Link: tilbage til forsiden
Hjem: ELEKTRA - e-ressourcer: e-biografier og biografiske portrætter: Nyere danske forfattere: Lene Henningsen
 
Noget må være voldsommere end livet

Lene Henningsen skriver indtrængende om det at ville være til
af Jakob Brønnum

Lene Henningsen har siden debuten i 1991 på fem år udsendt fem digtsamlinger hos Borgen: Jeg siger dig, Sabbat, Solsmykket, En drøm mærket dag og De blå vidner.
    I det 33 afsnit store titeldigt i den stort anlagte digtsamling Solsmykket, der er på mere end 120 sider, skriver hun:
   
    "Mørke jord
    Overalt et ekko
   
    Du skulle kæmpe
    Du skulle kæmpe
   
    En langsom mængde
    Lytter efter tørst
    Gennemsøger for tørst
   
    Lader først senere
    Alene
   
    Måne
    Måne
    Dybere end måne
    Lys
    Lettere end lys
   
    En forsigtig hud
    Hvor det altid fryser
    Al renhed altid fryser
   
    Men dagen
    Kender du
    Dagen
    Stod i solkrigerens tegn"
   
    Og i Sabbat går Lene Henningsen i digtet Indkaldelser til krig videre end til at tale om kampen under lys og sol og måne som det, der kan give varme til en altid frysende hud:
   
    "Indkaldelser til krig
    Nat i blodet sender dig tilbage til
    byen i begyndelsen
    Nu må du kunne huske meningen
    Nu må du kunne huske før oversvømmelsen
    og før
    Du finder aldrig hele landet
    Alt for mange steder ventes du i land
    Hvor kom du fra?
    Her skulle være plads til blinde sange
    Fuldskab i blodige gader
    Lommernes uldne lys
    Stadigt svagere ord i dage med tilkæmpet ro
    Rummes du her eller kvæles du?
    Knæler foran byen i begyndelsen
    og husker næsten intet
    ...
    Du husker næsten intet
    Blodet ventes overalt
    Du husker næsten ikke din krig
    rejse overfart forlis
    Ser nærmest alle byernes lys
    En nærmest rimelig frist i de knuste lygter
    En lille mørk båd over stranden
    Du drømmer
    En lille båd af lys over stranden
    Du drømmer du skal i krig."
   
    Selv meget abstrakte strofer fra Solsmykket, digtet Fakkelbyen, formidler - i en tid, hvor verdensbilleder i litteraturen normalt optræder som ensomt flaksende fragmenter af noget sprængt - den fornemmelse eller den vished, at noget i tilværelsen er vigtigt. Og at det er vigtigt at sige det:
   
    "Fra blodet lyden af begyndelse
   
    Du kan gå igennem
    Fortvivlet øjeblikket
    Eufori
    Men hvert øjeblik
    I disciplin bevægelse
    Glæde kræver
   
    Styrken Så blod
   
    Flyd stille
    Nødvendigt
    og indenfor"
   
    Skønt, når det går så vidt som til regulær hengivelse, kommer tidsåndens og generationens ironiske, eller i det mindste pr. definition distancerede sindstilstand alligevel frem - i den forklarende parantes til slut i strofen fra afsnitet Til en druknet - klassisk requiem fra Solsmykket:
   
    "Finde frem
    det uendelige følge
    lyden lyset
    voldsommere end livet
    noget må være
    voldsommere end livet
    en stemme høres stadig
    Giv os tid
    (det var hengivelse)"
   
    Med ord og begreber som spørgsmål, ansvar, evigt, dybere og behov for mening samler åbningslinierne i den ultra korte samling En drøm mærket dag op på disse motiver i Lene Henningsens forfatterskab:
   
    "Først spørgsmålene:
    Hvis tiden lader sig gribe. Med ord.
    Hvis ethvert sted har sin forvandling,
    fremtiden giver varsler, åbner
    forvandlingen. Med ord.
    Hvis dette nye kræver dette: Nu/
    overskridelse/spring.
    Lad mig så være det ekstreme
    eksempel. Digt.
    Hvordan bære verden/ viden der vokser
    uregerligt/ vild tale i nervernes
    elektriske vegetation.
    Evige spørgsmål, evigt ansvar,
    behov for mening. dybere, dybere."
   
    Senere i samlingen kommer Lene Henningsen med en markant kulturkritik:
   
    "Min tids djævlemusik/sørgemusik/
    hudflettende apokalypser.
    Det ligner en middelalder. Og hvad
    kalder vi os selv?"
   
    Og om det, at bevidstheden ingen helhed kender, men er sammensat som en internationalt markedsført hybrid med det resultat at folk(eslagene) har mulighed for at have identitet om sig selv:
   
    "Underholdning. Bøn om forsikring:
    Fri os fra kedsomheden og gør det
    kraftigere. Kraftigere!
    Hybridbabyen i hjernen samler sammen
    og taber. Plakatøjne skriger hæst
    om al verdens tryghed. Smiler med
    tænder sammensmedet af nationers
    skingre stjerner i forening."
   
    I en vignet i samme samling er den udtryksform, som Lene Henningsen i sit viljesstærke stof har arbejdet sig henimod fuldstændiggjort. Den stakkato-tone, der har præget digtene bliver det eneste, som kan bryde gennem overfladelivet, den laveste fællesnævners identitetsløse kultur, og punktere den:
   
    "Drømmen bag dig. Klar mosaik.
    Kraften. Gå mod den. Siden morgen
    og altid. Noget brydes.
    Det der elskes. Rejsende igen.
    Solen større end sig lys. Siger
    i dig. Bær det. Gentager i dig:
    Bær det."Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]
Nyere danske forfattere
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!