link til hjemmesiden - Det Kongelige Bibliotek

Saxo Grammaticus: Gesta Danorum


| Saxo Grammaticus | Gesta Danorum | Liber -1 | Caput -1 | Caput +1 | Liber +1 |

Dan  2.6.1 (p. 48,30 )
[1] Huic filius Rolvo succedit, vir corporis animique dotibus venustus, qui staturae magnitudinem pari virtutis habitu commendaret. [2] Cuius temporibus cum Danorum imperio Suetia subiaceret, Athislus Hothbrodi filius, liberandae patriae ratione callidius quaesita, matrem Rolvonis Ursam coniugio sibi sociandam curavit, intercedente connubii affinitate efficaciores privigno monitus super tributi laxatione daturus. [3] Nec fortunam votis adversam habuit. [4] Hic a puero liberalitatis odio imbutus adeo pecuniae tenax exstitit, ut munificum haberi infamiae loco duceret. [5] Quem cum Ursa tantis avaritiae sordibus offusum videret ideoque eo carere cuperet, insidiis agendum rata mira artis superficie fraudis formulam texit. [6] Impietatis quippe simulationem amplexa maritum capessendae libertatis admonitum novarum rerum exhortatione sollicitat filiumque maximis muneribus promissis Suetiam arcessiri curat. [7] Ita namque se votis maxime potituram credebat, si filio aurum vitrici nacto regias opes fugiendo convellere virumque non tantum toro, sed etiam pecunia fraudare potuisset. [8] Neque enim avaritiam ullo melius quam opum subtractione multandam putabat.

Dan  2.6.2 (p. 49,10 )
[1] Cuius doli profunditas, ab intimis astutiae modis profecta, haud facile ex hoc discerni poterat, quod permutandi tori studium affectatae libertatis imagine colorabat. [2] Caecam viri mentem, qui matrem adversum filii caput exarsisse putavit nec suam potius strui perniciem intellexit! [3] Stolidum mariti sensum, qui pervicacem uxoris industriam non advertit transferendi connubii copiam filialis odii specie molientem! [4] Cum enim nulla muliebribus animis fiducia debeatur, is tanto stolidiorem feminae fidem detulit, quanto facilius eam sibi fidam, filio insidiosam putavit.

Dan  2.6.3 (p. 49,18 )
[1] Igitur promissorum magnitudine excitus Rolvo, cum Athisli forte penates ingressus ob absentiae diuturnitatem convictusque desuetudinem parum a matre cognosceretur, leniendae famis subsidium per iocum petere coepit. [2] Qua prandium a rege poscendum hortante, laceram vestis suae partem exserens operam consuentis exposcit. [3] Cum obseratas matris aures haberet: 'Difficile', inquit, 'veram ac solidam amicitiam reperiri, cum filio mater epulum, fratri soror suendi obsequium neget.' [4] Ita, matris errore multato, magnum eidem negatae humanitatis ruborem iniecit.

Dan  2.6.4 (p. 49,26 )
[1] Quem cum Athislus inter epulas matri discubitu iunctum aspiceret, utrumque lasciviae increpans impudicum fratris sororisque consessum asseruit. [2] Cui Rolvo honestum in filio maternae caritatis amplexum respondit, lacessitae integritatis defensionem ab artissimo naturae vinculo mutuatus. [3] Idem percontantibus convivis, quod fortitudinis genus ceteris anteferret, patientiam nominavit. [4] Interrogatus ab iisdem Athislus, cui potissimum virtuti votorum suorum studium obligasset, liberalitatis sibi professionem aptavit. [5] Exiguntur igitur hinc animositatis, inde munificentiae facta, priorque Rolvo virtutis experimentum edere iubetur.

Dan  2.6.5 (p. 49,35 )
[1] Qui cum igni applicaretur, parmulam parti, qua acrius urgebatur, obiecit alteroque laterum defenso reliquum munimento vacuum unico patientiae duramento firmavit. [2] Magnam viri sollertiam, leniendi ardoris praesidium a clipeo mutuantis, ut inde exposito flammis corpori propugnaret, unde eidem inter stridentia quandoque tela consuluisset. [3] AEstus tamen telis acrior, cum vallatam clipeo partem expugnare non posset, defectum munimine latus invasit. [4] Quem pedissequa, quae forte propter focum astabat, intolerabili costarum ardore torreri conspiciens, egesta dolio clepsydra, fuso flammam humore sopivit mediasque incendii poenas tempestivo liquoris beneficio repressit. [5] Rolvo patientiae consummatione laudatur. [6] Post haec Athisli munera requiruntur. [7] Ferunt illum, collatis in privignum opibus, ad ultimum ingentis ponderis torquem, quo donum cumulatius redderet, expendisse.

Dan  2.6.6 (p. 50,7 )
[1] Igitur Ursa tertio convivii die edendae fraudis copiam aucupata, suspicato nil tale coniuge, regia pecunia vehiculis imposita, propriis se penatibus furtivo subduxit egressu sublustrique nocte fugam cum filio consecuta discedit. [2] Insequentis se viri metu percita per summam ulterioris fugae diffidentiam comites abiciendae pecuniae iussu sollicitat, vita vel opibus carituros affirmans; unicum salutis compendium in aeris abiectione repositum, nec fugae subsidium nisi rerum damno carpendum. [3] Eodem itaque exemplo utendum, quo sibi Frothonem apud Britannos consuluisse proditum erat. [4] Adiecit etiam non magno constare, si propria Suetis resumenda deponerent, dum inde sibi fugae profectus, unde iis insecutionis defectus accederet, magisque aliena restitui quam sua deseri viderentur.

Dan  2.6.7 (p. 50,18 )
[1] Nec mora, quo fuga celerius carperetur, reginae iussa complentur. [2] Aurum crumenis egeritur, opes hostium raptui relinquuntur. [3] Sunt qui asserant Ursam, retentis pecuniis, aes auro oblitum fugae suae vestigiis instravisse. [4] Credi namque poterat feminam ingentia molitam facinora metallum quoque iactui destinatum inani fulgore pinxisse, verarum opum pretia mendacis auri iubare simulantem. [5] Videns igitur Athislus donatum Rolvoni torquem inter alia auri insignia relictum, intimum avaritiae suae pignus curiosius contemplatus, ut praedam exciperet, affixis humo genibus cupiditati maiestatem inclinare sustinuit. [6] Quem Rolvo tollendae pecuniae gratia pronum demissumque conspiciens propriis prostratum muneribus risit, perinde ac cupide repetentem quod callide tribuisset. [7] Contentis praeda Suetis, ocius ad naves se recipit fugamque vehementi remorum conatu captavit.

Dan  2.6.8 (p. 50,30 )
[1] Ferunt autem illum, quicquid praestare posceretur, primae supplicationi prompta liberalitate tribuere solitum nec umquam ad secundam petentis vocem distulisse rogatum. [2] Siquidem precum iterationem munificentiae velocitate praecurrere quam beneficium tarditate notare maluit. [3] Quae res ei maximam athletarum frequentiam conciliavit. [4] Plerumque enim virtus aut praemiis pascitur aut laudibus incitatur.

Dan  2.6.9 (p. 50,36 )
[1] Per idem tempus Agnerus quidam Ingelli filius sororem Rolvonis, Rutam nomine, matrimonio ducturus ingenti convivio nuptias instruit. [2] In quo cum pugiles omni petulantiae genere debacchantes in Hialtonem quendam nodosa passim ossa conicerent, accidit, ut eius consessor, Biarco nomine, iacientis errore vehementem capite ictum exciperet. [3] Qui dolore pariter ac ludibrio lacessitus, osse invicem in iacientem remisso, frontem eius in occiput reflexit idemque loco frontis intorsit, transversum hominis animum vultus obliquitate multando. [4] Ea res contumeliosam ioci insolentiam temperavit pugilesque regia abire coegit.

Dan  2.6.10 (p. 51,6 )
[1] Qua convivii iniuria permotus sponsus ferro cum Biarcone decernere statuit, violatae hilaritatis ultionem duelli nomine quaesiturus. [2] In cuius ingressu utri prior feriendi copia deberetur, diutule certatum est. [3] Non enim antiquitus in edendis agonibus crebrae ictuum vicissitudines petebantur, sed erat cum intervallo temporis etiam feriendi distincta successio, rarisque sed atrocibus plagis certamina gerebantur, ut gloria potius percussionum magnitudini quam numero deferretur. [4] Praelato ob generis dignitatem Agnero, tanta vi ictum ab eo editum constat, ut prima cassidis parte conscissa supremam capitis cuticulam vulneraret ferrumque mediis galeae interclusum foraminibus dimitteret. [5] Tunc Biarco mutuo percussurus, quo plenius ferrum libraret, pedem trunco adnixus medium Agneri corpus praestantis acuminis mucrone transegit. [6] Sunt qui asserant, morientem Agnerum, soluto in risum ore, per summam doloris dissimulationem spiritum reddidisse.

Dan  2.6.11 (p. 51,19 )
[1] Cuius ultionem pugiles avidius expetentes simili per Biarconem exitio multati sunt. [2] Utebatur quippe praestantis acuminis inusitataeque longitudinis gladio, quem Løvi vocabat. [3] Talibus operum meritis exsultanti novam de se silvestris fera victoriam praebuit. [4] Ursum quippe eximiae magnitudinis obvium sibi inter dumeta factum iaculo confecit comitemque suum Hialtonem, quo viribus maior evaderet, applicato ore egestum beluae cruorem haurire iussit. [5] Creditum namque erat hoc potionis genere corporei roboris incrementa praestari. [6] His facinorum virtutibus clarissimas optimatum familiaritates adeptus etiam regi percarus evasit, sororem eius Rutam uxorem ascivit victique sponsam victoriae praemium habuit. [7] Ab Athislo lacessiti Rolvonis ultionem armis exegit eumque victum bello prostravit. [8] Tunc Rolvo magni acuminis iuvenem, Hiarwarthum nomine, sorore Sculda sibi in matrimonium data annuoque vectigali imposito, Suetiae praefectum constituit, libertatis iacturam affinitatis beneficio leniturus.

Dan  2.6.12 (p. 51,33 )
[1] Hoc loci quiddam memoratu iucundum operi inseratur. [2] Adolescens quidam, Wiggo nomine, corpoream Rolvonis magnitudinem attentiori contemplatione scrutatus ingentique eiusdem admiratione captus percontari per ludibrium coepit, quisnam esset iste Krake, quem tanto staturae fastigio prodiga rerum natura ditasset, faceto cavillationis genere inusitatum proceritatis habitum prosecutus. [3] Dicitur enim lingua Danica Krake truncus, cuius semicaesis ramis fastigia conscenduntur, ita ut pes praecisorum stipitum obsequio perinde ac scalae beneficio nixus sensimque ad superiora provectus petitae celsitudinis compendium assequatur. [4] Quem vocis iactum Rolvo perinde ac inclitum sibi cognomen amplexus urbanitatem dicti ingentis armillae dono prosequitur. [5] Qua Wiggo dexteram excultam extollens, laeva per pudoris simulationem post tergum reflexa, ridiculum corporis incessum praebuit, praefatus exiguo laetari munere, quem sors diutinae tenuisset inopiae. [6] Rogatus, cur ita se gereret, inopem ornamenti manum nulloque cultus beneficio gloriantem ad aspectum reliquae verecundo paupertatis rubore perfundi dicebat. [7] Cuius dicti calliditate consentaneum priori munus obtinuit. [8] Siquidem Rolvo manum, quae ab ipso occultabatur, exemplo reliquae in medium accersendam curavit. [9] Nec Wiggoni rependendi beneficii cura defuit. [10] Siquidem artissima voti nuncupatione pollicitus est, si Rolvonem ferro perire contingeret, ultionem se ab eius interfectoribus exacturum. [11] Nec praetereundum, quod olim ingressuri curiam proceres famulatus sui principia alicuius magnae rei voto principibus obligare solebant, virtute tirocinium auspicantes.


[Hjem] [English] [Det Danske Sprog- og Litteraturselskab]
© Det Kongelige Bibliotek