Falck, J. C.

 

Falck, Jens Christian, født 15.05.1790 i København; død 03.02. 1856 i København. Søn af billedhugger i marinen Andreas Nielsen Falck.Gift 1. 28.05.1812 (Trinitatis) med Inger Kirstine Pedersen (00.00.1783-29.02.1820 Kbh. Gift. 2. 30.07.1822 (Lyngby) med Juliane Sophie Hansen (28.07.1797 Kbh.-01.11.1863 Kbh.). Fader til bogbinderne >Anders Christian Falck, >Jacob Anton Falck, præsten Hans Peter Falck, og Marie Falck gift med bogbinder H.H. Rasmussen.

Udlært af H.J. Berg, Kbh. 14.07.1810. Mesterstykke godkendt og optaget i Kbh.s Bogbinderlaug 12.07.1812. Løste borgerskab i København 27.07.1812.

Ved kgl. bevilling af 08.03.1812 ret til at handle med bøger; rabatberettiget 02.06.1842. Universitetsbogbinder 15.05.1837-03.02.1856. Bogbinderi, boghandel, forlag af religiøse og teologiske skrifter.

 

1813 Nørrevold 161
1814-18 Skidentorvet 235
1819 Skidentorvet 229
1821 Skidentorvet 228
1822-24 Lille Købmagergade 81
1825-56 Lille Købmagergade 82
1856 Tillæg samme adr., død.
1857-59 samme adr., ved enken J.S. Falck
1860-62 Lille Købmagergade 63 (nummerændring), ved enken J.S. Falck
03.11.1863  overtaget af sønnen >J.A. Falck

   

Værkstedet udlærte 1819-60 35 svende, hvoraf 14 senere blev selvstændige.

Bisidder i lauget 1834-36, oldermand 20.07.1836.13.07.1838 og 13.07.1838-25.07.1840. Borgerrepræsentant 1849-53. Medstifter af Haandværkerforeningen 1840-41, viceformand 1845-49.

Stor rektangulær etiket, hvidt papir, sort tryk, 5 linier i ovalt midterfelt:  Sælges i/ Bogbinder Falcks/ UDSALG/ Lille Kiøbmagergade/ No. 82; underrubrik med prisfelt, egeløv i hjørnerne.

Sort stempel på forsatsbladets inderside øverst til venstre: rektangulær, afskårne hjørner, dobbelt ramme, 4 linier: I.C. Falck/ Universitetsbogbinder/ Lille Kiøbmagergade/ No. 81.

 

Nielsen & Berg, Matzen, Hassø, H.P. Rohde, Fund og Forskning 1961, Dolleris I, Erslew, Nordisk Leksikon for Bogvæsen, Vejviser 1813-63
Stadsarkivet: Borgerskabsprotokol, Kopulationsregister, Trinitatis kirkebog.
Rigsarkivet: Danske Kancelli, Adskillige bestillinger, men ikke fundet i Sjællandske Registre eller Brevbøger 1812.
Carl P. Nielsen og Leif Iwersens arkiver