Montre 2

 

Danmark var i 1500-tallet et stort rige med besiddelser langt uden for de nuværende grænser, herunder Grønland, Norge, Island og Færøerne.

De viste korteksempler er taget fra datidens topografiske værker og fra de første atlas der begyndte at udkomme i 1500 tallet, først blot som samlinger af løse kort, senere fra 1570 bundet ind og i samme størrelse.

 

Klik for at se kortet større

5. Fra atlas: Liber Chronicarum / Hartmann Schedel

Nordeuropa af Hieronymus Münzer

Nürnberg 1493

KBK 1110-0-1493

Klik for at se kortet større

6. Das ist der Romweg (rejsekort over Europa)

Erhard Etzlaub

1492

KBK 1100-27a-1500

Klik for at se kortet større

7. Fra atlas: Cosmographia / Sebastian Münster

Nordenskort efter Olaus Magnus af Sebastian Münster

Basel omkr. 1550 

KBK 1110-0-1550

Klik for at se kortet større

8. Søkort over Danmark med omliggende farvande som skildret af Cornelis Anthonizoon

Michaelis Tramezini

1558

KBK 1110-0-1558

Klik for at se kortet større

9. Fra atlas: Speculum orbis terrarum / Gerard de Jode

Nordenskort af Lievin Algoet

Antwerpen 1578 

KBK 1110-0-1570

Klik for at se kortet større

10. Atlas: Theatrum Orbis Terrarum

Verdenskortet af Abraham Ortelius

Antwerpen 1595 

KBK 2-8

Klik for at se kortet større

11. Atlas: Spieghel der Zeevaerdt

Søkort over det nordligste Jylland (Skagen og Grenen) af Lucas Waghenaer

Leiden 1584 

KBK 2-49 

Tilbage  Til Forside  Home  Frem