© Det Kongelige Bibliotek 2002   H. C. Andersens papirklip i Det Kongelige Bibliotek. Portmans samling


1:1 

Stor

Klip + vers

Møllemand.

11 x 16,5 cm.

Klippet i Edinburgh 17. august 1847 til Miss Ross.

Liste nr. 42.

1:1 

Stor

Bogmærke. Klipninger på silke med heks og ugle.

6 x 24 cm.

Har tilhørt Louise Drewsen, f. Collin, eller hendes faster Louise Lind, f. Collin.

Liste nr. 279, kat. 474-76.

1:1 

Stor

Dukketeater med danserinder.

15 x 19 cm.

Sigfride Bille har meddelt i brev af 9. juli 1950: "Dette udklip af H. C. Andersen har tilhørt Grevinde Raben, f. Krogh paa Lekkende ved Præstø. Hun havde arvet det efter Frøken Charlotte E. Raben, en Søster til hendes Mand Grev Jonas Raben. H. C. Andersen kom meget paa Nysø hos Stampes, som var nære Naboer til Rabens paa Lekkende. - Min Mormor, Grevinde Raben, har i sin Tid givet mig Udklippet." Udklippet blev i 1962 købet af Francis Edwards, Ltd. hos Sotheby, og siden videresolgt til Rosenkilde og Bagger.

Liste nr. 280. Kat. 477.

1:1 

Stor

Silhouet med udspringende figurer: en danserinde og en harlekin. En figur, fra nakken, er gået tabt.

7 x 11 cm.

Meddelt af Karen Egede Albrecher: "Denne Silhouet er klippet af H. C. Andersen og foræret til min Farmor, Fru Sporon, f. Bjerregaard, som traf H. C. Andersen i Konferentsraad, Nationalbankdir. Lindemanns Hjem i Raadhusstræde 1."

Liste nr. 281. Kat. 478

Medium 

Stor

Stor kone i grønt med forklæde.

33 x 28 cm.

Liste nr. 282. Kat. 479.

1:1 

Stor

Korvetten "Galathea" i Konstantinopels havn.

13 x 9 cm.

Om klippet meddeler Anders S. A. Bille, dat. 14. 8. 1922, følgende: "Silhuet, klippet af Professor H. C. Andersen og givet til hans Gudsøn Steen Andersen Bille (min Fader). S. A. Bille gav den d. 30. Juni 1884 til sin Gudsøn Carl Steen Kalani Hedemann. I 1910 sendte C. S. K. Hedemann den tilbage til S. A. Bille for at han kunne give sine sønner den. Ved S. A. Billes Død kom den i mit Eje."

Liste nr. 283. Kat. 480.

1:1 

Stor

Møllemand.

21,5 x 23 cm.

Har tilhørt Mathilde Ørsted, datter af H. C. Ørsted.

Liste nr. 284. Kat. 481.

1:1 

Stor

Symmetrisk klipning.

5,5 x 6,5 cm. (kun klipning)

Lå som bogmærke i Goethes "Faust" (1847) med dedikation til Jonas Collin.

Liste nr. 285. Kat. 482.

1:1 

Stor

Blomstermand.

18,5 x 26 cm.

Silhouetklipning, foræret botanikeren J. M. C. Lange under et af H. C. Andersens besøg i 1848 hos B. S. Ingemann i Sorø, hvor Lange da var konstitueret lektor ved Akademiet. Bemærk allusionerne til botanikken: solsikkehovedet, fingre som blade o.s.v.

Liste nr. 287. Kat. 484.

Medium 

Stor

Klipninger, brev og fotografi i glas og ramme.

55 x 44 cm.

Kat. 490-493. (Se enkeltoptagelser nedenfor).

1:1 

Dansende.

21 x 3,5 cm.

Kat. 490-493.

1:1 

Møllemand.

13,5 x 13 cm.

Kat. 490-493.

1:1 

Stor

Mænd med danserinder.

13,5 x 8 cm.

Kat. 490-493.

1:1 

Teaterdekoration.

12,5 x 10,5 cm.

Kat. 490-493.

Stor 

Brevdigt.

20,5 x 13 cm.

H. C. Andersen skriver i sin dagbog d. 29. 5. 1874 bl.a.: "Fritze Wanda har gjemt den første Bouquet jeg gav hende som lille pige, den er sat i Glas og Ramme, i Dag skrev jeg under Bouquetten:

Den første bouquet Fritze-Wanda modtog,/ Den lagde hun strax i Mindernes Bog./ Bouquetten hun fik af Børnenes Ven,/ Fritze-Wandas - / H. C. Andersen// N.B./ Bouquettens Dato mindes ei/ Men Verset er fra fire og halvfjers i Mai."/

Kat. 490-493.

Medium 

Lineal med klipninger (forsiden).

31 x 4 cm.

Medium 

Lineal med påklistrede blomster (bagsiden).

31 x 4 cm.

Med dedikation til N. W. Gade, 1872.

Medium 

Stor

Vifte.

36 x 22 cm. (udfoldet)

Foræret til frk. Anna Scavenius

Medium 

Stor

Vifte (udsnit).

36 x 22 cm. (udfoldet)

På hvert af de 17 vifteblade har H. C. Andersen skrevet et vers, på det sidste: "Jeg tror, der er skønnest i Danmark."

TOP

Tilbage til forsiden

© Det Kongelige Bibliotek 2002