Skatte i Det Kongelige Bibliotek


Tilbage | Forside

Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, udsæt paa Danske. København: Ludowich Dietz 1550.
LN 15 2º

Klik for større billede Klik for større billede Klik for større billede
Bindforside med
Vincents Lerches våben
Titelblad med træsnit efter
forlæg af Erhard Altdorfer
Bl. B3r: 1. Mosebog, Abraham og Isak


Efter Reformationen i Danmark i 1536 skulle Biblen oversættes til dansk. Resultatet blev Christian III’s Bibel, der udkom i 1550, den første hele bibel på dansk. Oplaget var usædvanligt stort, 3000 eksemplarer, for der skulle efter kongens befaling ligge et eksemplar i hver kirke i Danmark og Norge. Oversættelsen blev foretaget med Luthers tyske bibel (se en udgave af den her) som forlæg, og den blev nøje kontrolleret af en kommission, som Christian III ((f. 1503) 1534-1559) havde udpeget. Da det store værk lå færdigt i 1548, blev den tyske bogtrykker Ludwig Dietz indkaldt til at forestå trykningen. Biblen er forsynet med talrige træskårne illustrationer, tidligere brugt i en udgave af Luthers tyske bibel fra 1534 og tegnet af den tyske kunstner Erhard Altdorfer.
Bogen har tilhørt geheimeråd og overceremonimester Vincents Lerche (1666-1742), hvis våben ses som superexlibris på forsiden.
Bindet er af brunt skind med blindtrykte rammer og borter.

37 x 25,5 cm.

Litteratur: Ingrid Ilsøe, ”De tre danske foliobiblers historie, træsnit og stik”, Peter E. Raes (red.): På sporet af gamle bibler, Akademisk Forlag, 1995, s. 19-34.


Tilbage | Forside

© Det Kongelige Bibliotek 2003