Forrige

Næste

De humani corprois fabrica libri septem
Basel 1543

Denne bog har på mange måder haft samme indflydelse på lægevidenskaben som Copernicus' bog De revolutionibus ... havde for astronomien.

Begge bøger gjorde op med forestillinger nedarvet fra oldtiden. Vesalius' bog gjorde op med Galens fejlagtige anatomi og Copernicus' bog gjorde op med Ptolemæus' geocentriske verdensbillede med Jorden i midten.

Begge bøger udkom i 1543.

Forrige

Næste