Forrige

Næste

Danskeren Tycho Brahes1 matematiske overvejelse over en ny stjerne, som aldrig i nogen tidsalders minde har vist sig, men nu for første gang blev observeret i november måned år 1572 efter Kristi fødsel.
Hertil kommer - foruden en nøjagtig beregning af en måneformørkelse i dette år og en elegant elegi til Urania - også et dedikationsbrev, hvori den samme forfatter fremlægger en ny og lærd metode til at skrive meteorologiske dagbøger for yndere af begge slags astrologi.2 Modellen for det år, der nu går på hæld, har forfatteren med enestående flid udarbejdet og sammenskrevet, men den kunne på grund af vanskeligheden ved at trykke de skemaer, hvoraf værket næsten udelukkende består, af tidsnød ikke udgives på denne plads.

Lorens Benedict trykte den i København 1573.

Tycho Brahe: De Nova Stella, 1573, titelblad