Danske Bogbind


Tilbage til forside

16. ÅRHUNDREDE

Oversigtsbillede Billeder Bibliografiske oplysninger Beskrivelse
Klik for større billede Forside
Ryg
82,-241 8º
Der Deudsch Psalter ...
Wittenberg 1531.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 1. halvdel af 1500-tallet.
Helbind af afslidt sort fløjl. 14,5 x 9,5 cm.
Halvdelen af ryggen skåret af, dekoreret med ciselerede beslag i hjørnerne (med inskriptionen ELISEBET H[erzogin] Z[u] MECK[lenburg]), spænder (kun det nederste helt bevaret) og våbenskjold (tre løver) midt på for- og bagperm af lueforgyldt sølv.
Forsats af hvidt papir.
Slidt guldsnit.
Proveniens: 1) Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-1571), Christian III’s dronning. 2) Elisabeth (1524-1586), hertuginde af Mecklenburg (først gift med hertug Magnus, dernæst med hertug Ulrik), Christian III’s halvsøster.
Klik for større billede Forside
Bagside
Ryg
Forsnit
Undersnit
23,-122 4º
Uber das Erst buch Mose predigete Mart. Luth. sampt einer unterricht wie Moses zu leren ist.
Wittenberg 1527.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i midten af 1500-tallet.
Helbind af brunt kalveskind, fransk stil. 20,5 x 15 cm.
Permer dekoreret med forgyldt bort af svungne blomsterranker mellem to blindtrykte rammer, den yderste med udadvendte, forgyldte hjørneornamenter, i midten rhombeformet ornament med blomsterranker. På forpermen forgyldt indskrift over midterornamentet: A[lles] V[on] G[ott] D[orothea] K[önigin] Z[u] D[enemarken] 1551. 2 ciselerede messingspænder, det øverste kun delvist bevaret.
Ryg: 3 ægte bind, skiftevis hel blomst og blomsterhoved i felterne.
Forsats af hvidt papir.
Ciseleret guldsnit, på forsnittet står der endvidere D K foroven og Z D 15 51 forneden.
Proveniens: Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-1571), Christian III’s dronning.
Klik for større billede Forside
Bagside
Ryg
Træperm
Thott 583 8º
Jyske Lov og Kong Eriks Håndfæstning.
15. årh.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i midten af 1500-tallet.
Pergamenthåndskrift i helbind af brunt skind på træpermer. 14,7 x 10,6 cm.
Forpermen dekoreret med malede mønstre i gult, sort, hvidt, grønt og blågrønt indrammet af guldtryk (i to ovale felter er malingen skrabet af), resten udfyldt med små, farvede prikker, yderst en bred ramme af malede, sorte striber, på bagpermen en anden slags mønster med de samme farver på bund af små guldstjerner, yderst en bred ramme af malede, henholdsvis grøn-hvide og blågrøn-gule striber. Ciselerede messingbeslag med udstansede huller farvelagt med gult og grønt på hjørner og midte (farven slidt af på forpermen). 2 ciselerede messingspænder.
Ryg: 3 ægte bind, felterne skiftevis udsmykket med hel blomst og blomsterhoved som midtornament.
Ingen forsats.
Meget slidt guldsnit.
Proveniens: Otto Thott (1703-1785), godsejer, embedsmand, bogsamler, ejede det største privatbibliotek i Danmark nogensinde, hvoraf en stor del endte på Det Kongelige Bibliotek efter hans død, dels testamentarisk, dels gennem køb på auktioner over samlingen.
Klik for større billede Forside
Ryg
Byvåben
Erasmus
Titelblad
23,-291 4º
Philipp Melanchton: Das die Fürsten aus Gottes beuelh und gebot schuldig sind ...
Wittenberg 1540.
(Hermed indbundet 4 andre samtidige, reformatoriske skrifter).
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i midten af 1500-tallet.
Helbind af brunt skind på træpermer. 19 x 12,5 cm.
Permer dekoreret med blindtryk, ”die-cut”-rullestempler, yderst det danske rigsvåben, Københavns byvåben og portræt af Erasmus af Rotterdam, i midten våbenskjolde, hunde og mennesker med redskaber. Det yderste rullestempel signeret MP og dateret 1542. Ciselerede messingbeslag med udstansede huller farvelagt med blåt på hjørner og midte. 2 ciselerede messingspænder.
Ryg: 4 ægte bind, påklæbet titel i 2. felt, øverste og nederste felt dekoreret med blindtryk i diamantmønster.
Forsats af hvidt papir.
Brunfarvet snit.
Proveniens: 1) Sandsynligvis Christian III ((f. 1503) 1534-1559), signatur på titelblad. 2) Frederik III ((f. 1609) 1648-1670), blyantsskrevet tal på bagsiden af løst forsatsblad.
Klik for større billede Forside
Bagside
Ryg
Forsidedetalje
Bagsidedetalje
171,-647 8º
Aulus Gellius: Noctes Atticae.
Köln 1533.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i midten af 1500-tallet.
Helbind af brunt skind på træpermer. 15,3 x 9,9 cm.
Permer dekoreret med blindtryk, ”die-cut”-rullestempler, yderst det danske rigsvåben, Københavns byvåben og portræt af Erasmus af Rotterdam, i midten små portrætter og blomstermønster. Begge rullestempler signeret MP, det heraldiske endvidere dateret 1542. AP og vase i guldtryk på forpermen.
Ryg: 4 ægte bind, øverste og nederste felt dekoreret med blindtryk i diamantmønster.
Forsats af hvidt papir.
Brunfarvet snit med forfatter skrevet på oversnit og forsnit.
Proveniens: Andreas Stephani f. Norrigicus, 1615.
Klik for større billede Forside
Bagside
Ryg
Frederik II
Sofie
Kall 551 4º
Dansk lovhåndskrift.
u.st. 16. årh.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 2. halvdel af 1500-tallet.
Helbind af brunt kalveskind på træpermer. 20,4 x 15,5 cm.
Permer dekoreret med bred blindtrykt ramme lavet med rullestempel forestillende bladornamenter og små indrammede portrætter, i midterfelt på forpermen pladetrykt portræt af Frederik II i guld udført så det ligner et kobberstik, foroven hans valgsprog (SPES VNICA MEA CHRISTVS) og bogstaverne H K, forneden indskriften FREDERICVS II D G DANIE NORVEGIÆ GOTTHORVM & WAND REX SLESVI HOLSA STO DET &, på bagpermen portræt af dronning Sofie i sølv (afslidt) i samme stil, foroven hendes valgsprog (DEVS NON DERELINQVET SVOS) og årstallet 1594, forneden indskriften SOPHIA D G DANIÆ NOR GOT & WAN REGINA & MEGA PRIN GENE ORT SLE HOL STOR & DET C. Begge plader signeret AF. 2 ciselerede messingspænder.
Ryg: 3 ægte bind, felterne indrammede af blindtrykte linjer, påklæbet etiket i øverste felt.
Blindtrykte linjer på indslag.
Forsats af hvidt papir.
Blågråt snit.
Proveniens: Sofie af Mecklenburg-Schwerin (1557-1631), Frederik II’s dronning.
Klik for større billede Forside
Bagside
Ryg
Våbenskjold
GkS 1874 4º
Musikstykker for trompet.
u.st. 16. årh.
Bogbinder: Ukendt.
Papirhåndskrift indbundet i 2. halvdel af 1500-tallet.
Helbind af brunt skind. 28,9 x 24,8 cm.
Permer dekoreret med to slidte, guldtrykte rammer med bladornamenter indrammet af tredobbelte blindtrykte linjer, den inderste med udadvendte hjørneornamenter, i midten det danske rigsvåben i slidt guldtryk, på forpermen desuden C[hristian] K[önig] Z[u] D[enemarken] og årstallet 1598. Rester af gult bindebånd foroven.
Ryg: 4 ægte bind, samme midtornament i alle felter i slidt guldtryk.
Forsats af hvidt papir.
Falmet blåfarvet snit.
Proveniens: Hendrik Lübeck, en af Christian IV’s trompetere.

Tilbage til forside

Håndskriftafdelingen/
Boghistoriske Samlinger

© Det Kongelige Bibliotek 2003