Skatte i Det Kongelige Bibliotek


Tilbage | Forside

Das Allte Testament deudsch. Die Propheten alle Deudsch. Das Newe Testament deutsch. Wittenberg: Michel Lotther og Hans Lufft 1526-1532.
1,-67 (1,-68) 2º

Klik for større billede Klik for større billede Klik for større billede
Bindforside med
portræt af Frederik II
Titelblad (del 1) Bl. 114r: Fra Mosebøgerne
(del 1)

Klik for større billede Klik for større billede Klik for større billede Klik for større billede
Bl. 10v: Daniels Bog, Kolossen
på lerfødder (del 2)
Bl. 16r: Verdenskort fra Daniels Bog (del 2) Bl. 54r: Begyndelsen af
Paulus’ brev til Titus (del 3)
Bl. 97r: Fra Johannes’
Åbenbaring (del 3)


Et centralt element i den protestantiske Reformation var at ”den menige mand” skulle kunne læse Biblen selv, på sit eget sprog. Martin Luther – Reformationens ophavsmand – oversatte selv Biblen til tysk i 1520’rne. Hans tyske bibeloversættelse fik stor betydning for udformningen af det tyske skriftsprog.
Denne bog indeholder dele af Luthers tyske bibeloversættelse, indbundet sammen: Mosebøgerne (trykt 1526), De gammeltestamentlige profeter (1532), Det nye Testamente (1526). Luthers bibeloversættelser var ofte illustrerede. Ovenfor ses bl.a. et verdenskort fra Daniels Bog. Daniels tolkning af Nebukadnesers drøm ansås for at være en profeti om skiftende verdensriger frem til tidernes ende.
Bogen har tilhørt Frederik II ((f. 1534) 1559-1588). Bindet er af mørkt skind på træpermer dekoreret med rammer og blomsterranker. I midten på forsiden ses portræt af Frederik II, i midten på bagsiden det danske våben med FS (Fridericus Secundus eller Frederik og Sofie) og kongens valgsprog nedenfor.

31,5 x 20,7 cm.


Tilbage | Forside

© Det Kongelige Bibliotek 2003