HENRIK PARK

Født 22. feb. 1918 på Frederiksberg, død 24. maj 1975 i København.

Søn af overretssagfører Aage Køhlert Park (1885-1959) og hustru Helga Elisabeth Zeuner (1894-1981).

Gift 1. gang 1. aug. 1943 i Tårnby med keramikeren Else Birgitte Sadolin (f. 5. dec. 1912). Ægteskabet opløst 1946, skilt ved bevilling 28. jan. 1948. (Else Sadolin gift 2. gang 26. dec 1954 i Dragør med Mogens Erling Knipschildt).

Gift 2. gang. 14. marts 1951 på Københavns Rådhus med Inger Daverkosen f. Hede (f. 2. maj 1909, d. 12. juli 1970), enke efter direktør Hubert Edmund Eric Joseph Niels Johann Daverkosen (f. 13. jan. 1900, d. 15. juni 1937).

Udlært hos Anker Kyster, Kbh. 1. nov. 1939, bronzemedaille.

Borgerskab i Kbh. 30. nov. 1939, medlem af Københavns Bogbinderlaug 1. dec. 1939.

Overtog 1. dec. 1939 værkstedet efter Anker Kyster (død 27. april 1939).

1939-45  Sværtegade 3           C 7172

1946-53  Borgergade 14 A       C 7172+BY 7172

Anmeldt til Handelsregistret 30. sept. 1940 med Henrik Park som eneste ansvarlige indehaver. Prokura meddelt Poul Nyholm og Hans Ajander i forening; deres kollektivprokura tilbagekaldt 15. juli 1946, i stedet meddelt Jella Elvira Jespersen f. Dannisøe eneprokura. 10. nov. 1950 tillige meddelt Bent Andrée prokura.

1949-53 i kompagniskab med Bent Andrée, som overtog værkstedet 15. april 1953.

Fra 1953 kunstnerisk rådgiver, 1955-59 kunstnerisk direktør for Esselte AB, Stockholm.

Fra 1959 free-lance designer, dansk vicekonsul ved generalkonsulatet i Marseille 1961, vicekonsul i Cannes 1966-70.

Bestyrelsesmedlem i Københavns Bogbinderlaug, formand for laugets udstilling og propaganda-afd., medlem af svendeprøvekommissionen, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk til 1948 og for Den Permanente Udstilling, medlem af repræsentantskabet for Forening for Boghaandværk og for Den grafiske Højskole, medlem af fællesrepræsentationen for Dansk Haandværk og Industris eksportudvalg. Formand for kommissiariatet for Bogbinderlaugets 300-års jubilæumsudstilling i Kbh. 1946, sekretær for Den belgiske Bogudstilling i Kbh. 1948, lærer i bogbindskomposition ved Fagskolen for Boghåndværk og medlem af Fagskolens bestyrelse. Medlem af arbejdsudvalget for Danmarks deltagelse i "Le Centenaire de Monte Carlo 1966", medlem af arbejdsudvalget for udstillingen "L'Art de la Reliure au Danemark", Paris 1968. Medlem af besturelsen for Krølulds Fabriken Lama A/S.

Firmaet har i hans periode deltaget i talrige udstillinger i Kbh., Stockholm, Göteborg, Oslo, Bergen, Trondheim, London, Milano, vandreudstilling i USA. Bogbind indkøbt af Det kongelige Bibliotek Kbh., Kunstindustrimuseet Kbh., Natuinalmuseet Stockholm, Kungl. Biblioteket Stockholm, Röhhska Musseet Göteborg, Kunstindustrimuseet Oslo, Nordenfjeldske Museet Trondheim, Museum of Modern Art New York.

Tildelt Carl Jacobsens Mindelegat 1943, Poul U. Michelsens legat 1948.

Stifter af Sandgren-Klubben, æresmedlem af HP-Klubben.

Som følge af mangelen på materialer under anden verdenskrig udformede Henrik Park milimeterbindet, hvor ryggens skind kun ses i en smal kant på permen. Rubowbindet - papirbind med pergamentkanter foroven og forneden - er opkaldt efter senere museumsdirektør Jørn Rubow, som havde vist Park engelske og amerikanske bind med lignende udformning.

For Esselte opfinder (sammen med ingeniør Niels Edholm) af block-bindskonstruktionen, hvor bladene i pappermer holdes sammen af kraftig kunstlim i ryggen. Designet bibelbind til svenske kirker.

Forfatter af: Det moderne Bogbind (i En Bog om Bogen, Red. af Aage Marcus, 1950), Kærligheded til Haandværket, 1948, Fem dage i New York, 1949, Moderne danske bindtyper, 1949, Bogbind som funktion og kunst, 1959. Med Carl Thomsen red. af Bogbinderen August Sandgren, 1952. Tillige artikler i fag- og dagblade.

Bogbind signeret med ANKER KYSTER + årstal i sort på indersiden af første forsatsblad øverst til venstre.

Litteratur: Bogvennen 1962-63+1979, Borgerskabsprotokol, Convivium 1978, DAL, Erik: Privatbind (I Bogbinderen Ole Olsen, hans håndværk og Co'libri, 1998), Dansk Biografisk Leksikon, Dansk kunsthåndværker-leksikon, Grafisk Forum 1973, Handelsregister A Stadsarkivet, Hvem er hvem i dansk håndværk, Kraks blå bog 1951+1972, Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1973,  Modern Danish Bookbindings 1950, Jens Olsen 1959, Ægteskabsprotokol, Leif Iwersens optegnelser, meddelelser fra Ole Lundberg.