portræt af E. Aarestrup Emil Aarestrups Samlede Skrifter
Foreløbig digital udgave i anledning af Aarestrups 200 års dag, 4 december 2000

Samlede Skrifter:
Indholdsfortegnelser
for alle bind I - VI

Forfatterportræt
Aarestrup:
manuskripter

Aarestrup: musik
E. Aarestrup
hjemmeside

DNA hjemmeside

KBs logo


Bind II: Utrykte digte 1824 - 37

Alfabetisk titelregister for Bd. II

Titelblad og andre indledende sider

Digtene:

Du søde Barn, saa længselsfuld og stille
Sonnet
Jeg gik saa tidt til disse Klippestene
Jeg var saa tidt saa sværmerisk allene
Hvor Alt er taust. Hvert Blad, hver løvrig Ranke
Venner, hvad skal jeg fortælle og sige
Farvel, min gode Nicoline
Vent ham ei længer, du Danmarks friske, yndige Sommer
Døer jeg — nuvel! jeg frygter ei
Christi Himmelfartsdag
O hulde Drømme! smigrende og søde
Naar Letsind stiger og min Troskab daler
Paa Fjeldet
Hvad disse Haandtryk, disse Blik betyde
Paa hine Stene stod hun
Den Kloge og den Gale
Min høitærede kjære Ven og Velynder
I Vers, Fritz Timm, hvad mere er, i Stanzer
De legende Børn
Min Elskte! Orglet lyder
Nu tændes Stjernen
Du! Du! Du Søde
Manuskript: Du! Du! Du Søde
Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette
Kjære Fritz! titusind Tak
Kjære Heidenheim! Undskyld jeg trætter
Kjære Christian! gode Fætter
Fra Øen, hvor en stor, elskværdig Slægt
Den 28de Februar 1833
Min kjære Ven Ballin
Min kjære Apotheker Trier
Lolland
Den 15de Juni 1833
Skaaler ved et Barselgilde
Karls Vise
W. Hogarths sidste Materie
Epigrammer
Til Herman Timm
Din Følelse er Aske
Resignation
Manuskript: Resignation
Hvorhen min unge Frue
Huldskab og Troskab
Sommerfugle jeg elsker at fange et eneste Misgreb
Besværgelsen
Besværgelsen
De søeblaae Blik
En Nordamerikaner, Hobson heed han
Fortvivlelse
Paa Maskeraden
Hemisphærerne
Manuskript: Hemisphærerne
Fangen og Fangevogteren
Der er en Sjæl i denne Albu
Manuskript: Der er en Sjæl i denne Albu
Der er en Trolddom paa Din Læbe
Manuskript: Der er en Trolddom paa Din Læbe
Det var den høie, hede Dag
Til C. R.
Tag dette Kys, og tusind til, du Søde
Manuskript: Tag dette Kys, og tusind til, du Søde
En deilig Aften. Stille, sølvklart Vandet
Enthusiasme
Hvilke Spaltninger og Ridser
Lavinen
Hvilke Ætherregioner
Fremad
Til . . .
Skyggerne
Rødglødende, Hvidglødende
Det Blaat, som kaldes Himmelblaat
Paamindelse
Vor Glæde tager da sin Flugt
Min Ven
Tilgiv mig, kjære Ven, at ei forlængst jeg takked
Hvor det glæder mig, at du er kaldet, glem os ikke
Venskabstrøst
Trudsel
Nu, da vor Jubelfests Fanfaronader, kjære Ven
Rimbrev til Frøken W.
Sonet
Manuskript: Sonet
Ved Madonnabilledet
Landet drog jeg vide om
Til Fylla
Sølvbryllupsvise
Eensomheden
Til Maanen
Den frimodige Ven
Ja, jeg har sværmet bagvendt for din Ynde
Med en Kasse eau de Cologne
Forgjæves! min Længsel
Lokkerne
Hendes Lokker
Min tunge Taare sank
Taarerne
Høistammede Rose
Paa en Skraaning imod Skoven
Den synger over mit Hoved
Busken med røde Knupper
Hvor sig Løvet eensomt fletter
Tidlig Skilsmisse
Manuskript: Tidlig Skilsmisse
Drømmeverdnen
Frøerne
Omvendelse
Vi sad i Vinternatten
Hør, Dødens Klokker kime
Morgen-Situation
Digternes Prydelse
Ritorneller
Manuskript: Af: Ritorneller