Link: tilbage til forsiden
Hjem: ELEKTRA - e-ressourcer: e-biografier og biografiske portrætter: Nyere danske forfattere: F. P. Jac
 
Identifikation med livet

F. P. Jac fra sproglig vildskab til nøjsomhed
af Jakob Brønnum

F. P. Jac begyndte generationsrigtigt med arg omverdenskritik, subjektivt, æstetisk, fremmedgjort:

"så mange mennesker som vi ser i stadighed -
det virker så ustandseligt med alle disse
løse ansigter uden deres sammenhæng -
og jeg er blevet så forsigtig at jeg ikke
længere tør røre ved børnenes kinder -
føler mig forurettet når de henvender
sig til mig -
...
se alle de mennesker som er synlige -
jeg tør ikke kaste mig imellem dem og
afbryde min isolation med et skrig -
dertil er min skikkelse altfor skræmt."

Digtet Selvom fortiden usynliggøres er fra Munden brænder på huden, Jacs anden bog fra 1978 - med et motto af Ray Davies, hovedmanden i den engelske popgruppe, The Kinks: "I was born in a welfare state/ Ruled by bureaucracy/ Controlled by civil servants/ And people dressed in grey/ Got no privacy, got no liberty/ Cos the twentieth century people/ Took it all away from me.

Det kunne - ved en overfladisk betragtning være Michael Strunge, Peter Huus, Bo Green Jensen eller sågar Søren Ulrik Thomsen.

I den næste store digtsamling, 80ér-klassikeren Misfat (1980) vokser den metafysik, den lysmystik og den følelse af fald, som er kendetegnende for flere af de ovennævnte digtere, frem:

"gang på gang er jeg på vej ind i en tidligere rækkevidde,
kun solens utallige snit i min hud gør det forståeligt
at den eneste afstand der skærer igennem er mine hænder,
gang på gang er jeg barnet der snerrer det første sæt tænder af
med et grin der tager hårdt på den ældende generation,


og lige i dette omgående forsvinder træerne i græsset
og ilden får sin massive styrtende vægt tilbage,
jeg er barn og tilbagevenden og jeg vil forsøge
at gå strandene og dyreflokkene tillidsvarslende i møde"

Men der er også straks noget andet. En underliggende accept af en eller anden form for umistelig virkelighed - forsøgsvis defineret som naturens virkelighed - som et basalt gode. Kendskabet til noget, der er umisteligt findes ikke andre steder i 80'er-lyriker generationen.

Jac røber, at han har taget beslutningen: Jeg vil være til. I modsætning til sine generationsfæller, der i den samme periode i høj grad var drevet af selvmedlidenhed over netop dette: at være til. Derfor er der også humoren til forskel på Jac og kollegerne. Jac behøver ikke den store weltsmerz, han ved nemlig, at han kan gå ud og stille sig under et træ eller gå hen ad en strand, og der vil han uvægerligt på et eller andet tidspunkt komme til at smile.

Herfra tager forfatterskabet en forbløffende retning, mod en udtryksmæssigt dybt original besyngelse af tilværelsen og alt, hvad den rummer. I de digte, der er citeret har Jacs evne til at åbne vore øjne for nye sider af sproget, der bringer os nærmere til og fastholder virkeligheden og dens umistelige dimensioner, flere gange været synlige:

"Så mange mennesker som vi ser i stadighed -
det virker så ustandseligt ...", eller:

"at gå strandene og dyreflokkene tillidsvarslende i møde"

Dette træk bliver udviklet i de senere bøger til en sproglig opfindsomhed, der er helt usædvanlig. Her med udgangspunkt i et politisk tema, der fortolkes i en rent menneskelig sammenhæng:
"så langt væk er europa med sin såkaldte form,
så langt væk er du som et indhug i morgenen,

jeg går langs skellet mellem land og by,
og kalder på en retfærdighed der er linen ud,

bladene får lov at falde og give vandet mønster
men der mangler en sammenhæng for at dele,

europa er så abstakt som det ligger til skue
og ingen ved om de går sammen eller fra,

jeg går langs med skellet mellem dig og mig
og kalder på en retfærdighed der er os fuldt ud ..."
(fra Mit efterslæb til fuglene, 1984)

Den sproglige vildskab bliver også momentvis overeksponeret, her fra samme samling:
"Cigaretpakkerne samler vore øjne op i parken
og der er en gensynsglæde der gennemskuer røgen

kvinden med barnevognen ligner en slider i bladene
men hendes skridt er opstandelse og genføler alle,

en gren i jorden pejler måske mere end bare som så
den har måske talt til mere end hvad vi netop ser."

I 90'erne har der kunnet spores en sørgmodighed i digtene. Den jublende tone er afløst af en besindighed. Og verselinierne, som altid har været af en anselig længde, bliver nu kortere. Digtene bliver mere nøjsomme:
"Var det mon fordi at fantasierne var brugt op,
hverdagens billeder stod så ranke,
så klart.

Jeg kunne ikke lade synene stå overhørige.

Sådan startede mit nye verdensbillede vistnok,
tempoet var ikke til at standse.

Og så kommer de springende ind i uorden,
danmarksbillederne,
verdensbillederne, i skygger.

Et system der gik i stykker i en anden tid
og dermed vores uro,
vores overdøvelsesvaner.

Mit fugletræ lå til grus i stormen,
mit ansigt var pludseligt så synligt i vinduet ..."

Digtet er fra Måske et spor, nu jorden (1993), hvis undertitel "en alder i suite" afslører, hvad der er på færde. Livet, der tidligere skulle erobres i al sanselighed og helst med 120 kilometer i timen, har fået en anden virkelighedsdimension: Den at det gå tabt. Der indtræder en almenmenneskelig frygt for at det sker ubelejligt.
"Det ufærdige rum,
har vi det ikke sådan allesammen,
denne frygt under solen ..."
Så bliver der også plads til de små banaliteter, som tilværelsen er så irriterende rig på, og som ikke nødvendigvis er hverken romantiske eller kønne. De er der bare:
"... Du dækker op,
og vi taler til sproget,
vi er små selvfølger med vores varme kaffekopper,
jeg kan høre en hæk blive klippet,
og nu kommer duften,
bladene står helt ind på huden ..."
Efter accepten, og mere end det, efter identifikationen med den kultiverede natur, villahaven og dens kaffekopper, kan digteren trække vejret roligt igen, og se sig omkring.

F. P. Jac har udgivet omkring 40 digtsamlinger.Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]
Nyere danske forfattere
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!