamilie, hvor faderen var spillemand og ofte tog sønnen med ud at spille ved baller og fester. I 1896 rejste Gade til København, hvor han levede af at spille på beværtninger, men han opnåede ikke den ønskede friplads på Musikkonservatoriet. I stedet blev han kapelmester ved en række restauranter, hoteller og teatre, indtil han i 1919 prøvede lykken i USA. Her blev han optaget i National Symphony Orchestra i New York og medvirkede også som biografmusiker, indtil han i 1921 vendte tilbage til København.Interiør fra Paladsteatret Paladsteatret var et af Københavns flottest udstyrede biografer, og der var ofte mange mennesker til forestillingerne. Foto: Holger DamgaardI årene 1921 til 1927 var Jacob Gade så ansat som kapelmester for et 24 mand stort orkester i biografen Paladsteatret, der var blevet indviet i 1918 som et af hovedstadens største og fineste biografer. Samtidig talte orkestret en række dygtige musikere, der senere fik fremtrædende pladser i de store orkestre, flere af dem som dirigenter, f.eks. Martellus Lundquist og Launy Grøndahl.

Der blev i disse år spillet en lang række stumfilm, som orkestret ledsagede med spændingsskabende musik, hvoraf en del var skrevet af Gade selv. Den blev bl.a. udgivet i hæfterne Kino-Musik, der udkom i fire bind i årene 1921-29. I hans produktion er dog også klaverværker samt sange og revymelodier, hvor Maggidudi nok er den mest kendte.


Forsiden til den trykte udgave af tangoen Jacob Gade skænkede originalpartituret med dedikation til journalisten og forfatteren Viggo Barfoed og hans kone Atka. Her ses imidlertid forsiden til den trykte klavernode, tegnet af Harald Jordan.Tango Jalousie
En af Gades mest populære kompositioner for orkester var Jalousie. Tango tsigane, som er værkets korrekte navn. Den blev skrevet til filmen om Zorros søn, Don Q med Douglas Fairbanks og Mary Astor og spillet første gang ved filmens københavnske premiere den 14. september 1925.
Selve jalousi-temaet er ikke centralt i filmen, men som stemningsskabende musik passede tangoen godt ind i det mellemamerikanske sceneri. Stykket blev dog skrevet langt fra København, i Tibirke Mølle, som Jacob Gade havde købt som feriebolig. De smægtende zigeuneragtige rytmer og den indledende betagende violinsolo appellerede til alle. I 1925 havde Gade etableret sit eget forlag sammen med kapelmesteren Jens Warny, og Tango Jalousie blev forlagets første udgivelse og største succes. Værket blev udgivet i en række lande, ofte i forskellige arrangementer - nogle også med tekst.


Forside til 'Kino-Musik' med musik til stumfilm. Klik for større billede Forside til 'Kino-Musik' med musik til stumfilm.Klik for større billede
Jacob Gade udgav flere hæfter med Kino-Musik, som kunne bruges til stumfilm. Det amerikansk inspirerede hæfte indeholder klavermusik til alle mulige filmiske scener, f.eks. stykket Agitato, der kan bruges til "Overfald - Slagsmaal - Forvirring - Ildebrand". En del af musikken blev også udgivet for salonorkester i en instrumentation af komponisten og arrangøren Alfred Pagel. Forsiderne bringes med venlig tilladelse fra Edition Wilhelm Hansen.


I de sidste år af sit liv levede Gade en tilbagetrukket tilværelse som komponist og flyttede til Thorøhuse på Sydfyn, hvor han døde i februar 1963. Indtægterne fra det uhyre populære musikstykke går fortsat til Jacob Gades Legat, der blev oprettet i 1956 og siden 1964 har uddelt substantielle priser til unge musiktalenter.


Læs mere:

Karl Bjarnhof: Tango jalousie. Omkring Jacob Gade, København 1969

Jørgen Gram Christensen: Jacob Gade - et eventyr i musik, Vejle 1996

Svend Saaby: "Jacob Gade", Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. Bind 5, København 1980, s. 81-82

Claus Røllum-Larsen "Jacob Thune Hansen Gade", Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 7, Kassel etc. 2002, sp. 377-379

Søren H. Schauser: "Dagen efter tangoen", Berlingske Tidende 20. april 2004


Indspilninger (i udvalg):

Jacob Gade: Tango jalousie
Salonorkestret. 2000. Tocano DK 36065

Der er et yndigt land
Radiosymfoniorkesteret, dirigent: Michael Schønwandt. 2000. Dacapo 8.224141
Jacob Gade: Jalousie (Tango tzigane) med Johannes Søe-Hansen, violin

Jacob Gade: Jealousy. Suites, tangos & waltzes
Odense Symfoniorkester, dirigent: Matthias Aeschbacher. 1998. Dacapo ; Marco Polo 8.224090
Bjarne Hansen, violin

Nordisk Salonmusik
Con Sordino. 1996. Classico CLASSCD 133
Jacob Gade: Jalousie (tango tzigane) arrangeret af Søren Friis

Jaocb Gade: Jalousie, tango tsigane
arrangement: Søren Friis, Con Sordino Salonkvintet. 1996. Danica DCD 8120


Tilbage til Fokus-oversigten

 


Kommentar til Musik- og Teaterafdelingen
Opdateret Januar 2005
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]


Musik- og Teaterafdelingen
Nyhedsbrev
Særlige enheder
Praktiske oplysninger
Faglige websider
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!