link til hjemmesiden - Det Kongelige Bibliotek

Saxo Grammaticus: Gesta Danorum


| Saxo Grammaticus | Gesta Danorum | Liber -1 | Caput -1 | Caput +1 | Liber +1 |

Dan  7.10.1 (p. 206,14 )
[1] Quam cum sterilitatis vitio obnoxiam animadverteret maximamque prolis creandae cupidinem haberet, conciliandae ei fecunditatis gratia Upsalam petit responsoque monitus suscitandae subolis causa fraternis primum manibus parentare, postquam oraculo paruit, optatae rei solatium impetravit. [2] Siquidem filium ex Guritha suscepit, cui Haraldo vocabulum aptavit.

Dan  7.10.2 (p. 206,19 )
[1] Cuius titulo Danorum regnum principum iniuriis laceratum ad pristinum dominationis habitum revocare conatus, dum bello apud Syalandiam gesto Wesetum, praecipuae opinionis athletam, in acie oppugnat, occiditur. [2] Quo viso Guritha, cum proelio ob filii caritatem sub virili habitu interesset, eundem, fugientibus sociis, cupidius dimicantem ad propinquum nemus humeris deportandum curavit. [3] A cuius insectatu plurimum hostes lassitudo prohibuit; quorum aliquis dependentis pygam sagitta confixit. [4] Igitur Haraldus plus ruboris sibi quam opis materna cura allatum existimavit.

Dan  7.10.3 (p. 206,27 )
[1] Qui cum eximiae formae praecipuaeque magnitudinis esset coaevisque robore et statura praestaret, tantam Othini, cuius oraculo editus videbatur, indulgentiam expertus fuerat, ut integritatis eius habitus ferro quassari non posset. [2] Quo evenit, ut vulnifica aliis tela ad laesionem ei infligendam inhabilia redderentur. [3] Nec praemii inops beneficium fuit: animas quippe ei, quas ferro corporibus eiecisset, pollicitus proditur. [4] Idem in monumentum patris eius res gestas apud Blekyngiam rupi, cuius memini, per artifices mandare curae habuit.

Dan  7.10.4 (p. 206,35 )
[1] Post haec, cum Wesetum apud Scaniam nuptias acturum audiret easque sub egentis specie petivisset, finito noctu convivio omnibusque mero ac somno sopitis, nuptialem thalamum trabe pertudit. [2] Cuius buccam Wesetus ita absque vulneris inflictione fuste quassavit, ut binis eam dentibus vacuefaceret. [3] Quorum iacturam postmodum insperata molarium eruptio sarciebat. [4] Hic eventus Hyldetan ei cognomen imposuit, quod eum quidam ob eminentem dentium ordinem assecutum affirmant. [5] Illic, occiso Weseto, Scaniae dominium adipiscitur. [6] Inde Hatherum apud Iutiam oppugnatum exstinxit, cuius occasum perpes oppidi vocabulum indicat. [7] Post haec, Hundingo Roricoque prostratis, Lethram occupat distractumque Daniae regnum in pristinum corpus reformat.

Dan  7.10.5 (p. 207,7 )
[1] Deinde Wicarorum regem Asmundum a sorore natu maiore regno spoliatum comperiens, pendente bello, tanta feminae petulantia concitatus, sola nave Norvagiam, Asmundo opem laturus, accedit. [2] Commisso proelio, purpurea amictus lacerna mitraque auro variata capillitium redimitus in hostem progreditur, ita armorum loco tacita fortunae conscientia fretus, ut convivali potius quam bellico cultu instructus videretur. [3] Sed nec apparatui ingenium respondit: inermis siquidem ac regiis dumtaxat insignibus ornatus coetus anteibat armigeros expeditamque pugnandi copiam ferventioribus belli periculis obiectabat. [4] Directa namque in eum spicula, ac si retusi acuminis essent, nocuo cassabantur effectu. [5] Cumque ceteri proeliantis inermitatem adverterent, impressione facta, ad eum acrius impetendum pudore coguntur. [6] Quos Haraldus corpore integer aut ferro consumpsit aut fugam arripere coegit, sicque regnum Asmundo, prostrata eius sorore, restituit. [7] A quo oblatis sibi victoriae praemiis, solam gloriae mercedem sufficere dixit tantumque se in repudiandis muneribus gessit, quantum egerat in promerendis. [8] Quo facto non minorem omnibus continentiae suae quam fortitudinis admirationem incussit, claritatem se, non pecuniam ex victoria percepturum testatus.

Dan  7.10.6 (p. 207,24 )
[1] Interea rex Sueonum Alverus decedit, Olavo, Ingone et Ingeldo filiis relictis; quorum Ingo, paternae hereditatis titulis non contentus, proferendi imperii gratia Danis bellum denuntiat. [2] Cuius eventum Haraldo oraculis explorare cupienti senex praecipuae magnitudinis, sed orbus oculo, obvius exstitit, qui, hispido etiam amiculo circumactus, Othynum se dici bellorumque usu callere testatus utilissimum ei centuriandi in acie exercitus documentum porrexit. [3] Iussit igitur, ut terrestribus bellum copiis editurus universam aciem in tres turmas divideret, quarum unamquamque vicenarii ratione densaret, mediam vero viginti virorum numero reliquis porrectiorem extenderet, quam etiam in coni sive pyramidis acumen digerens, alarum recessus utrimquesecus discretis ambagibus obliquaret. [4] Cuiuslibet vero turmae seriem hac ratione contexeret, ut a duobus frons inchoans consequentibus locis unitatis dumtaxat incrementa reciperet, et quidem in secunda linea tres, in tertia quattuor eodemque modo posterius ordinandos, habita congressione, statueret, sicque consequentes gradus idem proportionis tenor instrueret, donec coniunctionis extremitas alas aequaret; cornu vero quodlibet denis ab eo ordinibus formaretur. [5] Post has item turmas instructam iaculis iuventutem admittat; a cuius tergo grandaevorum cohortem adhibeat, quae labantes sociorum vires veterana quadam virtute firmaret; deinde funditorum alas gnarus locorum supputator adnecteret, qui post sodalium agmina consistentes eminus hostem tormentis incesserent. [6] Post quos cuiuslibet aetatis aut ordinis homines absque condicionis aestimatione passim ascisceret. [7] Ceterum postremam aciem ternis ad instar primae cornibus interstinctam similique graduum proportione digestam explicet. [8] Cuius tergum superiori coniunctum agmini ipsum aversae frontis obstaculo tueretur. [9] At si navale forte proelium incidisset, partem classis secerneret, quae, eo propositos inchoante conflictus, multivola rates hosticas reflexione circumdaret.

Dan  7.10.7 (p. 208,13 )
[1] His disciplinae militaris rationibus instructus Ingonem Olavumque bellum parantes, anticipatis apud Suetiam rebus, oppressit. [2] Quorum fratri Ingeldo sub adversae valetudinis simulatione belli indutias per legatos poscenti postulata concessit, ne virtus, quae maestis rebus parcere didicisset, humilis ac iacentis fortunae temporibus insultaret. [3] A quo postmodum raptae sororis iniuria lacessitus, cum diu bellis eum ancipiti victoria fatigasset, in amicitiam ascivit sociumque quam hostem habere satius duxit.

Dan  7.10.8 (p. 208,20 )
[1] Post haec, cum inter Olavum Throndorum regem virginesque Sticlam et Rusilam ob regnum bello decertandum audiret, feminea admodum praesumptione permotus clam arbitris eum accessit cultuque, quo dentium prolixitatem obnuberet, sumpto, pugnam virginibus intulit. [2] Quarum utraque prostrata, binis portubus affine earum vocabulis nomen reliquit. [3] Tum vero conspectissimum virtutis argumentum exhibuit. [4] Quippe subarmali tantum subucula fretus inermem telis thoracem opposuit. [5] Igitur Olavo victoriae sibi praemium offerente, beneficium repudiavit sicque fortitudinis an continentiae maius specimen dederit, incertum reliquit.

Dan  7.10.9 (p. 208,29 )
[1] Deinde Fresicae gentis athletam, Ubbonem nomine, Iutiae fines crebro popularium strage vastantem adortus, cum armis subdere non posset, milites ad eum manibus capiendum hortatus humi prostravit victumque compedibus tradidit. [2] Ita, quem paulo ante gravissimam sibi cladem allaturum putavit, deformi expugnationis genere superatum obtinuit. [3] Quem, sorore ei in matrimonium data, militem nactus, finitimos Rheno populos tributo submisit militemque ex eius gentis fortissimis legit. [4] Quo fretus bello Sclaviam pressit eiusque duces Duc et Dal ob virtutem capi potius quam occidi curavit. [5] Quibus in commilitium receptis, Aquitaniam armis perdomuit moxque Britanniam petens, Humbrorum rege prostrato, promptissimos quosque devictae iuventutis ascivit. [6] Quorum praecipuus Orm cognomento Britannicus habebatur.

Dan  7.10.10 (p. 209,40 )
[1] Hac rerum fama athletas e variis orbis partibus accersitos in mercennariam manum redegit. [2] Quorum frequentia auctus adeo regnorum omnium motus nominis sui terrore cohibuit, ut eorum rectoribus mutuum conserendae manus ausum excuteret. [3] Sed nec quisquam maris dominationem absque eius nutu usurpare praesumpsit. [4] Quippe quondam in Danorum republica dividuum terrae et pelagi imperium fuit.

Dan  7.10.11 (p. 209,6 )
[1] Interea apud Suetiam moritur Ingeldus, Ringone, quem ex Haraldi sorore sustulerat, parvulo admodum filio relicto; quem Haraldus paterno regno, datis ei tutoribus praefecit. [2] Ita provinciis principibusque perdomitis, quinquaginta annos in otio habuit. [3] Quorum quiete ne militum animos in desidiam resolvi pateretur, assidue iis cavendi inferendique ictus rationem a gladiatoribus perdiscendam constituit. [4] Quorum quidam, insigni dimicationis arte callentes, adversae frontis supercilium infallibili ictu ferire solebant. [5] Quo si quis recepto versilitate palpebrae timidius conniveret, mox aula eiectus stipendiis defungebatur.


[Hjem] [English] [Det Danske Sprog- og Litteraturselskab]
© Det Kongelige Bibliotek