Charles Darwin (1809-1882)


Introduktion

Endevæggene
- Den østlige endevæg
- Den vestlige endevæg
- Sammenstilling

Portrætterne
- Den sydlige væg
    - Hippokrates
    - Steno
    - Newton
    - Pasteur
    - Darwin
- Den nordlige væg
    - Aristoteles
    - Tycho Brahe
    - Kopernikus
    - Ørsted
    - Einstein
- Den vestlige endevæg
    - Bohr
    - Krogh

Andreas Friis
Artikel af Hannemarie Ragn Jensen

Credits m.v.


 

 


Andreas Friis: Darwin
    Darwin var søn af en velhavende læge og gjorde, allerede inden han som 16-årig påbegyndte lægestudiet, mange naturiagttagelser. Darwin fuldførte ikke lægestudiet og blev i stedet sendt til Cambridge for at læse teologi. I Cambridge gennemførte han det teologiske studium, men hans hovedinteresse var naturhistorien, og han modtog sideløbende med teologistudierne privatundervisning i naturhistorie, hvor han især gjorde sig bemærket inden for geologien.

Som 22-årig blev han af en af sine lærere anbefalet til en ekspedition Jorden rundt med skibet Beagle. Rejsen kom til at vare fem år, og især et ophold på Galapagosøerne blev betydningsfuldt for Darwins senere arbejder. Efter hjemkomsten udsendte Darwin tre bøger med geologisk indhold, som, skønt de kom til at stå i skyggen af Darwins senere arbejder, bidrog til fagets udvikling.

Større betydning end de geologiske værker skulle Darwins biologiske arbejder få. Han var optaget af evolutionstanken og arbejdede med den i mange år inden han i 1859 udsendte sit hovedværk, The Origin of Species (Da. Arternes Oprindelse, 1872). Heri fremsætter han teorien om arternes udvikling ved hjælp at de bedst egnedes overlevelse. I et miljø, hvor der er begrænsede ressourcer, vil de bedst egnede have de bedste muligheder for at formere sig, og med tiden ændres arten i en retning, som passer bedre til det givne miljø - eller arten tilpasser sig på denne måde til ændringer i miljøet. Ud over Arternes Oprindelse skrev Darwin flere bøger om biologi, som hver især har haft betydning for den videnskabelige udvikling.

Som forventeligt vakte Darwins bøger om evolution voldsom modstand fra mange kredse, videnskabelige som kirkelige. Ikke desto mindre blev Darwin en internationalt feteret videnskabsmand, og han blev, mod sit eget ønske, begravet i Westminster Abbey sammen med andre betydningsfulde englændere.

© Copyright 2004 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek & Copyright 1940-44 Andreas Friis