menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forside

Titelliste
Anvendt udgave
Manuskriptliste

Forfatterportræt
& bibliografi
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

1847 - 1923

Hvor bedaarende hun [Marie] end var, saa var hun dog en daarlig Kvinde i den Forstand, at hun løb fra det Alvorligste, hun havde paataget sig i Livet - at elske en Mand. (...) Det havde været hendes Pligt at føre det igennem, som hun selv havde valgt, ikke det, som man havde sat hende ind i, da hun var et Barn. (...) det er oprørende, at det skal anses for Dyd hos en Kvinde at leve i et - utugtigt Forhold til en Mand, som hun ikke elsker!

Von Osten i Herregaardsbilleder, s. 69-70


 

1847 Født i København
1868 Ansat ved Rigsdagen
1872-1918 Stenograf og protokolsekretær ved Rigsdagen
1877 Første roman: Herregaardsbilleder
1879 Gertrude Coldbjørnsen
1882 Gift med Amalie Skram (f. Müller)
1923 Død i København
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345