[Kritisk Revy 1928, hefte 2, forsiden]

[[udklip af avisside - se facsimile]]


Gå til omslagets side 2 [[med indholdsfortegnelse]]