Forrige

Næste

001 Forordning Huorledis i Pest / Blodsot / oc saadanne smitsomme Siugers tid / skal forholdis

WI Christian den Fierde / med Guds Naade / Danmarckis / Norgis / Wendis oc Gottis Konning / Hertug vdi Slesuig / Holsten /Stormarn oc Dithmersken Greff[ve] vdi Oldingborg oc Delmenhorst / etc. Giøre alle Vitterligt / at endog Wi vel vide / vdi Pest / Blodsot oc dislige Guds vredis tid / all Menniskelig forsictighed / være idel forgeffuis : Dog effterdi i sig selff Christeligt oc ret er / at en huer sig imod saadan Guds Rijß / besindelig forholder / sig derfore wndseer / oc bruger de Raad / Gud den Allemectigste  

Forrige

Næste