Om Resens Atlas Danicus

Resens atlas også kaldet Resens Billedatlas består af en samling kobberstik af byplaner og prospekter fra danske byer, illustrationer af slotte og herregårde, bysegl, våben, kirkeudsmykninger, ligsten, runer, våben og meget mere, samt enkelte kort over mindre landområder.

Peder Hansen Resen (1625-1688) blev født i København, hvor han fik sin første akademiske uddannelse. Efter en årrække at have studeret ved flere europæiske universiteter, bestred han efter sin hjemkomst i 1653 adskillige høje embeder, bl.a. var han professor i historie og Københavns borgmester. Han var desuden en stor bogsamler, og han skænkede sin bogsamling til Universitetsbiblioteket i 1685, hvor den imidlertid brændte i 1728.

I dag er det værket Atlas Danicus han især huskes for.

I 1660erne begyndte Resen at samle materiale til en beskrivelse af dansk topografi og historie. Han sendte spørgeskemaer ud til landets biskopper, provster og præster og bad dem hjælpe med oplysninger om lokale forhold. Det materiale han fik ind blev afskrevet og bearbejdet til et foreløbigt manuskript. Mængden af materiale voksede med tiden og kom til at omfatte mere end 30 bind. Desværre fik Resen på grund af pengemangel ikke udgivet sit værk, og manuskripterne blev efter hans død overdraget til Universitetsbiblioteket, hvor de fleste brændte under Københavns store brand i 1728.

I den årrække manuskripterne befandt sig på Universitetsbiblioteket, er de blevet afskrevet i større eller mindre grad, enkelte endnu i dag bevarede håndskrifter var således udlånt, formodentlig for at blive afskrevet, netop da Universitetsbiblioteket brændte. De håndskrifter eller afskrifter af dem, som er blevet bevaret, er først blevet trykt og udgivet i moderne tid. I 1925 begyndte man at udgive dele af værket i oversættelse, undertiden også sammen med den latinske tekst. Dette arbejde blev intensiveret i 1980erne og er nu tæt på fuldendelse. Historikeren Thomas W. Lassen har udarbejdet en samlet oversigt over udgivne dele i dansk oversættelse: Læs her.

Resen nåede imidlertid at få fremstillet kobberplader til sit Atlas Danicus, sit Billedatlas. Dette Atlas Danicus i foliantstørrelse, ca. 40 cm med falsede plancher på ca. 34 x 42 cm har antagelig været tænkt som starten på en storslået udgivelse af de topografisk-historiske beskrivelser, som aldrig blev udgivet. Den kongelige matematiker Johannes Mejer (1606-1674) havde i midten af 1600-tallet tegnet nogle bemærkelsesværdig gode kort over Danmark, men de var aldrig blevet trykt. Resen brugte bl.a. disse som grundlag for kortmaterialet til Atlas Danicus og fik dem stukket i 1675. Johann Huusman havde i 1674 fået bestalling som Universitetets kobberstikker, og det antages, at alle kort og byplaner til Atlas Danicus er udgået fra hans værksted.

Atlasset består af et titelblad, dateret 1677 med latinsk tekst og dedikation til Christian den Femte, en slags indholdsfortegnelse, med en ”orden” hvorefter de 109 nummererede kobberplader burde indbindes. Atlasset kendes kun i få eksemplarer og ingen af de kendte er komplette.

Det Kongelige Bibliotek ejer fem udgaver, de fire med årstallet 1677 på titelbladet, det femte med årstallet 1695.

I 1974 blev en faksimileudgave med de kobberstukne plancher fra Peder Hansen Resen ”ATLAS DANICUS 1677” udgivet med efterskrift og kommentarer af forskningsbibliotekar ved Kort- og Billedafdelingen, Ib Rønne Kejlbo, Det Kongelige Bibliotek. I faksimileudgaven har Kejlbo udvalgt de bedste kobberstik fra de fem udgaver og samlet dem i den gamle orden.

Det samme har Kortsamlingen gjort til denne digitale udgave af ATLAS DANICUS 1677, som er udvalgt efter de samme principper som faksimileudgaven fra 1974.

En grundig gennemgang af historien bag Peder Hansen Resens Atlas Danicus kan læses i Kejlbos: Efterskrift og kommentarer til Atlas Danicus (27 s.), afskrift af signaturforklaringerne s. 28-41 samt noter og litteraturfortegnelse s. 41-45. Læs her

 

Til forside