Tilbage til H.C. Andersens dagbøger - Forside
H.C. Andersens dagbøger Illustrationer

Denne online-udgave af H.C. Andersens dagbøger er forsynet med mere end 340 illustrationer.
          For det første de tegninger, der findes i dagbøgerne. Disse tegninger, der også er reproduceret  i den trykte udgave, gengives i den foreliggende udgave ved en faksimile af hele den side i dagbogsmanuskriptet, hvor tegningen optræder.
          For det andet er der i denne udgave medtaget et meget fyldigt udvalg af H.C. Andersens andre tegninger, hvoraf langt hovedparten er fra hans første store udenlandsrejser. Disse tegninger optræder så vidt muligt - og for første gang - i deres naturlige kontekst, altså i sammenhæng med de konkrete dagbogsoptegnelser. Med enkelte undtagelser tilhører disse tegninger Odense Bys Museer, der velvilligt har stillet dem til rådighed for denne udgave (se alle tegninger med udførlig beskrivelse på Odense Bys Museers hjemmeside).
          For det tredje er der medtaget en lang række H.C. Andersen-portrætter: malerier og tegninger, men især de kendte og mindre kendte fotografier af ham. Også disse portrætter er i videst mulig omfang knyttet til de enkelte optegnelser. Fotografierne befinder sig dels på Det Kongelige Bibliotek, dels på Odense Bys Museer, eller som oftest begge steder.
          For det fjerde bringes der et udvalg af portrætter af de utallige personer, H.C. Andersen kendte og havde tilknytning til.
          Endelig for det femte er der en række andre illustrationer, herunder billeder af nogle af de opholdssteder, som H.C. Andersen ofte frekventerede, og eksempler på hans breve og papirklip.

 

H.C. Andersens dagbogstegninger

Andre tegninger af H.C. Andersen

Portrætter af H.C. Andersen

Andre portrætter

Andre illustrationer

Dagbogstegninger
Bind 1,  s. 63 Bind 1,  s. 100 Bind 2,  s. 165 Bind 4,  s. 341
Bind 1,  s. 67 Bind 1,  s. 107 Bind 2,  s. 166 Bind 4,  s. 420
Bind 1,  s. 68 Bind 1,  s. 110 Bind 2,  s. 197
Bind 1,  s. 71 Bind 1,  s. 113 Bind 2,  s. 203 Bind 5,  s. 217
Bind 1,  s. 80 Bind 2,  s. 214 Bind 5,  s. 228
Bind 1,  s. 81 Bind 2,  s. 56 Bind 2,  s. 235 Bind 5,  s. 258
Bind 1,  s. 83 Bind 2,  s. 147 Bind 2,  s. 292
Bind 1,  s. 87 Bind 2,  s. 158 Bind 2,  s. 437 Bind 7,  s. 65
Bind 1,  s. 89 Bind 2,  s. 161
Bind 1,  s. 97 Bind 2,  s. 162 Bind 4,  s. 37 Bind 9,  s. 88

Top

Andre tegninger Motiv
Bind 1,  s. 173 'Doub-faldet'
Bind 1,  s. 179 'Byens Port i Brieg den 18 Sept. 1833' og 'Udsigt fra mit Vindue i Brieg den 18 Sept 1833'
Bind 1,  s. 181 'Simplon Veien over Alperne.'
Bind 1,  s. 194 'Genua den 2den October 1833'
Bind 1,  s. 196 'Et Fangetaarn ved Rapallo'
Bind 1,  s. 204 'Udsigt fra vort Vindue i Livorno den 6te October 1833.'
Bind 1,  s. 212 'Tegning af bjerglandskab med ruin og træer. Trasimenersøen'
Bind 1,  s. 236 Tassos Eeg
Bind 1,  s. 237 'Capuzinerkirken i Rom. 15 Jan'
Bind 1,  s. 256 'Scala di Spagna i Roma.'
Bind 1,  s. 258 'I Villa Borghese hvor vi i 1833 holdt Juul'
Bind 1,  s. 264 'Raphaels Villa'
Bind 1,  s. 266 'Opgang gjennem et Huus til St. Pietro in Vinculo den 2den Jan. 1834'
Bind 1,  s. 267 'Via di Capo le Case i Rom. Gienboens Spekhøker Boutik 4 Jan. 34'
Bind 1,  s. 274 'Porta S. Lorenzo i Rom 6 Febr. 1834' og 'Minerva Tempel. Rom 11 Jan. 1834'
Bind 1,  s. 275 'Porta Angelica 14. Jan 1834'
Bind 1,  s. 279 'Tiberfloden i Rom' og 'Ponte Rotte over Tiberen'
Bind 1,  s. 284 'Bacchi Templet udenfor Rom den 22 Jan 1834'
Bind 1,  s. 285 'Monte Testacio ved Rom. 24 Jan 1834'
Bind 1,  s. 287 'Udsigt til Peterskuppelen fra Monte Mario den 26 Jan. 1834'
Bind 1,  s. 292 'Monte Soracte. 31 Jan 1834'
Bind 1,  s. 295 'Haven ved Villa Albani'
Bind 1,  s. 303 'Kirken og Klosteret St. Antonii i Rom'
Bind 1,  s. 304 'Det venetianske Pallais i Rom. Den 3 Februar 34'
Bind 1,  s. 308 'Horatiernes Grav ved Albano den 12. Februar 1834'
Bind 1,  s. 309 'Indkjørslen til Terrazina fra Neapel Kanten. 13. Februar 1834'
Bind 1,  s. 310 'Kirken i Fondi, lige over for Duannen den 14 Februar 1834' og 'Klippehule ved Veien mellem Terracina og Itos'
Bind 1,  s. 314 'Neapel. Gjenboens Huus i Via Sperensella, hvor jeg boede. Over Huset sees Castello S. Elmo. 1834'
Bind 1,  s. 316 'Villa udenfor Neapel'
Bind 1,  s. 319 'Øen Nicida ved Neapel'
Bind 1,  s. 323 'Fængselet i Herkulanum'
Bind 1,  s. 331 'Vesuv seet fra Skibsbroen i Neapel'
Bind 1,  s. 333 'Den smukkeste Eruption af Vesuv, jeg saa'
Bind 1,  s. 337 'Den ældste Kirke i Italien indvendig' og 'Flydebroen over Floden Sela i Calabrien' og 'To af Templerne i Pestum'
Bind 1,  s. 339 'Salerno' og 'Amalfi'
Bind 1,  s. 341 En romersk Gadedreng
Bind 1,  s. 342 'Udsigt fra Vertshuset paa Capri'
Bind 1,  s. 344 'Ruinen af Tibers Villa paa Capri'
Bind 1,  s. 345 'Tassos Huus i Sorrent 7 Marts 1834'
Bind 1,  s. 352 'Hundegrotten ved Agnano Søen'
Bind 1,  s. 354 'Lucrinersøen'
Bind 1,  s. 358 Reggia di Capodimonte ved Napoli og Tegning af gadeparti, Viva Maria, Tassos Eg
Bind 1,  s. 360 'Vesuv den sidste Aften jeg var i Neapel'
Bind 1,  s. 363 'Vertshuset St. Agathe i det Neapolitanske'
Bind 1,  s. 365 'Landeveien over de Pontinske Sumpe; man seer Circes Ø; nu Circello' og 'En Hytte i Sumpene. 1834'
Bind 1,  s. 377 'Montefiascone den 2den April 1834'
Bind 1,  s. 378 'Kirken i Sanct Querico d 3 April 1834 mellem Aquapendente og Siena'
Bind 1,  s. 379 'Porten i Siena den 4 april 1834'
Bind 1,  s. 383 'Arno, hvor den bliver seilbar ved Florentz'
Bind 1,  s. 386 'Piazza del Trinita med Michel Angelos Huus i Florentz 11. April 1834'
Bind 1,  s. 387 'Florentz 12 April 1834'
Bind 1,  s. 388 'Florents seet fra Slotshaven' og 'Florentz'
Bind 1,  s. 392 'Vertshuusstue i Pianore, mellem Florents og Bologne den 16 April 1834' og 'Appeninerne da jeg første Gang saae Adriaterhavet' og 'Boulogne'
Bind 1,  s. 394 'De skjæve Taarne i Bologne'
Bind 1,  s. 396 'Po Floden mellem det østeriske og det pavelige' og 'Rovigo, Porta S. Franzisco' og 'Porten i Ferrara'
Bind 1,  s. 397 'Raadhussalen i Padua, 300 Fod lang, 100 bred, 100 høi'
Bind 1,  s. 398 'Udsigten fra Hotellet alle Luna in Venezia, 20 April 1834'
Bind 1,  s. 401 'Taarnet med Uhrværket i Venedig'
Bind 1,  s. 406 'Mit Sovekammer i Villa Nuova' og 'Triumphporten i Verona' og 'Palazzo Capuletti i Verona, her dandsede Romeo og Julie'
Bind 1,  s. 407 'Borghetto i Alperne'
Bind 1,  s. 408 'Trient'
Bind 1,  s. 411 'Brenner den 27 April 1834'
Bind 1,  s. 413 'Kirkegaarden i Mittelwald'
Bind 1,  s. 434 'den 28 Mai 1834'
Bind 1,  s. 460 'Das ewige Licht foran Kirken i Kloster Neuburg am Donau'
Bind 1,  s. 472 'Beethovens Grav paa Kirkegaarden i Währing ved Wien. Den 30 Juni 1834'
Bind 1,  s. 487 'Prag'
Bind 1,  s. 492 Tegning af Nepomuk-statue
Bind 1,  s. 496 'Tøplitz'
Bind 2,  s. 4 'Ved Næstved, den Mølle hvor'
Bind 2,  s. 43 'Breitenburg 4 Nov 1840'
Bind 2,  s. 56 'Nürnberg'
Bind 2,  s. 136 'En Gade i Athen'
Bind 2,  s. 150 'Cap Matapan'
Bind 2,  s. 151 Byen Emoupoli på Siros
Bind 2,  s. 163 'Themistokles Grav'
Bind 2,  s. 166 'Socrates Fængsel hugget i Klippen lige for Akropolis'
Bind 2,  s. 171 'Paa Veien til Eleusis'
Bind 2,  s. 172 Kamel ved Akropolis i Athen
Bind 2,  s. 190 'Bjerg, By, Smyrna'
Bind 2,  s. 197 'Fra den østerrigske Ministers Port den 28 April 1841'
Bind 2,  s. 199 Tegning af to personer i en båd på vandet, i baggrunden bygninger og bjerglandskab
Bind 2,  s. 203 'Dandsende Dervisher i Pera'
Bind 2,  s. 217 'Walachiet, Bulgarien, seet fra Serbien'
Bind 2,  s. 220 'Quarantainen i Orsova'
Bind 2,  s. 224 'En walachisk Pige'
Bind 2,  s. 229 'Belgrad'
Bind 2,  s. 230 '21 Personer'. Semlin, Zemun, Serbien
Bind 2,  s. 240 'Gran'
Bind 2,  s. 272 Tegning af dansk herregård, muligvis Lykkesholm eller Gisselfeldt
Bind 2,  s. 287 Lykkesholm
Bind 2,  s. 342 'Molieres Grav paa Père-Lachaise ved Paris'
Bind 3,  s. 87 Tegning af stor hånd og fod, fundet ved Forum Romanum og bragt til Capitol
Bind 3,  s. 113 'Udsigt fra min Balkon i Avirionella Piana di Sorrento'
Bind 3,  s. 122 Venus Templet i Ruiner (ved Rom)
Bind 3,  s. 172 'En Jesuit'
Bind 4,  s. 37 Udkast til udsmykningen i festteltet ved Glorup i anledning af soldaternes hjemkomst fra treårs-krigen og Skitse af udsmykning til festen på Glorup den 7. juli 1851
Bind 4,  s. 366 Kolding Slot, tegnet af H.C. Andersen i 1829 (KB, Collin 12, 4º)
Bind 5,  s. 48 'Villa Albani. Den 16 Jan. 1834'
Bind 5,  s. 252 Tegning af vinbonde på æsel med føl
Bind 5,  s. 280 'Udsigt fra mit Vindue paa Ravensrock i Africa 4 Nov. 62'
Bind 6,  s. 244 'Hem=Kirke'
Bind 7,  s. 6 'Gravstenen i Basnæs Have'
Bind 7,  s. 20 Kolding fjord, tegnet af H.C. Andersen, formentlig i 1829 (KB, Collin 12, 4º)
Bind 7,  s. 146 Tegning af landsby med lavtliggende kirke, cypresser og to høje pinjer

Top
Portrætter af HCA
Bind 1,  s. 117 H.C. Andersen tegnet af Adam August Müller ca. 1832-33. Odense Bys Museer
Bind 1,  s. 267 H.C. Andersen malet af Albert Küchler i Rom 4.-6. januar 1834
Bind 2,  s. 1 H.C. Andersen malet af C.A. v. Benzon 1835-36 og af C.A. Jensen i 1836
Bind 2,  s. 262 Tegning af C. Vogel von Vogelstein. Dresden d. 2. juli 1841. Staatliche Kunstsammlungen, Dresden
Bind 2,  s. 390 Daguerreotypi af Ferdinand Petersen fra 1847
Bind 3,  s. 9 Akvarel af Carl Hartmann, malet 20. november 1845. Odense Bys Museer
Bind 3,  s. 66 H.C. Andersen malet af August Grahl i Dresden februar 1846. Odense Bys Museer
Bind 3,  s. 96 H.C. Andersen malet af F.L. Storch i 1852. Odense Bys Museer
Bind 4,  s. 92 H.C. Andersen malet af C.A. Jensen i 1847. Odense Bys Museer
Bind 4,  s. 128 H.C. Andersen fotograferet i København 1853 af F. Petersen
Bind 4,  s. 129 H.C. Andersen 'fotograferet' (saltpapiraftryk) 1854
Bind 4,  s. 396 H.C. Andersen fotograferet af Franz Hanfstaengl 10. juli 1860
Bind 4,  s. 432 H.C. Andersen fotograferet i Genève af Francois Vuagnat d. 10. september 1860
Bind 5,  s. 126 H.C. Andersen fotograferet af Rudolph Striegler, 1861
Bind 5,  s. 155 H.C. Andersen fotograferet af Theodor Collin 1862
Bind 5,  s. 166 Elisabeth Jerichau-Baumann: H.C.Andersen læser historien 'Engelen' for malerindens børn
Bind 5,  s. 167 H.C. Andersen fotograferet af Wilhelm Schröder 1862
Bind 5,  s. 211 H.C. Andersen og Jonas Collin d.y.  fotograferet i Bordeaux 1863 efter deres rejse til Spanien
Bind 5,  s. 368 H.C. Andersen fotograferet i Paris d. 3. marts 1863 af Erwin Hanfstaengl
Bind 5,  s. 382 H.C. Andersen fotograferet af Budtz Müller 10. april 1863
Bind 5,  s. 405 H.C. Andersen fotograferet af Henrik Tilemann ('Tiedemann') på Frijsenborg d. 17. og 18. juli 1863
Bind 6,  s. 1 H.C. Andersen fotograferet af Budtz Müller & Co. 1864
Bind 6,  s. 242 H.C. Andersen fotograferet på Frijsenborg af Henrik Tilemann 28. juni 1865
Bind 6,  s. 250 H. C. Andersen fotograferet på Frijsenborg af Henrik Tilemann 15. juli 1865
Bind 6,  s. 300 H.C. Andersen fotograferet af W.A. Eurenius 3. oktober 1865
Bind 7,  s. 45 H.C. Andersen fotograferet af Wegner & Mottu 1866
Bind 7,  s. 80 H.C. Andersen fotograferet d. 11. april 1866 i Paris af Bayard & Bertall
Bind 7,  s. 185 H.C. Andersen fotograferet af Israel B. Melchior på Rolighed d. 9. september 1866
Bind 7,  s. 307 H.C. Andersen fotograferet af I.B. Melchior på Rolighed sommeren 1867
Bind 7,  s. 360 H.C. Andersen fotograferet af Thora Hallager d. 16. oktober 1867
Bind 7,  s. 366 H.C. Andersen fotograferet af Georg E. Hansen 1867
Bind 8,  s. 110 H.C. Andersen og Carl Bloch fotograferet i haven på Rolighed af I.B. Melchior d. 9. august 1868
Bind 8,  s. 113 H.C. Andersen læser i 'Fædrelandet'
Bind 9,  s. 301 H.C. Andersen fotograferet af Georg E. Hansen d. 27. juni 1872
Bind 9,  s. 342 H.C. Andersen fotograferet af Budtz Müller & Co. i København d. 16. oktober 1872
Bind 10,  s. 256 H.C. Andersen fotograferet i sin stue i Nyhavn af C. Weller d. 21. maj 1874
Bind 10,  s. 329 H.C. Andersen fotograferet af Georg E. Hansen d. 26. september 1874
Bind 10,  s. 331 H.C. Andersen og Charlotte Melchior, fotograferet af Georg E. Hansen i 1875

Top

Andre portrætter
Bind 1,  s. 3 Simon Meisling
Bind 1,  s. 9 Jonas Collin d.æ.
Bind 1,  s. 31 Henriette (Jette) Wulff
Bind 1,  s. 33 Adam Oehlenschläger
Bind 1,  s. 36 Charlotte (Lotte) Oehlenschläger
Bind 1,  s. 45 B.S. Ingemann
Bind 1,  s. 77 Riborg Voigt
Bind 1,  s. 93 Ludwig Tieck
Bind 1,  s. 119 Edvard Collin
Bind 1,  s. 234 Henrik Hertz
Bind 1,  s. 269 C. Molbech
Bind 1,  s. 386 Friederike Brun
Bind 2,  s. 10 Fredrika Bremer
Bind 2,  s. 41 Edvard og Henriette Collin
Bind 2,  s. 46 Franz Liszt
Bind 2,  s. 85 Martinus Rørbye
Bind 2,  s. 128 Signe Læssøe
Bind 2,  s. 173 Theophilus Hansen
Bind 2,  s. 213 August Bournonville
Bind 2,  s. 245 Carl Helsted
Bind 2,  s. 296 Peder Hjort
Bind 2,  s. 328 Alexandre Dumas père
Bind 2,  s. 333 Honoré de Balzac
Bind 2,  s. 344 Victor Hugo
Bind 2,  s. 358 Alphonse de Lamartine
Bind 2,  s. 416 Clara Schumann
Bind 3,  s. 27 Jenny Lind
Bind 3,  s. 177 Niels W. Gade
Bind 3,  s. 230 Charles Dickens
Bind 3,  s. 387 Christian Bredahl
Bind 3,  s. 393 Steen Steensen Blicher
Bind 3,  s. 403 Christen Foersom
Bind 4,  s. 4 Johan Ludvig Heiberg
Bind 4,  s. 14 Meir Goldschmidt
Bind 4,  s. 17 Emma Hartmann
Bind 4,  s. 18 H.C. Ørsted
Bind 4,  s. 177 Friedrich Schiller
Bind 5,  s. 3 Martin R. Henriques
Bind 5,  s. 11 Christian Winther
Bind 5,  s. 21 Jonas Collin d.y.
Bind 5,  s. 37 Albert Küchler og Christian Stampe
Bind 5,  s. 201 Jules Jürgensen
Bind 5,  s. 372 P.L. Møller
Bind 5,  s. 427 Emil Hartmann
Bind 6,  s. 9 J.P.E. Hartmann
Bind 6,  s. 62 Dorothea Melchior
Bind 6,  s. 134 Johanne Louise Heiberg
Bind 6,  s. 135 H.V. Bissen
Bind 6,  s. 147 Richard Jastrau
Bind 6,  s. 203 H.P. Holst
Bind 6,  s. 211 Orla Lehmann
Bind 6,  s. 277 C. Hostrup
Bind 7,  s. 75 Giuseppe Siboni
Bind 7,  s. 186 Carl Bloch
Bind 7,  s. 203 Lauritz Eckardt
Bind 7,  s. 250 Vilhelm Bergsøe
Bind 7,  s. 267 Lorenz Frölich
Bind 7,  s. 319 Lucie Ingemann
Bind 7,  s. 357 Bjørnstjerne Bjørnson
Bind 7,  s. 379 Elisabeth Jerichau-Baumann
Bind 7,  s. 389 Just Mathias Thiele
Bind 8,  s. 2 Thomasine Gyllembourg
Bind 8,  s. 14 C. St. A. Bille
Bind 8,  s. 35 Georg Brandes
Bind 8,  s. 47 Thora Hallager
Bind 8,  s. 49 Ludvig Holberg
Bind 8,  s. 107 N.C.L. Abrahams
Bind 8,  s. 366 Frederik Barfod
Bind 8,  s. 367 P. Hansen
Bind 9,  s. 43 F.L. Høedt
Bind 9,  s. 234 F.C.C. Birch
Bind 9,  s. 350 Ferdinand Bauditz
Bind 9,  s. 360 Emil Hornemann
Bind 10,  s. 20 Edvard Brandes
Bind 10,  s. 140 Adolph Drewsen
Bind 10,  s. 188 Ida Koch
Bind 10,  s. 228 Robert Henriques
Bind 10,  s. 359 Henriette Collin
Bind 10,  s. 364 Nicolai Bøgh og Johan Krohn
Bind 10,  s. 368 Jens Baggesen
Bind 10,  s. 398 O.H. Delbanco

Top

Andre illustrationer
Bind 1,  s. 59 Dampskibet 'Prindsesse Wilhelmine'
Bind 1,  s. 171 H.C. Andersens indenlandske rejsepas, dat. 4. september 1819, 'da jeg som Dreng reiste fra Odense'. Fra H.C. Andersens 'Album'
Bind 1,  s. 469 Papirklip af H.C. Andersen med hængt mand. Odense Bys Museer
Bind 2,  s. 131 Tegning af Constantin Hansen fra det romerske karneval, dat. 19. februar 1841. Fra H.C. Andersens 'Album'
Bind 2,  s. 146 Wilhelm Marstrands tegning 'Kun en spillemand'. Fra H.C. Andersens 'Album'
Bind 2,  s. 207 Helbredsattest for H.C. Andersen udstedt af myndighederne i Constantinopel 3. maj 1841. Fra H.C. Andersens 'Album'
Bind 2,  s. 275 Bregentved Gods på Midtsjælland ved Haslev
Bind 2,  s. 376 Just Ulrik Jerndorffs blyantstegning af Eisendechers hus i Oldenburg. Fra H.C. Andersens 'Album'
Bind 2,  s. 390 H.C. Andersens eget klip til 'Den grimme Ælling', udført på Basnæs
Bind 3,  s. 10 Augustenborg. Fra H.C. Andersens 'Album'
Bind 3,  s. 187 Gouache af Johan Hanck med motiv fra Odense torv, Flakhaven, tegnet 11. august 1835. Fra H.C. Andersens 'Album'
Bind 3,  s. 264 Udkast til brev fra H.C. Andersen til Charles Dickens d. 29. august 1847
Bind 3,  s. 285 Lykkesholm
Bind 4,  s. 12 Det Kongelige Teater
Bind 4,  s. 152 Papirklip af H.C. Andersen med svaner
Bind 4,  s. 197 Basnæs
Bind 4,  s. 205 Collins hus i Bredgade i København. Fra H.C. Andersens 'Album'
Bind 4,  s. 242 Gad's Hill Place. Charles Dickens' landsted
Bind 4,  s. 242 Brev fra H.C. Andersen til Charles Dickens d. 10. juni 1857
Bind 5,  s. 51 Akvarel af Just Mathias Thiele med parti fra Castel Gandolfo. Fra H.C. Andersens 'Album'
Bind 5,  s. 403 Frijsenborg
Bind 6,  s. 268 Tegning af Lorenz Frölich til 'I Børnestuen'
Bind 6,  s. 344 Dervish med fez og Dame på tåspidser i kjole med sløjfer og pufærmer. Juletræspynt klippet af H.C. Andersen. Odense Bys Museer
Bind 9,  s. 98 Blækklatfigurer: Kvindeskikkelse og Mand med to ansigter
Bind 9,  s. 216 Tegning af Vilhelm Pedersen til 'Prindsessen paa Ærten'
Bind 9,  s. 228 Vifte med påskrifter, foræret til Anna Scavenius
Bind 9,  s. 378 Lineal med udklip
Bind 9,  s. 379 Bogmærke med klip af H.C. Andersen
Bind 10,  s. 157 Tegning af Vilhelm Pedersen til 'Fyrtøiet'
Bind 10,  s. 226 Tegning af Lorenz Frölich til 'Gudfaders Billedbog'
Bind 10,  s. 260 Buket sat i glas og ramme
Bind 10,  s. 261 Papirklip, klippet af H.C. Andersen på Holsteinborg 1874 til Elisabeth Møller
Bind 10,  s. 279 Brev fra H.C. Andersen til Emil Hornemann d. 3. juli 1874

Top

Tilbage til H.C. Andersens dagbøger - Forside

© Det Kongelige Bibliotek 2004