Trusler og tyvekoster


|
Tilbage | Forside |

DANMARK & UNESCOS MEMORY OF THE WORLD-REGISTER

Tropehandelskompagniernes arkiver (Rigsarkivet)

I 1600-tallet etablerede Danmark små kolonier i Trankebar i Indien, på Guineakysten af Afrika og på Sankt Thomas i Vestindien. Kolonierne skulle fungere som støttepunkter for handel og søfart under Dannebrog i det fjerne. Aktiviteterne var organiseret i kompagnier, der på mange måder minder om vore dages aktieselskaber. I 1600- og 1700-tallet agerede kompagnierne på kongens vegne i det fremmede ved etablering af tropekolonierne, regelmæssig besejling fra Danmark, udsendelse af embedsmænd og soldater samt gennemførelse af handel.

Fra Indien hjembragte man navnlig tekstiler og krydderier. Fra Afrika var den vigtigste eksportvare negerslaver, som fragtedes til Dansk Vestindien. Her arbejdede de på plantagerne, hvor man producerede råsukker. I Asien opererede Ostindisk Kompagni, der blev oprettet i 1616. Efter perioder med vekslende økonomisk succes reorganiserede man asienshandelen i 1732, hvor Asiatisk Kompagni afløste det gamle kompagni. Gennem anden halvdel af 1700-tallet og frem til 1807 oplevede handel og søfart under Dannebrog en blomstrende periode. Derefter kom Asiatisk Kompagni aldrig rigtig i gang igen.

På Guineakysten – vore dages Ghana – opererede skibe og handelsfolk under dansk flag fra 1640’rne. Fra Fort Christiansborg udskibedes slaverne til Amerika, så efter at Danmark havde etableret en koloni på Sankt Thomas, oprettedes i 1671 i København et Vestindisk-guineisk Kompagni, der fik monopol på handel og søfart til Afrika og Vestindien. Efter at også øerne Sankt Jan og Sankt Croix var koloniseret, ophævede man kompagniet i 1755 og overlod handel og søfart til det private initiativ.

I anden halvdel af 1700-tallet oprettedes igen et par kompagnier. Guineisk Kompagni administrerede de danske forter på Guineakysten og stod for slavehandelen 1765-1775. Og Vestindisk Handelsselskab drev 1778-1785 en omfattende handel på Dansk Vestindien, især i kaffe.

Arkiverne fra disse tropehandelskompagnier omfatter i alt ca. 4000 pakker og bind, som fylder 400 hyldemeter. Arkivalierne består typisk i generalforsamlingsprotokoller, kopibøger over udgåede breve, journaler, indkomne breve og forskelligt vedrørende handel og søfart. Denne sidste gruppe er temmelig omfattende og består bl.a. i hovedbøger, kassejournaler, auktionsbøger, lagerbøger og så videre. Arkivalierne vedrørende søfarten omfatter skibsjournaler, negotiejournaler og andre kilder, som er blevet til på skibene. Desuden indgår forskelligt materiale vedrørende den indre administration af kolonierne og fra de udsendte embedsmænds virke.

Den del af arkivalierne, som er blevet til i København, er i god fysisk bevaringstilstand. Men de mange dokumenter, der har opholdt sig i troperne, er ofte i dårlig stand. Det varme fugtige klima har været hårdt ved papirerne, og de har i mange tilfælde været angrebet af termitter, svamp, blæksyre og andre skadevoldere. De mest skadede arkivalier tåler ikke at blive benyttet af forskerne.

Til tropehandelskompagniernes arkiver er udarbejdet en meget detaljeret arkivregistratur af J.O. Bro-Jørgensen og Aage Rasch. Registraturen blev publiceret i 1969. I dag er oplysningerne tilgængelige i Statens Arkivers elektroniske arkivdatabase.Klik for større billede Klik for større billede
Tekstilprøver hjemsendt fra Guineakysten til København. Netop sådan
skulle stofferne se ud i 1718 for at være mest værd på det omskiftelige
marked for slaveindkøb i Afrika. Det var en trafik, der spændte over
flere verdensdele: Tekstilerne blev hentet i Ostindien, sejlet til
Danmark og herfra videre til Afrika. Herfra fragtede man slaverne
til Vestindien, for at de kunne arbejde i sukkerplantagerne, og fra
Vestindien kunne det værdifulde sukker så sendes til Danmark
Forhandlingsbog for snoven Eleonora på slavetogt til Afrikas Guineakyst 1770.
Indkøb af hver enkelt slave er anført i regnskabet. Den 22. januar købte man
”een Piige Slave med staaende Brøster”, for hvem man bl.a. betalte 2
krudtfade à 40 pund, 2x5 danske flintebøsser, 6 messingbækkener
og forskellige tekstiler. I alt kostede hun 159 rigsdaler

Til toppen


| Tilbage | Forside |

© Det Kongelige Bibliotek 2006