Tilbage til H.C. Andersens eventyr-manuskripter - Forside
H.C. Andersens eventyr-manuskripter Oversigt

Kronologisk:

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. 1835-37

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. 1838-42

Nye Eventyr. Første Bind. 1844-45

Nye Eventyr. Andet Bind. 1847-48

Eventyr med Illustrationer af Vilh. Pedersen. 1850

Historier

Fra Historier med Illustrationer af Vilh. Pedersen. 1855

Nye Eventyr og Historier. Første Række. 1858-60

Fra Eventyr og Historier I 1862

Fra Eventyr og Historier II 1863

Nye Eventyr og Historier. Anden Række. 1861-66

Fra Samlede Skrifter 25.-28. Bind 1868

Dryaden 1868

Tre nye Eventyr og Historier 1870

Fra Eventyr og Historier Femte Bind 1874

Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. 1872

Tillæg: Eventyr udenfor de samlede udgaver

Utrykte eventyrmanuskripter

 

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. 1835-37.

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte 1835.
Fyrtøiet (manuskript, tekst).
Lille Claus og store Claus (manuskript, tekst)
Prindsessen paa Ærten (manuskript, tekst)
Den lille Idas Blomster (manuskript, tekst)

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Andet Hefte 1835.
Tommelise (manuskript, tekst)
Den uartige Dreng (manuskript, tekst)
Reisekammeraten (manuskript, tekst)

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Tredie Hefte 1837.
Den lille Havfrue (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Keiserens nye Klæder (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)


Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. 1838-42.

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte. 1838.
Gaaseurten (manuskript ukendt, tekst)
Den standhaftige Tinsoldat (manuskript ukendt, tekst)
De vilde Svaner (manuskript, tekst)

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Andet Hefte. 1839.
Paradisets Have (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Den flyvende Kuffert (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Storkene (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842.
Ole Lukøie (manuskript, tekst)
Rosen-Alfen (manuskript ukendt, tekst)
Svinedrengen (manuskript, tekst)
Boghveden (manuskript, tekst)
Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr. [Fra Digte 1830.] (manuskript ukendt, tekst)
Lykkens Kalosker. Et Eventyr. [Fra Tre Digtninger 1838.] (manuskript, tekst)


Nye Eventyr. Første Bind. 1844-45.

Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling. 1844.
Engelen (manuskript ukendt, tekst)
Nattergalen (manuskript ukendt, tekst)
Kjærestefolkene (manuskript, tekst)
Den grimme Ælling (manuskript ukendt, tekst)

Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845.
Grantræet (manuskript, tekst)
Sneedronningen (manuskript i Univ.Bibl. Uppsala, tekst)

Nye Eventyr. Første Bind. Tredie Samling. 1845.
Elverhøi (manuskript stjålet, Odense Bys Museer, tekst)
De røde Skoe (manuskript, tekst)
Springfyrene (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Holger Danske (manuskript, tekst)


Nye Eventyr. Andet Bind. 1847-48.

Nye Eventyr. Andet Bind. Første Samling. 1847.
Den gamle Gadeløgte (manuskript, tekst)
Nabofamilierne (manuskript, tekst)
Stoppenaalen (manuskript, tekst)
Lille Tuk (manuskript, tekst)
Skyggen (manuskript, tekst)

Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling. 1848.
Det gamle Huus (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Vanddraaben (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Den lille Pige med Svovlstikkerne (manuskript, tekst)
Den lykkelige Familie (manuskript (koncept), (renskrift, Odense Bys Museer), tekst)
Historien om en Moder (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Flipperne (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)


Eventyr med Illustrationer af Vilh. Pedersen. 1850.
Hyldemoer (manuskript ukendt, tekst)
Lykkens Kalosker. Revideret form (manuskript ukendt, tekst)
Klokken (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Hørren (manuskript ukendt, tekst)


Historier.

Historier. Første Samling. 1852.
Aarets Historie (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Verdens deiligste Rose (manuskript ukendt, tekst)
Et Billede fra Castelsvolden (manuskript ukendt, tekst)
Paa den yderste Dag (manuskript ukendt, tekst)
Det er ganske vist! (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Svanereden (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Et godt Humeur (manuskript (kladde), (renskrift), tekst)

Historier. Anden Samling. 1853.
Hjertesorg (manuskript, tekst)
"Alt paa sin rette Plads!" (manuskript (koncept (defekt)), (koncept), tekst)
Nissen hos Spekhøkeren (manuskript, tekst)
Om Aartusinder (manuskript, tekst)
Under Piletræet (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)


Fra Historier med Illustrationer af Vilh. Pedersen. 1855.
"Der er Forskjel." (manuskript ukendt, tekst)
Fem fra en Ærtebælg (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Et Blad fra Himlen (manuskript ukendt, tekst)
Den gamle Gravsteen (manuskript, tekst)
Klods-Hans (manuskript, tekst)
Fra et Vindue i Vartou (manuskript ukendt, tekst)
Ib og lille Christine (manuskript (kladde), (renskrift), tekst)
Den sidste Perle (manuskript, tekst)
"Hun duede ikke." (manuskript, tekst)
To Jomfruer (manuskript (koncept), (renskrift), Odense Bys Museer, tekst)
Ved det yderste Hav (manuskript (renskrift), (rettet afskrift), tekst)
Pengegrisen (manuskript, tekst)


Nye Eventyr og Historier. Første Række. 1858-60.

Nye Eventyr og Historier. Første Række. Første Samling. 1858.
Suppe paa en Pølsepind (manuskript ukendt, tekst)
Flaskehalsen (manuskript ukendt, tekst)
Pebersvendens Nathue (manuskript, tekst)
"Noget." (manuskript, tekst)
Det gamle Egetræes sidste Drøm (manuskript, tekst)
ABC-Bogen (manuskript, tekst)

Nye Eventyr og Historier. Første Række. Anden Samling. 1858.
Dynd-Kongens Datter (manuskript (udkast), (koncept), (renskrift), tekst)
Hurtigløberne (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Klokkedybet (manuskript, tekst)

Nye Eventyr og Historier. Første Række. Tredie Samling. 1859.
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Pigen, som traadte paa Brødet (manuskript, tekst)
Taarnvægteren Ole (manuskript (udkast), (kladde), (koncept), tekst)
Anne Lisbeth (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Børnesnak (manuskript (koncept), (renskrift), (renskrift, sidste form), tekst)
Et Stykke Perlesnor (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)

Nye Eventyr og Historier. Første Række. Fjerde Samling. 1860.
Pen og Blækhuus (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Barnet i Graven (manuskript, tekst)
Gaardhanen og Veirhanen (manuskript (udkast), (koncept), (renskrift), tekst)
"Deilig!" (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
En Historie fra Klitterne (manuskript (udkast), (renskrift), tekst)


Fra Eventyr og Historier I 1862
Metalsvinet (manuskript, tekst)
Venskabs-Pagten (manuskript, tekst)
En Rose fra Homers Grav (manuskript, tekst)


Fra Eventyr og Historier II 1863
Bedstemoder (manuskript, tekst)
Fugl Phønix (manuskript, tekst)
En Historie (manuskript, tekst)
Den stumme Bog (manuskript, tekst)
"Ærens Tornevej" (manuskript ukendt, tekst)
Jødepigen (manuskript ukendt, tekst)


Nye Eventyr og Historier. Anden Række. 1861-66.

Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Første Samling. 1861.
Tolv med Posten (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Skarnbassen (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Hvad Fatter Gjør, det er altid det Rigtige (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
De Vises Steen (manuskript i privateje), tekst)
Sneemanden (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
I Andegaarden (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Det nye Aarhundredes Musa (manuskript (koncept A), (koncept B), (koncept C), (renskrift), tekst)

Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Anden Samling. 1862.
Iisjomfruen (manuskript (forarbejde), (koncept), (renskrift), Odense Bys Museeer, tekst) Sommerfuglen (manuskript, tekst)
Psychen (manuskript, tekst)
Sneglen og Rosenhækken (manuskript, tekst)

Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Tredie Samling. 1863.
Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen (manuskript (koncept), (trykmanuskript), tekst)
Veirmøllen (manuskript (udkast), (trykmanuskript), tekst)
Sølvskillingen (manuskript (udkast), (kladde), (trykmanuskript), tekst)
Bispen paa Børglum og hans Frænde (manuskript (udkast), (kladde), tekst)
I Børnestuen (manuskript, tekst)
Guldskat (manuskript (udkast), (koncept), (trykmanuskript), tekst)
Stormen flytter Skilt (manuskript (koncept), (trykmanuskript), tekst)

Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Fjerde Samling. 1866.
Gjemt er ikke glemt (manuskript, tekst)
Portnerens Søn (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Flyttedagen (manuskript, tekst)
Sommergjækken (manuskript (koncept), (renskrift), Odense Bys Museer, tekst)
Moster (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Skrubtudsen (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)


Fra Samlede Skrifter 25.-28. Bind 1868.
Den onde Fyrste (ikke manuskript på KB, tekst)
Marionetspilleren (manuskript, tekst)
To Brødre (manuskript (koncept), (renskrift), (renskrift), (renskrift), Odense Bys Museer, tekst)
Den gamle Kirkeklokke (manuskript (udkast), (koncept), tekst)
Theepotten (manuskript, tekst)
Folkesangens Fugl (manuskript (udkast), (koncept), (renskrift), tekst)
De smaa Grønne (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Nissen og Madammen (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Peiter, Peter og Peer (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Vænø og Glænø (manuskript (udkast), (koncept), tekst)
Gudfaders Billedbog (manuskript (kladde), (rettet koncept), tekst)


Dryaden 1868.
Dryaden (manuskript (koncepter), (koncept), tekst)


Tre nye Eventyr og Historier 1870.
Hønse-Grethes Familie (manuskript (udkast), (renskrift), tekst)
Hvad Tidselen oplevede (manuskript (renskrift A), (renskrift B), tekst)
Hvad man kan hitte paa (manuskript, tekst)


Fra Eventyr og Historier Femte Bind 1874.
Laserne (manuskript (koncept A), (koncept B), (renskriftfragment), (renskrift a + b), tekst)
Loppen og Professoren (ikke manuskript på KB, tekst)


Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. 1872.

Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Første Samling. 1872.
Lykken kan ligge i en Pind (manuskript (koncept), (renskrift), (renskrift), tekst)
Kometen (manuskript (udkast), (kladde), (renskrift), tekst)
Ugedagene (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Solskins-Historier (manuskript ukendt, tekst)
Oldefa'er (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Hvem var den Lykkeligste? (manuskript, tekst)
Lysene (manuskript, tekst)
Det Utroligste (manuskript, tekst)
Hvad hele Familien sagde (manuskript (renskrift), (afskrift), Odense Bys Museer, tekst)
"Dandse, dandse, dukke min!" (manuskript ukendt, tekst)
"Spørg Amagermo'er!" (manuskript ukendt, tekst)
Den store Søslange (manuskript, tekst)
Gartneren og Herskabet (manuskript, tekst)

Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Anden Samling. 1872.
Hvad gamle Johanne fortalte (manuskript (koncept), (rettet renskrift), tekst)
Portnøglen (manuskript, tekst)
Krøblingen (manuskript, tekst)
Tante Tandpine (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)


Tillæg: Eventyr udenfor de samlede udgaver.
Det sjunkne Kloster (manuskript ukendt, tekst)
Den fattige Kone og den lille Canariefugl (manuskript, tekst)
Smaahistorier (manuskript ukendt, tekst)
[Temperamenterne] (manuskript, tekst)
Kartoflerne (manuskript (koncept A), (koncept B), tekst)
Urbanus (manuskript, tekst)
Æblet (manuskript, tekst)
"Man siger - "! (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Vor gamle Skolemester (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Herrebladene (manuskript, tekst)
Qvæk (manuskript (udkast), (udkast), tekst)
[Skriveren] (manuskript, tekst)
Danish Popular Legends (manuskript ukendt, tekst)


Utrykte eventyrmanuskripter
Storkens Tanker (manuskript, utrykt)
Hvad Uhret fortæller (manuskript, utrykt)
Et Storkebrev fra Suez før Canalens Aabning (manuskript, utrykt)
Hønsehuset (manuskript, utrykt)
Fedtepletten (manuskript, utrykt)
En Humlestang (manuskript, utrykt)
Hvad Havet fortæller (manuskript, utrykt)
Ivede avede! (manuskript, utrykt)
Herregaarden (manuskript, utrykt)
Hvorledes Kik fik Udmærkelse i Regning (manuskript, utrykt)
[Uden titel] (manuskript, utrykt)
De grønne Øer (manuskript, utrykt)
Mirakel i vor Tid (manuskript, utrykt)
Hjemlig (manuskript, utrykt)
Ørentvisten (manuskript, utrykt)

Alfabetisk:

ABC-Bogen (manuskript, tekst)
"Alt paa sin rette Plads!" (manuskript (koncept (defekt)), (koncept), tekst)
Anne Lisbeth (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)

Barnet i Graven (manuskript, tekst)
Bedstemoder (manuskript, tekst)
Bispen paa Børglum og hans Frænde (manuskript (udkast), (kladde), tekst)
Boghveden (manuskript, tekst)
Børnesnak (manuskript (koncept), (renskrift), (renskrift, sidste form), tekst)

"Dandse, dandse, dukke min!" (manuskript ukendt, tekst)
Danish Popular Legends (manuskript ukendt, tekst)
De grønne Øer (manuskript, utrykt)
De røde Skoe (manuskript, tekst)
De smaa Grønne (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
De vilde Svaner (manuskript, tekst)
De Vises Steen (manuskript i privateje), tekst)
"Deilig!" (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Den fattige Kone og den lille Canariefugl (manuskript, tekst)
Den flyvende Kuffert (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Den gamle Gadeløgte (manuskript, tekst)
Den gamle Gravsteen (manuskript, tekst)
Den gamle Kirkeklokke (manuskript (udkast), (koncept), tekst)
Den grimme Ælling (manuskript ukendt, tekst)
Den lille Havfrue (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Den lille Idas Blomster (manuskript, tekst)
Den lille Pige med Svovlstikkerne (manuskript, tekst)
Den lykkelige Familie (manuskript (koncept), (renskrift, Odense Bys Museer), tekst)
Den onde Fyrste (ikke manuskript på KB, tekst)
Den sidste Perle (manuskript, tekst)
Den standhaftige Tinsoldat (manuskript ukendt, tekst)
Den store Søslange (manuskript, tekst)
Den stumme Bog (manuskript, tekst)
Den uartige Dreng (manuskript, tekst)
"Der er Forskjel." (manuskript ukendt, tekst)
Det er ganske vist! (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Det gamle Egetræes sidste Drøm (manuskript, tekst)
Det gamle Huus (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Det nye Aarhundredes Musa (manuskript (koncept A), (koncept B), (koncept C), (renskrift), tekst)
Det sjunkne Kloster (manuskript ukendt, tekst)
Det Utroligste (manuskript, tekst)
Dryaden (manuskript (koncepter), (koncept), tekst)
Dynd-Kongens Datter (manuskript (udkast), (koncept), (renskrift), tekst)
Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr. [Fra Digte 1830.] (manuskript ukendt, tekst)

Elverhøi (manuskript stjålet, Odense Bys Museer, tekst)
En Historie (manuskript, tekst)
En Historie fra Klitterne (manuskript (udkast), (renskrift), tekst)
En Humlestang (manuskript, utrykt)
En Rose fra Homers Grav (manuskript, tekst)
Engelen (manuskript ukendt, tekst)
Et Billede fra Castelsvolden (manuskript ukendt, tekst)
Et Blad fra Himlen (manuskript ukendt, tekst)
Et godt Humeur (manuskript (kladde), (renskrift), tekst)
Et Storkebrev fra Suez før Canalens Aabning (manuskript, utrykt)
Et Stykke Perlesnor (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)

Fedtepletten (manuskript, utrykt)
Fem fra en Ærtebælg (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Flaskehalsen (manuskript ukendt, tekst)
Flipperne (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Flyttedagen (manuskript, tekst)
Folkesangens Fugl (manuskript (udkast), (koncept), (renskrift), tekst)
Fra et Vindue i Vartou (manuskript ukendt, tekst)
Fugl Phønix (manuskript, tekst)
Fyrtøiet (manuskript, tekst).

Gartneren og Herskabet (manuskript, tekst)
Gjemt er ikke glemt (manuskript, tekst)
Grantræet (manuskript, tekst)
Gudfaders Billedbog (manuskript (kladde), (rettet koncept), tekst)
Guldskat (manuskript (udkast), (koncept), (trykmanuskript), tekst)
Gaardhanen og Veirhanen (manuskript (udkast), (koncept), (renskrift), tekst)
Gaaseurten (manuskript ukendt, tekst)

Herrebladene (manuskript, tekst)
Herregaarden (manuskript, utrykt)
Historien om en Moder (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Hjemlig (manuskript, utrykt)
Hjertesorg (manuskript, tekst)
Holger Danske (manuskript, tekst)
"Hun duede ikke." (manuskript, tekst)
Hurtigløberne (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Hvad Fatter Gjør, det er altid det Rigtige (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Hvad gamle Johanne fortalte (manuskript (koncept), (rettet renskrift), tekst)
Hvad Havet fortæller (manuskript, utrykt)
Hvad hele Familien sagde (manuskript (renskrift), (afskrift), Odense Bys Museer, tekst)
Hvad man kan hitte paa (manuskript, tekst)
Hvad Tidselen oplevede (manuskript (renskrift A), (renskrift B), tekst)
Hvad Uhret fortæller (manuskript, utrykt)
Hvem var den Lykkeligste? (manuskript, tekst)
Hvorledes Kik fik Udmærkelse i Regning (manuskript, utrykt)
Hyldemoer (manuskript ukendt, tekst)
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Hønse-Grethes Familie (manuskript (udkast), (renskrift), tekst)
Hønsehuset (manuskript, utrykt)
Hørren (manuskript ukendt, tekst)

I Andegaarden (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
I Børnestuen (manuskript, tekst)
Ib og lille Christine (manuskript (kladde), (renskrift), tekst)
Iisjomfruen (manuskript (forarbejde), (koncept), (renskrift), Odense Bys Museeer, tekst)
Ivede avede! (manuskript, utrykt)

Jødepigen (manuskript ukendt, tekst)

Kartoflerne (manuskript (koncept A), (koncept B), tekst)
Keiserens nye Klæder (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Kjærestefolkene (manuskript, tekst)
Klods-Hans (manuskript, tekst)
Klokkedybet (manuskript, tekst)
Klokken (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Kometen (manuskript (udkast), (kladde), (renskrift), tekst)
Krøblingen (manuskript, tekst)

Laserne (manuskript (koncept A), (koncept B), (renskriftfragment), (renskrift a + b), tekst)
Lille Claus og store Claus (manuskript, tekst)
Lille Tuk (manuskript, tekst)
Loppen og Professoren (ikke manuskript på KB, tekst)
Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen (manuskript (koncept), (trykmanuskript), tekst)
Lykken kan ligge i en Pind (manuskript (koncept), (renskrift), (renskrift), tekst)
Lykkens Kalosker. Et Eventyr. [Fra Tre Digtninger 1838.] (manuskript, tekst)
Lykkens Kalosker. Revideret form (manuskript ukendt, tekst)
Lysene (manuskript, tekst)

"Man siger - "! (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Marionetspilleren (manuskript, tekst)
Metalsvinet (manuskript, tekst)
Mirakel i vor Tid (manuskript, utrykt)
Moster (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)

Nabofamilierne (manuskript, tekst)
Nattergalen (manuskript ukendt, tekst)
Nissen og Madammen (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Nissen hos Spekhøkeren (manuskript, tekst)
"Noget." (manuskript, tekst)

Oldefa'er (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Ole Lukøie (manuskript, tekst)
Om Aartusinder (manuskript, tekst)

Paradisets Have (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Pebersvendens Nathue (manuskript, tekst)
Peiter, Peter og Peer (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Pen og Blækhuus (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Pengegrisen (manuskript, tekst)
Pigen, som traadte paa Brødet (manuskript, tekst)
Portnerens Søn (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Portnøglen (manuskript, tekst)
Prindsessen paa Ærten (manuskript, tekst)
Psychen (manuskript, tekst)
Paa den yderste Dag (manuskript ukendt, tekst)

Qvæk (manuskript (udkast), (udkast), tekst)

Reisekammeraten (manuskript, tekst)
Rosen-Alfen (manuskript ukendt, tekst)

Skarnbassen (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
[Skriveren] (manuskript, tekst)
Skrubtudsen (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Skyggen (manuskript, tekst)
Smaahistorier (manuskript ukendt, tekst)
Sneedronningen (manuskript i Univ.Bibl. Uppsala, tekst)
Sneemanden (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Sneglen og Rosenhækken (manuskript, tekst)
Solskins-Historier (manuskript ukendt, tekst) Sommerfuglen (manuskript, tekst)
Sommergjækken (manuskript (koncept), (renskrift), Odense Bys Museer, tekst)
Springfyrene (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
"Spørg Amagermo'er!" (manuskript ukendt, tekst)
Stoppenaalen (manuskript, tekst)
Storkene (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Storkens Tanker (manuskript, utrykt)
Stormen flytter Skilt (manuskript (koncept), (trykmanuskript), tekst)
Suppe paa en Pølsepind (manuskript ukendt, tekst)
Svanereden (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Svinedrengen (manuskript, tekst)
Sølvskillingen (manuskript (udkast), (kladde), (trykmanuskript), tekst)

Tante Tandpine (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
[Temperamenterne] (manuskript, tekst)
Theepotten (manuskript, tekst)
To Brødre (manuskript (koncept), (renskrift), (renskrift), (renskrift), Odense Bys Museer, tekst)
To Jomfruer (manuskript (koncept), (renskrift), Odense Bys Museer, tekst)
Tolv med Posten (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Tommelise (manuskript, tekst)
Taarnvægteren Ole (manuskript (udkast), (kladde), (koncept), tekst)

[Uden titel] (manuskript, utrykt)
Ugedagene (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Under Piletræet (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Urbanus (manuskript, tekst)

Vanddraaben (manuskript, Odense Bys Museer, tekst)
Ved det yderste Hav (manuskript (renskrift), (rettet afskrift), tekst)
Veirmøllen (manuskript (udkast), (trykmanuskript), tekst)
Venskabs-Pagten (manuskript, tekst)
Verdens deiligste Rose (manuskript ukendt, tekst)
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Vor gamle Skolemester (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)
Vænø og Glænø (manuskript (udkast), (koncept), tekst)

Æblet (manuskript, tekst)
"Ærens Tornevej" (manuskript ukendt, tekst)

Ørentvisten (manuskript, utrykt)

Aarets Historie (manuskript (koncept), (renskrift), tekst)

 


 

Top

Tilbage til H.C. Andersens eventyr-manuskripter - Forside

    © Det Kongelige Bibliotek 2004-2005