menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forside

Titelliste
Anvendt udgave
Manuskriptliste

Forfatterportræt
& bibliografi
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

1842 - 1927

Hjertensgodhed, Medlidenhed, Sandhedskjærlighed, og andre af de Egenskaber, der stærkest maa betegnes som gode og som udgjøre Godheden i streng Forstand, synes jeg ei man kan anbefale som Midler til at udholde Livet, thi de gjøre En mindst lige saa meget ulykkelig som lykkelig. Men saadanne Egenskaber som Letsind, Begeistring og indsnævring af Energien til faa og altid udførte Forsætter synes mig gode Dulmemidler ja Midler til Nydelse.

Til vennen Carl Salomonsen, 15.8.1872. Georg og Edvard Brandes. Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd (1939-42) I 285 ff.

 

1842 Født i København
1864 Magisterkonferens i æstetik
1866 Ophold i Paris
1870 Doktorgrad: Den franske æstetik i vore dage (om H. Taine)
1870 Rejser til England, Frankrig og Italien
1871 Forelæsningsrækken: "Hovedstrømninger i det 19. århundredes europæiske litteratur"
1877-82 Ophold i Berlin
1883 Det moderne gennembruds mænd
1927 Død i København
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345