Skatte i Det Kongelige Bibliotek


Tilbage | Forside

Georg Brandes: Manuskript til Indledningsforelæsning om Emigrantlitteraturen (udkast).
Georg Brandes-arkivet IV.Nr. 103

Klik for større billede Klik for større billede
S. 1 S. 2


I 1871 holdt Georg Brandes (1842-1927) sin berømte forelæsningsrække Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur på Københavns Universitet. Med disse forelæsninger indvarsledes Det moderne Gennembrud, som rakte langt ud over litteraturens område. Den første af forelæsningerne handlede om Emigrantlitteraturen, dvs. om franske eksilforfattere under Revolutionen og i napoleonstiden. Et udkast til en del af den er bevaret og vises her.

35,5 x 22,1 cm.

Se hele udkastet på Arkiv for Dansk Litteraturs side Georg Brandes – Manuskript til ’Indledningsforelæsning om ’Emigrantlitteraturen’ (udkast)’.
Og se mere om Georg Brandes på Håndskriftafdelingens temasider Georg Brandes.


Tilbage | Forside

© Det Kongelige Bibliotek 2004