link til hjemmesiden - Det Kongelige Bibliotek

Gesta Danorum: Colophon


| Gesta Danorum |
Text: Saxo Grammaticus: Gesta Danorum, ed. J. Olrik et H. Ræder, 1931 Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Digitized and converted by Ivan Boserup. The copyrights of the digital text are licensed to The Royal Library, Copenhagen.

Size / Omfang:
1+16 libri / books / bøger;
227 capitula / chapters / kapitler;
182.140 words / ord;
1.247.295 non-blank characters / tegn,
of which / hvoraf 54.307 in / i 1.716 poetical lines / verslinjer.


February 1996, Ivan Boserup
Saxo Grammaticus Homepage
[Hjem] [English] [Det Danske Sprog- og Litteraturselskab]
© Det Kongelige Bibliotek