Skatte i Det Kongelige Bibliotek


Tilbage | Forside

Morkinskinna. Island ca. 1275.
GkS 1009 2º

Klik for større billede Klik for større billede
Bl. 11v Bl. 12r


Frederik III var stærkt interesseret i at skaffe gamle håndskrifter fra Island, den nordvestlige del af hans rige, til sit bibliotek. I de foregående årtier var historikere i Danmark blevet opmærksomme på de islandske sagaer og deres betydning som kilder til nordisk middelalderhistorie.
Morkinskinna hedder dette håndskrift, og det betyder ”den møre skindbog”. Det er en beretning om de norske konger i årene 1030-1157. Håndskriftet er skrevet på Island ca. 1275, og sproget er norrønt (”oldnordisk”). Det blev foræret til Frederik III af biskoppen på Island Brynjólfur Sveinsson, som også forsynede kongen med adskillige andre islandske håndskrifter.
Også efter Frederik III voksede samlingen af norrøne håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek. Imidlertid blev den særligt islandske del af disse håndskrifter, i alt 141, skænket til Island af den danske stat ved en statstraktat indgået i 1970. Nogle af de håndskrifter som Frederik III modtog fra Island, er dog stadig i Det Kongelige Bibliotek, bl.a. Morkinskinna.

29 x 18,5 cm.


Tilbage | Forside

© Det Kongelige Bibliotek 2003