Forordning 1672, titelblad

 

Forordning
om
Medicis oc Apotecker &c.


Nedenfor præsenteres Forordningen med originaludgavens gotiske skrift sideløbende med en gengivelse med moderne bogstavtyper.
Hver enkelt originaltekstside kan ses forstørret ved et klik på teksten.

På "linklinjen" kan vælges en version udelukkende med moderne bogstaver.

Medicinalforordningen 1672, forside
§1-4 | §5-9 | §10-13 | §14-17 | §18-20 | §21-26 | §27-29 | §30
Hele forordningen uden billeder

Kapitler af Dansk Medicinhistorie |