ArrestHL.jpg (17193 bytes)
H. L. d'Arrest
Portræt i Astronomisk Observatorium

H. L. d'Arrest [da'ræ] (1822-75)

Tysk-dansk astronom.

Uddannet i Berlin og virkede i Tyskland indtil han i 1857 blev udnævnt til professor i København. Medvirkende til,at han modtog professoratet har sikkert været, at han fik løfte om, at der ville blive bygget et nyt observatorium til erstatning for det forældede på Rundetaarn.

Inden udnævnelsen til professor i København modtog d'Arrest den danske konges kometmedalje for opdagelsen af to nye kometer. Desuden foretog han en mængde baneberegninger for asteroider, og han medvirkede sammen med Johann Gottfried Galle (1835-1910) ved opdagelsen af Neptun i 1846. Den omtrentlige positionen var beregnet på forhånd af andre astronomer. Desuden udgav han bl.a. resultater af sine observationer af stjernetåger.

Allerede året efter sin udnævnelse i København fik han bevilget penge til bygningen af et nyt observatorium og til anskaffelsen af nye hovedinstrumenter, en 11" refraktor og en meridiankreds. D'Arrest forestod indretningen af det nye observatorium på Østervold, som blev taget i brug i 1861. Herefter fortsatte d'Arrest sine studier over tågerne og udgav i 1867 et omfattende værk herom, Siderum nebulosorum observationes Hauniensis. D'Arrest beskæftigede sig især med Orion-tågen og med undersøgelser af det område, hvor Tychos supernova havde vist sig. Endelig beskæftigede han sig også med spektralanalyse.

© Copyright 2001 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek