Danske Bogbind


Tilbage til forside

18. ÅRHUNDREDE

Oversigtsbillede Billeder Bibliografiske oplysninger Beskrivelse
Klik for større billede Forside
Ryg
Superexlibris
82,-118 8º
Nouum Testamentum (Græcum), vol. I.
Paris 1549.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 2. halvdel af 1600-tallet eller 1. halvdel af 1700-tallet.
Helbind af rødt maroquin dekoreret med forgyldning på permer, ryg, kanter og indslag. 12,3 x 7,6 cm.
Permer med 2 tredobbelte stregrammer, den inderste med udadvendte hjørnestempler. På midten Walters superexlibris (amorin med tre tordenkiler i højre hånd og med venstre støttende sig til et skjold med et ansigt på).
Ryg: 5 ægte bind, titel i 2. felt, bindnr. i 3. felt, de øvrige felter med samme midt- og hjørneornamenter.
Forsats af marmorpapir.
Guldsnit.
Proveniens: Frederik Walter (1649-1718), bogsamler og hofembedsmand.
Klik for større billede Forside
Ryg
Superexlibris
82,-236 8º
Biblia, Das ist, Die gantze Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments ..., vol. I.
Leipzig 1720.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 1700-tallet.
Helbind af rødt maroquin dekoreret med forgyldning på permer, ryg og kanter. 23,5 x 14,5 cm.
På permer 2 dobbelte stregrammer, den inderste med udadvendte hjørnestempler, på midten superexlibris (siddende egern, vendt mod venstre, med nød i forpoterne), muligvis tilhørende en gren af Friis-slægten.
Ryg: 5 ægte bind, titel i 2. felt, bindnr. i 3. felt, de øvrige felter med samme midt- og hjørneornamenter.
Forsats af kammarmorpapir.
Guldsnit.
Proveniens: Friis ?, adelsslægt.
Klik for større billede Forside
Ryg
Våbenskjold
Monogram
16,-310 2º
Chronologia in Titi Livii Historiam.
Frankfurt am Main 1568.
Bogbinder: Boppenhausen (vides ikke, om det er far el. en af sønnerne).
Indbundet i 1. halvdel af 1700-tallet.
Helbind, spejlbind, af brunt kalveskind. 38,7 x 25,8 cm.
Permer dekoreret med forgyldt filet yderst, dernæst to rammer i blindtryk forbundet i hjørnerne med skrålinjer, den yderste bestående af vuggegængestempler og med udadvendte ornamenter i hjørnerne, den inderste med et udadvendt ornament på hver side. Såkaldt Holbergbind.
Ryg: 6 ægte bind med ornamentale bånd henover, Niels Foss’ våben i øverste felt, titel i 2. felt, bindnr. i 3. felt, de samme midt- og hjørneornamenter (rhombeformet midtornament med hjerte og krone) i 4.-6. felt, Niels Foss’ kronede spejlmonogram i nederste felt.
Kanter dekorerede.
Forsats af kammarmorpapir.
Brun- og blåstænket snit.
Proveniens: Niels Foss (1670-1751), godsejer, etatsråd, bogsamler.
Klik for større billede Forside
Ryg
Superexlibris
78I,-37 4º
Jo. Alberti Fabricii, Bibliothecæ Græcæ, vol. 11.
Hamburg 1722.
Bogbinder: Sandsynligvis Boppenhausen.
Indbundet i 1. halvdel af 1700-tallet, senest i 1728.
Helbind, spejlbind, af brunt kalveskind. 21,5 x 16,5 cm.
Permer dekoreret med forgyldt filet yderst, dernæst to rammer i blindtryk forbundet i hjørnerne med skrålinjer, den yderste bestående af vuggegængestempler og med udadvendte ornamenter i hjørnerne. Såkaldt Holbergbind. På midten Christian Danneskiold-Samsøes superexlibris (svane med krone om halsen og på hovedet).
Ryg: 5 ægte bind med ornamentale bånd henover, titel i 2. felt, bindnr. i 3. felt, dobbelt stregramme med de samme midt- og hjørneornamenter i de øvrige felter.
Kanter dekorerede.
Forsats af kammarmorpapir.
Tæt rødstænket snit.
Proveniens: Christian Danneskiold-Samsøe (1702-1728), greve.
Klik for større billede Forside
Ryg
77I,-58 4º
Giovanni Boccaccio: Il Decamerone.
Firenze 1527.
Bogbinder: Johann Boppenhausen.
Indbundet i 1. halvdel af 1700-tallet.
Helbind af rødt maroquin dekoreret med forgyldning på permer, ryg, kanter og indslag. 19,5 x 13,5 cm.
Yderst på permer smal, takket bort, dernæst dobbeltramme med udadvendte kniplinger, takker på indersiden af den yderste og ydersiden af den inderste ramme, i midterfeltet stiliseret morbærgren med fugle på bund af små stjerner.
Ryg: 5 ægte bind med ornamentale bånd henover, titel i 2. felt, samme midt- og hjørneornamenter i de øvrige felter.
Forsats af marmorpapir.
Guldsnit.
Proveniens: 1) Nicolaus Gmanius. 2) Kronprins Frederik (IV) ((f. 1671) 1699-1730), bogen købt i Firenze for 50 dukater.
Klik for større billede Forside
Ryg
Monogram
82,-249 8º
Das Neue Testament unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi, ...
Rudolstadt 1724.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 1. halvdel af 1700-tallet.
Helbind, spejlbind, af brunt kalveskind. 20,5 x 12,6 cm.
Yderst på permer filet i guld, dernæst 2 borter i blindtryk med udadvendte hjørnestempler, i midtfelt dronning Anna Sophies kronede spejlmonogram.
Ryg: 5 ægte bind, titel i 2. felt, samme forgyldte midt- og hjørneornamenter i de øvrige felter.
Forsats af hvidt papir.
Blåstænket snit i zigzagmønster.
Proveniens: Anna Sophie Reventlow (1693-1743), Frederik IV’s anden dronning (i begyndelsen til venstre hånd).
Klik for større billede Forside
Ryg
Snit
Monogram
82,-293 8º
[La Bible] & Les CL. Pseaumes de David mis en rime françoise, ...
Geneve 1605.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 1. halvdel af 1700-tallet.
Helbind af sort skind dekoreret med blomster i blindtryk, bl.a. påskeliljer. 16,4 x 10,8 cm.
På permer forgyldte linjer i kanten, i midten dronning Anna Sophies kronede spejlmonogram.
Ryg: 5 ægte bind indrammet af forgyldte linjer, titel i 2. felt.
Forsats af hvidt papir.
Ciseleret guldsnit med blomster bemalet med rosa farve og dronning Anna Sophies kronede spejlmonogram på forsnittet.
Proveniens: Anna Sophie Reventlow (1693-1743), Frederik IV’s anden dronning (i begyndelsen til venstre hånd).
Klik for større billede Forside
Ryg
Monogram
67,-57 4º
Johann Jacob Mascou: Geschichte der Teutschen ..., vol. I.
Leipzig 1726.
Bogbinder: Boppenhausen.
Indbundet i 2. fjerdedel af 1700-tallet, tidligst i 1730.
Helbind, spejlbind, af brunt kalveskind. 24,7 x 19,3 cm.
Permer dekoreret med forgyldt ramme om stænket skind yderst, dernæst 2 rammer i blindtryk forbundet i hjørnerne med forgyldt skrålinje, hvoraf den første ramme har forgyldte, udadvendte hjørnestempler og den anden udadvendte, blindtrykte ornamenter langs siderne, midtfeltet dekoreret med skind i to farver, det ene stænket. Såkaldt Holbergbind.
Ryg: 5 ægte bind, Christian VI’s kronede spejlmonogram i øverste felt, titel i 2. felt, bindnr. i 3. felt, det kongelige løvevåben i de øvrige felter.
Forgyldning på kanter.
Forsats af kammarmorpapir.
Brun- og blåmarmoreret snit.
Proveniens: Christian VI ((f. 1699) 1730-1746).
Klik for større billede Forside
Ryg
Monogram
73II,-255 4º
Julius Pollux: Onomasticon ...
Basel 1541.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 2. fjerdedel af 1700-tallet, tidligst i 1730.
Halvbind af lysebrunt skind og marmoreret papir. 21 x 13,6 cm.
Ryg: 4 ægte bind med guldtryk henover, Christian VI’s kronede monogram i øverste felt, titel i 2. felt, de øvrige felter dekoreret med ramme i guldtryk og det kongelige løvevåben i midten.
Forsats af hvidt papir.
Rød- og brunstænket snit.
Proveniens: Christian VI ((f. 1699) 1730-1746).
Klik for større billede Forside
Ryg
Titelblad
GkS 3532 8º
Signaler og Ordres Til Anckers og under Seil.
u.st. 1732.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet ca. 1732.
Helbind af rødt maroquin. 15 x 8,8 cm.
Permer dekoreret med forgyldning. Yderst en smal, takket ramme med indadvendte kroner i hjørnerne, dernæst svungen dobbeltstreget ramme, rundt midterfelt indrammet af to cirkler med bladornamenter oven- og nedenfor og Christian VI’s kronede spejlmonogram, to amoriner og to palmegrene indeni, rundt omkring på bindet er der drysset små stjerner.
Ryg: 5 ægte bind med guldtryk henover, samme forgyldte hjørneornamenter og blomst i midten i alle felter.
Forgyldt mønster på kanter.
Forsats af kammarmorpapir.
Guldsnit.
Proveniens: Christian VI ((f. 1699) 1730-1746).
Klik for større billede Forside
Ryg
Monogram
GkS 943 2º
Thomas Wegner: Kongens Daatters ... Indvortes Ypperlighed betragtet af ... Davids Ord ..., da Den ... Kongelige Princesse, ... SOPHIE HEDEVIG ... Hendes Kongelige Liig og Jordiske Lefninger Den 29. Martii Aar 1735 bleve ... udi den Kongelige Fæderne=Grav i Roeskilde Dom=Kirke nedsatte.
(Ligprædiken over Christian V’s datter).
u.st. 1735.
Bogbinder: Ukendt.
Håndskrift indbundet i 2. fjerdedel af 1700-tallet, tidligst i 1735.
Helbind af sort fløjl. 37,2 x 24,5 cm.
Permer dekoreret med ramme af sølvtråd med indadvendte fleur-de-lis-lignende ornamenter af sølvtråd i hjørnerne, i midten prinsesse Sophie Hedevigs (1677-1735) kronede spejlmonogram af guld-, sølv- og rød tråd.
Ryg: 5 ægte bind med sølvtrådsornament henover, fløjlet afslidt i felterne.
Forsats af hvidt papir.
Sortfarvet snit.
Proveniens: Ukendt.
Klik for større billede Forside
Bagside
Ryg Superexlibris Undersnit
Forsats
Titelblad
170,-237 8º
Quinti Horatii Flacci Opera I-II.
London 1733-1737.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 1700-tallet.
Helbind af rødt maroquin. 23,3 x 14,7 cm.
Permer dekoreret med forgyldning, yderst en bred ramme af buer og blomster med indadvendte hjørneornamenter sammensat af vuggegængestempler, dernæst en lignende bred ramme af buer med både ud- og indadvendte hjørnestempler, de udadvendte i form af en stor blomst, midtornament sammensat af enkeltstempler, øverst på forpermen Luxdorphs superexlibris (elefanthoved med en krone gennemstukket af tre pile i snablen).
Ryg: 5 ægte bind med forgyldt mønster henover, titel i 2. felt, de øvrige felter dekoreret med samme forgyldte mønster.
Forgyldt mønster på kanter og bred, forgyldt bort af bladslyng på indslag.
Forsats af brokadepapir med violette, lilla, gule, orange og forgyldte blomster på grøn bund med guldprikker.
Ciseleret guldsnit.
Proveniens: Bolle Willum Luxdorph (1716-1788), hofembedsmand, geheimeråd, bogsamler (hans bibliotek indeholdt ca. 15.000 bøger og 500 håndskrifter ved hans død; det blev solgt på auktion året efter).
Klik for større billede Forside
Bagside
Ryg
Snit
82,-237 8º
Biblia, Das ist: Die gantze Heil. Schrifft, Alten und Neuen Testaments, ...
Basel 1751.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 2. halvdel af 1700-tallet.
Helbind af lysebrunt kalveskind. 17,7 x 10,5 cm.
Permer dekoreret med forgyldning med fugle, blomster, rocailler mv. samt ”Grolier”-båndslyng i sort.
Ryg: 6 ægte bind, titel i 2. felt på rødt skind, de øvrige felter dekoreret med blomster.
Forgyldte borter på kanter og indslag.
Forsats af marmorpapir marmoreret på begge sider, to forskellige mønstre.
Ciseleret snit i rødt klistermarmormønster med stjerner i guld, helt guldsnit om hjørner.
Proveniens: Ukendt.
Klik for større billede Forside
Ryg
180II,-192 8º
C.F. Gellert: Briefe, nebst einer Praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen.
Zweyte Auflage.
Leipzig 1756.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 2. halvdel af 1700-tallet.
Helbind af brunt skind. 20 x 12 cm.
På permer forgyldt ramme yderst med en blomst i hvert hjørne, stænket skind, midterfelt af ustænket skind indrammet af forgyldte rocailler forbundet med små ornamenter.
Ryg: 5 ægte bind med guldtryk henover, påklæbet titel i 2. felt, stærkt slidte, forgyldte hjørneornamenter og blomstermidtornament i de øvrige felter.
Forgyldt linje på kanter i samme mønster som den yderste ramme på permerne. Sortmalede striber på indslag.
Forsats af marmorpapir i rødt, hvidt, blåt, grønt og gult.
Snit marmoreret i rødt, blåt og gult.
Proveniens: Ukendt.
Klik for større billede Forside
Bagside
Ryg
Snit
Forsnit
Forsats
82,-238 8º
Biblia, das ist: die gantze Heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments ...
Ulm 1763.
Bogbinder: Formentlig Johan Tobias Wilhelmi.
Indbundet i 2. halvdel af 1700-tallet.
Helbind af grønt maroquin dekoreret med forgyldning på permer, ryg, kanter og indslag. 17,1 x 10,2 cm.
På permer bred uregelmæssig kniplingsbort i rokokostil med blomster og agern, dronning Juliane Maries kronede monogram indadvendt i hjørnerne.
Ryg: 5 ægte bind, titel i 2. felt, Juliane Maries kronede monogram som midtornament i de øvrige felter.
På kanter og indslag bort med vindrueklaser.
Forsats af hvid silke med bort i guldtryk.
Snit i rødt klistermarmormønster, grønne hjørner, ciseleret, dekoreret med kroner, bladornamenter og priklinjer i guld.
Proveniens: Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel (1729-1796), Frederik V’s anden dronning.
Klik for større billede Forside
Bagside
Ryg
Monogram
Forsats
GkS 730 2º
J. Zuber: ... die Risse meiner Machine, mit welcher ich die Statua Friderich des V.ten ... auf die Ehren-Säul ... gesetzt habe.
(Planer til maskinen, der blev brugt til at anbringe rytterstatuen af Frederik V).
u.st. 1768.
Bogbinder: Ukendt.
Papirhåndskrift indbundet i 1768.
Helbind af rødt fløjl. 47 x 29,4 cm.
Yderst på permerne bred bort af guldtråd, i hjørnerne Christian VII’s kronede monogram i guldtråd, pailletter og blå- og rødfarvet tråd, midt på forpermen ordet ANNO i guldtråd, midt på bagpermen 1768 i guldtråd.
Ryg: Uden dekoration.
Forsats af hvidt papir med malede blomster i gule, røde og grønne farver på bund af blåt mønster.
Guldsnit.
Proveniens: Christian VII ((f. 1749) 1766-1808).
Klik for større billede Forside
Ryg
Monogram
60III,-232 4º
Ph. D. Lippert: Dactyliothec, vol. I.
Leipzig 1767.
Bogbinder: Ukendt.
Indbundet i 2. halvdel af 1700-tallet, tidligst i 1766.
Helbind, spejlbind, af lysebrunt kalveskind. 25,3 x 20,5 cm.
Yderst på permerne filet i guldtryk om stænket skind, dernæst svunget ramme i blindtryk med udadvendte hjørneornamenter, inderst rektangulær ramme i blindtryk forbundet i hjørnerne med blindtrykt skrålinje, midtfelt marmoreret. Såkaldt Holbergbind.
Ryg: 5 ægte bind, guldtryk, Christian VII’s kronede spejlmonogram i øverste felt, titel i 2. felt, bindnr. på grønt skind i 3. felt, det kongelige løvevåben i de øvrige felter.
Blindtrykt bort på kanter.
Forsats af kammarmorpapir.
Rød- og blåmalet snit.
Proveniens: Christian VII ((f. 1749) 1766-1808).
Klik for større billede Forside
Ryg
Forsats
Titelblad
NkS 363p
Johan Bülows Stambog.
1780-1826.
Bogbinder: Johan Tobias Wilhelmi.
Indbundet ca. 1780.
Helbind af rødt maroquin dekoreret med forgyldning på permer, ryg, kanter og indslag. 11,2 x 17,2 cm.
Yderst på permerne ornamental ramme med indadvendte tidsler i hjørnerne, fire blomster sat sammen til midterornament indrammet af rund, ornamental ramme med udadvendte blomster.
Ryg: 4 ægte bind med guldtrykt bånd henover, titel på grønt skind i 2. felt, de øvrige felter dekoreret med samme blomsterhjørneornamenter og stjerneornament i midten.
To forskellige borter på kanter og indslag.
Forsats af blåt klistermarmorpapir med mønster.
Guldsnit ciseleret ind mod ryggen.
Proveniens: Johan Bülow (1751-1828), hofmand, Frederik VI’s hofmarskal, kunstmæcen og bogsamler.

Tilbage til forside

Håndskriftafdelingen/
Boghistoriske Samlinger

© Det Kongelige Bibliotek 2003