Henrik Kruse
(1630-1651)


Kruse overtog formentlig Jørgen Hantsch seniors forretning, der ser ud til at være lukket med udgangen af 1629. Forlæggerne Peder Andersen og Jørgen Holst benyttede sig jævnligt af Kruses trykkeri. Han flyttede fra København til Sorø i foråret 1641 og var bogtrykker ved akademiet til sin død i 1651.

(Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København ca. 1600-1810. København 1992. s. 51)

 

Se hans anvendte typer:

 


© Det Kongelige Bibliotek 2007