Teksten uden billeder

Næste side

Indbydelsesskrivelse til Flora Danica, 1761Indbydelsesskrivelsen til Flora Danica

Inden udgivelsen af Flora Danica begyndte, udsendte G. F. Oeder en indbydelse til at tegne abonnement på værket.

Indbydelsesskriftet vises her i sin helhed med teksten udskrevet med moderne bogstaver, men med den oprindelige retskrivning bevaret.