Tema 2 - Besættelsen

 

Under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 blev dagligdagen vanskelig for befolkningen. Varer blev rationeret eller erstattet af andre, f.eks. blev nogle sko lavet af rødspætteskind og der blev dyrket tobak flere steder i landet.

Nogle blev aktive modstandsfolk, andre udtrykte modstanden mere passivt, f.eks. ved at synge danske sange på alsangstævner.

 

 


Montre 2

 


Montre 2a

 


Montre 2b