Skatte i Det Kongelige Bibliotek


Tilbage | Forside

Erasmus af Rotterdam: Udkast til ordsprogssamlingen Adagia.
GkS 95 2º

Klik for større billede Klik for større billede
Bl. 137v: Ordsproget Iocandum
ut seria agas
diskuteres
(midt på siden)
Bl. 139r: Ordsproget Hodie nihil
succedit
(I dag lykkes intet)
diskuteres (øverst)


Erasmus af Rotterdam (1466-1536) var Luthers samtidige og den mest betydningsfulde nordeuropæiske renæssanceskikkelse. I Det Kongelige Biblioteks håndskrift GkS 95 findes flere af hans egenhændige udkast, bl.a. dele af hans store ordsprogssamling Adagia, hvori han diskuterer oprindelse og betydning af et væld af ordsprog og vendinger. Ovenfor ses på første billede Erasmus’ udlægning af udtrykket ”Iocandum ut seria agas” (Uden spøg kan man ikke udrette noget seriøst), og på andet billede udtrykket ”Hodie nihil succedit” (I dag lykkes intet).

34,5 x 21,3 cm.


Tilbage | Forside

© Det Kongelige Bibliotek 2003