Næste | Forrige | Udpluk forside | DNLB hjemmeside


Stevns.jpg (195127 bytes) Abildgaard, Søren
Søren Abildgaards Beskrivelse over Stevens Klint og dens naturlige Mærkværdigheder, oplyst og udførdt med Mineralogiske og Chymiske Betragtninger
Kiøbenhavn 1759

Tab. I:
Fig. 1. Mannehoved og Graabens Odde
Fig. 2. Klint-Slottet og Høyerup Kirke

Fås som dobbeltfløjet postkort

Til Højerup kirke knytter sig et folkesagn:

En Skipper, som engang var i Havsnød lige udenfor Stevns Klint, gjorde det Løfte, at han til Vartegn for Andre ville bygge en Kirke paa Klinten, saafremt han selv undgik den Fare, hvori han var stedet. Og han holdt ogsaa sit Løfte og byggede Høierup Kirke. I Kirken er derfor til Minde herom et forgyldt Billede af en Mand, der holder eet Anker. Men Kirken og den hosliggende Kirkegaard staaer saa yderligt paa Klinten, at man i Klintebruddet stundom seer fremstikkende Dødningebeen, saa at man vel maate frygte for, at den omsider vil styrte ned; men hver Julenat hopper den et Hanefjed længere ind i Landet.

(J. M. Thiele: Danmarks Folkesagn. København 1843. Side 203)

I 1928 styrtede koret i havet.


Webmaster@dnlb.dk

© Copyright 2002 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek