Boppenhausen, Johann Christopher

Født ca 1708 i København. Begravet 6.2.1751 i København (Frue kgd). Søn af Bogbindermester Johann Boppenhausen (ca 1666-1740) og 1. hustru Dorothea Kruse. Ugift.

Udlært af faderen 25.9.1724.
Ankom 3.11.1730 fra Hamborg til København, svend hos faderen. Videreførte faderens værksted 1740-51. Udførte sammen med J.B. Mauritzius svendenes lade 1725.

 

1733-51

Klædebo kvarter matr. 24 (Skindergade).

1748-51

tillige Købmager kvarter matr. 194-195 (Grønnegade).

Anføres ved sin død som ejer af begge ejendomme

 

 

Har udlært følgende svende:

30.6.1739

Olof Pedersen Ørbeck

22.4.1743

Christopher Møller

14.10.1743

Niels Hansen Popp

5.7.1751

Christian Madsen

 

Litt.: DBL, Nielsen og Berg, Larsen & Kyster, Matzen, Kornerup,  Borgerskabsprotokol, Skattemandtal 1731-51, Carl P. Nielsens optegnelser, Birkelund.