Resens Atlas Danicus: udgivne dele i dansk oversættelse m.m.

Forhenværende museumsinspektør Thomas W. Lassen har udarbejdet en samlet oversigt over de i nyere tid udgivne dele i dansk oversættelse af Peder Hansen Resens Atlas Danicus. Udgivelserne er nummereret efter det mest omfattende manuskripts inddeling. (HA: Den Uldallske samling: 186, fol.)

I, A og II, P-Q-R: Sjælland som helhed og landdistrikterne samt Køge, Frederiksborg og Slangerup / udgivet Henrik Hertig. – Odense : Odense Universitetsforlag, 1994

II, A: Roskilde / i dansk oversættelse / ved Johannes Knudsen. - København : Gads Forlag, 1929

II, B-E og K-O: Vestsjællands købstæder / udgivet af Henrik Hertig - Odense : Odense Universitetsforlag, 1996

II, F-J: Sydsjælland : Næstved, Herlufsholm, Vordingborg, Præstø, Store-Heddinge / i dansk oversættelse ved Chr. Behrend ; udgivet af Gunnar Knudsen. – København : Gads Forlag, 1935

II, P-Q-R: se I, A

II, S (og T): Helsingør [og Hven] / i dansk oversættelse ved Johannes Knudsen. – København : Gads Forlag, 1928

III, A: Møn : facsimile af håndskriftet Uldall 186 fol. III pag. 2-121 med oversættelser og kommentarer på dansk og tysk (Lateinisch-Dänisch-Deutsch) / ved Henrik Hertig. – Odense : Odense Universitetsforlag, [1991]

III, B: Bornholm / i dansk oversættelse ved Johannes Knudsen. – København : Gads Forlag, 1925

III, C: Færøerne / udgivet af Jørgen Rischel og Povl Skårup. – København : Munksgaard, 1972

IV: Fyn / udgivet af Jacob Isager. – Odense : Odense Universitetsforlag, 1984

V, A: Lolland-Falster, Langeland, Tåsinge, Ærø, Als / udgivet Henrik Hertig. – Odense : Odense Universitetsforlag, 1987

VI, A: Aalborg Stift / udgivet af Thomas W. Lassen ; i dansk oversættelse ved Erik Bøegh. – Sæby : Sæby Museum, 1982

VI, B: Viborg Bispedømme / i dansk oversættelse ved Chr. Behrend ; udgivet af Gunnar Knudsen. – København : Gads Forlag, 1934

VI, C: Århus Stift / tekst og oversættelse med tilhørende illustrationer ved Helge Søgaard. – Århus : Universitetsforlaget i Aarhus, 1967

VI, D: Ribe Stift / udgivet af Susanne Lykke Nielsen ; i dansk oversættelse ved Mette Molvig og Susanne Lykke Nielsen. – Odense : Odense Universitetsforlag, 1987

VII, A: Gotland / udgivet af Jacob Isager og Thomas W. Lassen. – Odense : Odense Universitetsforlag, 1993

VII, C: Groenlandia / udgivet af Det grønlandske Selskab ved J. Kisbye Møller. [Charlottenlund] : Det Grønlandske Selskab, 1987

Holstebro 1677 / oversat af Sven Jacobsen. – Holstebro : Rounsborgs Bogtrykkeri, 1963

Ovenstående værker er opstillet på Center for Kort og Billeder.

Herefter resterer udgivelse af Københavns beskrivelse bd. I, B-D, Samsø bd. V, B og Island bd. VII, B. (Samsø blev oprindelig trykt og udgivet af Resen i 1675)

Dele af Københavns beskrivelse er dog blevet offentliggjort, se nedenfor:

O. Nielsen: P. Resens Efterretninger om Københavns Rådhuse. Danske Samlinger for Historie, Topografi. - I: Personal- og Litteraturhistorie. Bd. VI, Kbh. 1870-71, s. 97-123.

Resen, Peder Hansen: Christianshafns Beskrifvelse Anno 1685 ; København 1877. (Særtryk af Kjøbenhavns Diplomatarium, bd. III, side 783-99, nr. 1055)

Ib Rønne Kejlbo gennemgår de kendte eksemplarer af Resens Atlas Danicus i sin faksimile udgave fra 1974. Der er imidlertid dukket flere eksemplarer op bl.a. et eksemplar i Sorø Akademis bibliotek der er blevet identificeret som det eksemplar (med titelblad 1677), som Kleve(nfeldt) ”udfriede” af en boglade i Amsterdam 1742, og som han beretter om i breve til Langebek m.v. Forskningsbibliotekar på det kongelige Bibliotek Karen Skovgaard-Petersen har også oplyst om et eksemplar der findes i Bibliothéque Nationale i Paris (ligeledes 1677)

Thomas W. Lassen angiver desuden nedenstående kilder til brug for yderligere studier (for ældre henvisninger henvises til Kejlbo)

Sebastian Olden Jørgensen: Peter Griffenfeld og brødrene Resen. I: Mark og Menneske, tilegnet Karl-Erik Frandsen; Ebeltoft 2000, s. 171-80

Thomas W. Lassen: Tak derfor hans berømte pen. I: Skalk 1998 nr. 6, s. 20-30. (Om Resens atlas og værkets skæbne)

Thomas W. Lassen: Indberetninger til Resens Atlas: Århus Stift. I: Århus Stifts Årbøger 1990/91 s. 87-100

Thomas W. Lassen: Wrensted og Thiise Sogners Antiqviteter - en indberetning til Resens Atlas. I: Vendsyssel Årbog 1989, s. 7-14

Thomas W. Lassen: Danmarks Natur i 1680’erne - Naturhistoriske indberetninger til Resens Atlas. I: Naturens Verden 2005 nr. 3, s. 2-11.

Thomas W. Lassen: Vore ældste topografiske billeder. I: Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2000, s. 59-65. (Om Resens træsnit fra Lolland-Falster)

 

Til forside