Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Fokus
 
CARL FRIEDRICH CRAMER - 250 år

Carl Friedrich Cramer blev født i 1752 i Quedlinburg nord for Harzen. I 1754 blev hans far hofprædikant i København, og Cramer voksede derfor op i byen. Efter endt skolegang begyndte han at læse teologi. Studierne blev fortsat i Göttingen og Leipzig, hvor også hans musikalske interesse blev vakt, og han begyndte så småt at oversætte værker til tysk, deriblandt Johannes Ewalds prosatragedie Rolf Krage. I Leipzig optrådte han for første gang som udgiver, og allerede her roser han den musik, han udgiver, i høje toner - næsten for høje, hvilket også er kendetegnende for hans senere beskæftigelse med musik. I 1775 blev han ekstraordinær professor ved Kiels Universitet i græsk og orientalsk litteratur samt læren om prædikerne (homiletik) - en stilling, som han blev fastere tilknyttet i 1780.
Silhouet af Cramer


I 1780erne udviklede Cramer en omfattende skribent- og udgivervirksomhed, der bl.a. fik betydning for det danske musikliv. Imidlertid interesserede han sig kraftigt for de franske revolutionsideer, og i 1794 blev han opsagt fra sin professorstilling. Han rejste snart efter til Paris, hvor han fortsatte udgiverarbejdet til sin død i 1807.


Cramer og dansk musikliv
Cramer kom til at spille en fremtrædende rolle i dansk musikliv i slutningen af 1700-tallet på især tre punkter. Han skaffede komponister som J.A.P. Schulz, F.L.Æ. Kunzen og C.E.F. Weyse til København, han udgav det første musiktidsskrift for et dansk publikum, og han formidlede udgivelse af en række danske musikværker.

J.A.P. Schulz
Cramer blev begejstret for komponisten og kapelmesteren J.A.P. Schulz i forbindelse med udgivelsen af operaen Athalie og andre værker, som Cramer havde leveret en tysk oversættelse til. Da Kiel på dette tidspunkt var dansk, og Cramer interesserede sig meget for musiklivet i København, havde han spekuleret over et emne til den ledige kapelmesterstilling ved Det Kongelige Teater i hovedstaden. Schulz var en kendt skikkelse i København, og han var ikke videre tilfreds med sit kapelmesterjob i Rheinsberg i Mecklenburg. Cramer forelagde sine ideer for ham, og efter en heftig diplomatisk virksomhed i København fra Cramers side understøttet af en meget omtalt privat opførelse af Athalie hos den indflydelsesrige grev Ernst Schimmelmann i januar 1787, lykkedes det senere på året at få Schulz til Danmark som kongelig kapelmester.

F.L.Ae. Kunzen
F.L.Æ. Kunzen kom til Kiel for at studere jura, men plejede også sine musikalske evner, støttet af Cramer. I 1784 rejste han til København, hvor han virkede som privat musiklærer, og i 1789 fik han operaen Holger Danske med tekst af Jens Baggesen op på Det Kongelige Teater. Den store litterære debat, som operaen skabte om forholdet mellem dansk og tysk - den såkaldte Holger-fejde - tvang ham ud af landet, men i 1795 blev han atter opfordret til at komme til København, nu som Schulz's afløser på kapelmesterposten.
Endelig blev C.E.F. Weyse, som var født i Altona uden for Hamburg, i 1789 af Cramer sendt til København for at studere hos Schulz, og han blev senere en af de kendteste danske komponister.

Cramer som tidsskriftudgiver
I 1783-84 begyndte Cramer udgivelsen i Hamburg af sit tidsskrift Magazin der Musik, som kom i fire bind. Hans ønske var at fremme det rige musikliv i Nordtyskland og Danmark. I 1788-89 fortsatte han tidsskriftet blot under navnet Musik, nu udgivet i København; her udkom dog kun ét bind. Byen var på det tidspunkt en blomstrende handelsby med et rigt, kulturinteresseret borgerskab, der dyrkede musikken i klubber og selskaber samt ikke mindst på Det Kongelige Teater. Der var en omfattende tysksproget embedsstand, og det undrede derfor ikke mange, at et musiktidsskrift udkom på tysk.

Tidsskriftet indeholdt en fuldstændig oversættelse til tysk af libretti til Kunzens Holger Danske, Schulz's Aline og dennes Maria og Johannes samt en præsentation af disse værker. Derudover var der artikler om f.eks. tabulaturskrift - nogle oversat fra bøger samt en lang række anmeldelser af tyske og italienske musikudgivelser. Endelig bringer tidsskiftet adskillige beretninger om musiklivet i København, Itzehoe, Bremen, Berlin, Paris og Italien.


Første side af Cramers oversættelse af 'Holger Danske' Hele Cramers tyske oversættelse af Holger Danske blev udgivet i hans tidsskrift Musik i 1789.Cramer som oversætter
Som nævnt oversatte Cramer en række tekster fra den danske musikdramatiske scene til tysk og fik dem ofte udgivet sammen med værkernes noder. I første omgang gjaldt det Ewalds Fiskerne - herunder en oversættelse af "Kong Christian stod ved højen Mast", der blev udgivet som libretto i 1780. Senere var det især værker af Schulz og Kunzen som f.eks. Schulz's Chöre und Gesänge zur Athalie (oprindelig tekst af Racine), Kunzens Holger Danske (Baggesen), Schulz's Aline (Sedaine) og Maria og Johannes (Ewald). De kom alle i hans abonnementsserie Polyhymnia 1-8 (1783-90), der også omfattede enkelte værker af Antonio Salieri og Joh. G. Naumann. Flere af bindene udkom i København - på Søren Sønnichsens forlag, som Cramer arbejdede sammen med.

- og som musikelsker
Denne rige oversættervirksomhed blev af nogle regnet som dilettanteri, mens andre værdsatte den, og det samme gjaldt Cramers store glæde over musik, som ikke bundede i et indgående studium af musikken, men en lidenskabelig interesse. I København herskede der imidlertid i slutningen af 1700-tallet også en national litterær mobilisering mod alt, hvad der var tysk. Cramers fremtrædende promovering af sine favoritkomponister, hans meget omfattende skribent-, udgiver- og oversættervirksomhed kombineret med hans tyske herkomst og sprog gjorde, at man omfattede både ham og de værker og personer, han præsenterede, med foragt. For nogle - f.eks. Kunzen og Baggesen - blev Cramers promovering i forbindelse med Holger-fejden direkte til skade, bl.a. fordi han i fortalen til sin tyske oversættelse af teksten omtalte Baggesen som kvalitativt hævet over Johannes Ewald.

Set på 200 års afstand var Cramer dog også med til en tysk-dansk kulturudveksling, som på adskillige punkter var meget gunstig for det danske musikliv. Kvalitet frem for nationalitet var for ham et nøglebegreb, som han gerne så praktiseret inden for musiklivet i helstaten.


LÆS MERE:

- om den dansk-tyske modsætning
Ole Feldbæk og Vibeke Winge: "Tyskerfejden 1789-1790. Den første nationale konfrontation", Dansk Identitetshistorie 2 "Et yndigt land" 1789-1848, red. af Ole Feldbæk. København 1991, s. 9-109

- om Holger-fejden
Ole Kongsted: "Om Holger Danske og Holger-fejden", Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 10/4, 1996, s. 19-31
Heinrich W. Schwab i den medfølgende booklet til cd'erne med Kunzens Holger Danske udgivet på Dacapo 8.224036-37.

- om Cramer
Bernhard Engelke: "C.F. Cramer und die Musik seiner Zeit", Nordelbingen. Beiträge zur Heimatsforschung in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, Bd. 8, 1930-31, s. 334-67
Jürgen Mainka: "Carl Friedrich Cramer", Die Musik in Geschichte und Gegenwart, udg. af Ludwig Finscher. Personenteil, bd. 5, Kassel 2001
Heinrich W. Schwab: "'Wie denk' ich noch des Fests'"; Aufzeichnungen von Carl Friedrich Cramer anlässlich seiner Kopenhagenreise im Jahre 1787", Festschrift Klaus Hortschansky zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Axel Beer und Laurenz Lütteken. Tutzing 1995, s. 289-301
Heinrich W. Schwab: "'Meine Reise war nothwendig; der Erfolg hats gelehrt (1787)'", Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2001, s.113-26

- om tidlige danske musiktidsskrifter
Eva-Brit Fanger: "Überblick über die historische Entwicklung dänischer Musikzeitschriften", Fontes Artis Musicae 40/4, October-December 1993, s. 323-31

- om Schulz, Kunzen og Weyse - The New Grove Online, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, (den ældre udgave, 17 bind, 1949-79 samt den nyere udgave: Sachteil, bind 1-9 + register, 1994-99 og Personenteil, foreløbig A-Hil, 1999-.

- om kapelmesterstillingen i København
Carl Thrane: Fra Hofviolonernes Tid. Skildringer af Det Kongelige Kapels Historie 1648-1848. København 1908

Desuden har Det Kongelige Bibliotek en række værker af Cramer, som kan søges i REX, deriblandt Magazin der Musik og Musik, et par bind af Polyhymnia, andre noder med Cramers tekstoversættelser samt en række litterære værker fra hans hånd.


Anne Ørbæk Jensen

Tilbage til Fokus-oversigten

 


Kommentar til Musik- og Teaterafdelingen
Opdateret Juni 2003
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]


Musik- og Teaterafdelingen
Nyhedsbrev
Særlige enheder
Praktiske oplysninger
Faglige websider
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!