link til hjemmesiden - Det Kongelige Bibliotek

Saxo Grammaticus: Gesta Danorum


| Saxo Grammaticus | Gesta Danorum | Liber -1 | Caput -1 | Caput +1 | Liber +1 |

Dan  8.15.1 (p. 243,35 )
[1] Domum veniens, cum tot maria se totque labores emensum animadverteret, fessum aerumnis spiritum a negotiis procul habendum ratus, petito ex Suetia matrimonio, superioris studii habitum otii meditatione mutavit. [2] Vita quoque per summum securitatis usum exacta, ad ultimum paene aetatis suae finem provectus, cum probabilibus quorundam argumentis animas immortales esse compertum haberet, quasnam sedes esset, exuto membris spiritu, petiturus, aut quid praemii propensa numinum veneratio mereretur, cogitatione secum varia disquirebat.

Dan  8.15.2 (p. 244,6 )
[1] Haec volventem subeunt quidam parum benigni in Thorkillum animi, docentes divino opus esse concultu tantaeque rei certitudinem, humano altiorem ingenio nec mortalibus cognitu facilem, caelestibus expetendam oraculis. [2] Quamobrem propitiandum esse Utgarthilocum, neminemque id Thorkillo aptius exsecuturum. [3] Fuere quoque, qui eundem insidiarum reum ac regii capitis hostem deferrent. [4] Qui cum ultimo se periculo destinari videret, criminationis auctores profectionis comites expetivit. [5] Tum, qui insontem notaverant, periculum alieno capiti praeparatum in se ipsos recidisse cernentes, consultum revocare tentabant. [6] Sed frustra regias aures implentes, etiam pavoris increpiti, Thorkillo duce navigare coguntur. [7] Ita excogitatis in alterum malis auctorem plerumque adigi necesse est. [8] Qui cum se inevitabili discriminis necessitate districtos animadverterent, navigium taurinis obstructum coriis provisis abunde commeatibus impleverunt.

Dan  8.15.3 (p. 244,19 )
[1] Quo evecti eo pervenere loci, ubi regio inops, ignara siderum nec diurni luminis capax, perpetuae noctis specie caligabat. [2] Cumque diu sub inusitata caeli facie navigassent, tandem, incidente lignorum inopia, foculi nutrimentis defecti, nec suppetente decoctionis officina, crudis famem obsoniis propulerunt. [3] Verum complures vescentium ultimam pestem ab indigestae dapis satietate traxerunt. [4] Primum enim paulatim stomachis inusitato partus edulio languor irrepsit, deinde, latius manante contagio, vitalia morbus appetiit. [5] Sicque anceps utriusque intemperantiae malum, ut inediam gravem, ita gulam quoque suspectam effecerat, cum nec vesci tutum nec abstinere commodum nosceretur.

Dan  8.15.4 (p. 244,29 )
[1] Igitur omnem salutis spem abicientibus - ut nervum tunc facilius rumpi solitum est, cum artius tenditur - patrocinium inopinatae commoditatis affulsit. [2] Subito enim ignis, haud procul emicare conspectus, exhaustis trahendae vitae fiduciam ingeneravit. [3] Quem Thorkillus tamquam divinitus datum remedium colligere statuens, quo sibi certiorem ad socios reditum strueret, cacumen mali infixae gemmae fulgore signavit. [4] Litore deinde potitus, subicit oculis angusti aditus artarumque faucium specum. [5] Quem, comitibus foris praestolari iussis, ingressus, duos eximiae granditatis aquilos conspicatur, corneis naribus contracta, quae fors obtulerat, igni nutrimenta praestantes. [6] Ceterum deformis introitus, obsoleti postes, ater situ paries, sordidum tectum, frequens anguibus pavimentum non oculum magis quam animum offendebant.

Dan  8.15.5 (p. 245,3 )
[1] Tum gigantum alter salutatum eum rem conatu praearduam orsum esse dicebat, inusitati numinis adeundi cupiditate flagrantem atque extramundani climatis cognitionem investigabili scrutatione complexum. [2] A se autem propositi itineris semitas cogniturum, si tres veridicas sententias totidem proverbiis comprehensas expromeret. [3] Tum Thorkillus: 'Non mehercule incomptiorem naribus familiam pervidisse commemini; sed neque locum, quo minus libenter degerem, attigi'; item: 'Illum mihi pedem potiorem statuo, qui prior exitum capessere quiverit.'

Dan  8.15.6 (p. 245,11 )
[1] Gigas Thorkilli prudentia delectatus, proverbiorum veritate laudata, docet ad inops graminis solum altisque offusum tenebris imprimis esse migrandum. [2] Ante autem quam destinatus possit locus accipi, navigationem quatriduo pertinaci remigio pertrahendam. [3] Illic visendum fore Utgarthilocum, taetros horrendosque specus sordida mansione complexum. [4] Thorkillus magnopere stupens, quod et longa et periculosa navigatio imperabatur, spe tamen dubia praesentem metum vincente, foculum expetivit. [5] Et gigas: 'Si ignem', inquit, 'desideras, necesse est, alias tres sententias similibus proverbiis edas.' [6] Tum Thorkillus: 'Consilio, tametsi exilis id auctor ediderit, obsequendum est.' [7] Item: 'Eo temeritatis processi, ut, si regredi quivero, salutem meam nulli magis quam pedibus debeam.' [8] Rursum: 'Si impraesentiarum recessu libere fruerer, ulterius a reditu temperandum curarem.'

Dan  8.15.7 (p. 245,23 )
[1] Inde, perlato ad socios igne, aurae indulgentiam nactus, quarto die ad propositum portum appulit, aggressusque cum sociis terram, apud quam continuae noctis facies alterni luminis vicissitudinem frustrabatur, aegre prospectum capientibus oculis, inusitatae molis scopulum conspicit. [2] Cuius perlustrandi cupidus a comitibus foris stationem peragentibus extusum silicibus ignem, opportunum contra daemones tutamentum, in aditu iussit accendi.

Dan  8.15.8 (p. 245,29 )
[1] Post haec, praelato per alios lumine, artis cavernae faucibus corpus subiciens, inter crebros serpentum allapsus ferreorum undique sedilium frequentiam contemplatur. [2] Inde placidior aquae moles subiectoque sabulo molliter influens conspectui obversata est. [3] Qua transita, paulo devexiorem situ speluncam aggreditur. [4] Ex qua item atrum obscenumque conclave visentibus aperitur. [5] Intra quod Utgarthilocus manus pedesque immensis catenarum molibus oneratus aspicitur, cuius olentes pili tam magnitudine quam rigore corneas aequaverant hastas. [6] Quorum unum Thorkillus, adnitentibus sociis, mento patientis excussum, quo promptior fides suis haberetur operibus, asservavit; statimque tanta foetoris vis ad circumstantes manavit, ut nisi repressis amiculo naribus respirare nequirent.

Dan  8.15.9 (p. 246,1 )
[1] Vixque egressu potiti, ab involantibus undique colubris conspuuntur. [2] Quinque dumtaxat Thorkilli comitum, ceteris veneno consumptis, navigium cum ductore conscendunt. [3] Imminent efferi daemones et in subiectos venenata passim sputa coniciunt. [4] At nautae praetentis coriorum umbraculis illapsum respuere virus. [5] Hic cuiusdam forte prospicere cupientis tactum veneno caput perinde ac ferro recisum cervici exemptum est; alius ocellos umbraculis exserens sub eadem vacuos luminum orbes retulit; alius exserta manu tegimen explicans, eiusdem tabi vi truncum ad se brachium revocavit.

Dan  8.15.10 (p. 246,9 )
[1] Igitur ceteris propensiora sibi numina nequicquam deprecantibus, Thorkillus, universitatis deum votis aggressus eique cum precibus libamenta defundens, mox purioris caeli usum ac perspicua rerum elementa prospera navigatione collegit. [2] Iamque alium sibi orbem atque ipsum rerum humanarum aditum perspicere videbantur. [3] Tandem ad Germaniam, Christianis tunc sacris initiatam, appulsus, apud eius populum divini cultus rudimenta percepit. [4] Ubi, sociorum manu ob inusitatum aeris haustum propemodum consumpta, duobus tantum, quos sors ultima praeterierat, comitatus, reditum ad patriam habuit. [5] Verum illitus ori marcor ita habitum corporis ac pristina formae lineamenta confudit, ut ne ab amicis quidem potuisset agnosci. [6] At ubi, detersa illuvie, notitiam sui visentibus reddidit, eximiam regi cognoscendae legationis aviditatem ingessit.

Dan  8.15.11 (p. 246,21 )
[1] Sed necdum aemulorum obtrectatione sopita, fuere, qui regem, cognitis, quae Thorkillus afferret, subito decessurum astruerent. [2] Auxit affirmationis fidem eiusdem rei falsa somnii praedictione suggesta credulitas. [3] Igitur, qui noctu Thorkillum opprimerent, regis imperio subornantur. [4] Cuius ille rei utcumque indicium nactus, clam cunctis relicto cubili, magni ponderis lignum subiecit, eoque facto, subornatis truncum caedentibus, regiae fraudis commentum elusit.

Dan  8.15.12 (p. 246,27 )
[1] Die postero regem corpus curantem aggressus: 'Ignosco', inquit, 'saevitiae tuae errorique veniam tribuo, qui prosperum legationis nuntium afferenti poenam pro gratia decrevisti. [2] Itaque te solum, pro quo caput tot aerumnis devovi, tot periculis contudi, quemque operum meorum gratissimum pensatorem speravi, acerrimum virtutis punitorem inveni. [3] Verum ultionis partibus praetermissis, interno animi tui rubore - si tamen ullus ingratos pudor afficit - laesionis meae vindice sum contentus. [4] Nec immerito te omnem daemonum rabiem aut beluarum saevitiam superare coniecto, quod tot monstrorum insidiis erutus a tuis immunis esse non potui.'

Dan  8.15.13 (p. 246,36 )
[1] Rex, cuncta ex ipso cognoscere cupiens fatisque arduum obstare iudicans, eventuum ordinem exponere iubet. [2] Cumque per cetera avidis referentem auribus excepisset, postremo recensitam numinis sui mentionem sinistra opinione colligi passus non est. [3] Exprobratam enim Utgarthiloci foeditatem exaudire non sustinens, adeo indignitatis eius vicem doluit, ut impatientem dictorum spiritum inter ipsa narrantis recitamenta deponeret. [4] Itaque, dum vani numinis cultum cupide fovit, ubinam verus esset miseriarum carcer, agnovit. [5] Crinis quoque oliditas, quem Thorkillus, perinde atque operum suorum magnitudinem testaturum, capillitio gigantis excerpserat, in circumstantes effusa compluribus exitio fuit.


[Hjem] [English] [Det Danske Sprog- og Litteraturselskab]
© Det Kongelige Bibliotek